Citat-mobil

Anmälan MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 59

Deltagaravgiften för MEC 59 är SEK 133 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 143 000. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med ca SEK 37 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än två månader före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.