Citat-mobil

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

E-postadress

MiLprogrammet för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef?

Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig av dina styrkor och hur tar du tillvara på dina medarbetares potential? I takt med att du får mer erfarenhet och ökad självinsikt faller många av bitarna på plats.

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt chefskap. Du har några års erfarenhet som formell chef eller i annan ledarroll. Projektledare, processledare och specialister är också välkomna. Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över ditt sätt att jobba och verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Genom att kontinuerligt under din chefskarriär fylla på med kunskap och energi så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas. Du träffar nya människor som ger dig ett nätverk och som gör att du kan tillföra nya perspektiv in i din verksamhet.

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Personligt ledarskap

 • Ökad självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap.
 • Större förståelse för dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden.
 • Kompetens att coacha och stärka dig själv och dina medarbetare.
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition.

Team och kommunikation

 • Ökad förståelse för effektivt arbete i grupper utifrån människors olikheter och kompetens.
 • Kunskap om teamfenomen och hur du utvecklar väl fungerande team.
 • Insikt om beslutsprocesser och hur man skapar ökad delaktighet och ansvarstagande.
 • Kompetens att skapa och genomföra bra samtal och möten.
 • Träning och verktyg för framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap.

Kultur och värderingar

 • Ökad förståelse för ledarskapet i relation till att förändra och befästa organisationens kultur.
 • Ökad medvetenhet om din värderingsgrund och om dina antaganden om verkligheten.
 • Praktiskt arbete och ökad insikt om etiskt ledarskap.

Strategi och förändringsledning

 • Ökad förmåga att driva förändringar på ett effektivt sätt.
 • Modeller och verktyg för strategiutveckling och organisationsutveckling.
 • Tid för arbete med dina egna strategiska utmaningar.

Livslångt lärande och utveckling

 • Lärande och utveckling för ett hållbart ledarskap.
 • Reflektioner och handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

Programledningen har ordet

MiLprogrammet för nya chefer är en unik möjlighet att forma och stärka ditt ledarskap med utgångspunkt i vem du är, vad du vill och vilka utmaningar du möter i din ledarroll.

Chefskapet är en spännande och utmanande position, om än stundtals ensam. Verkligheten du jobbar i är i ständig förändring. Det kan vara snabba kast och mycket ovisshet och det kan vara svårt att hitta den nyckfulla balansen mellan handlingskraft, lyhördhet och delaktighet som krävs för att leda andra idag.

Vi kommer att på olika sätt adressera de utmaningar och möjligheter som världen runt omkring oss erbjuder 2017 och framöver. Den moderna tekniken gör att vi översköljs av information och uppfattningar som vi behöver förhålla oss till. Det sker snabba, men även långsamma och obevekliga, förändringar i marknader, befolkning och teknik som ställer krav på chefsjobbet. Omvärldsförändringar leder till många frågor och det är inte alltid lätt att finna svaren. Det kan handla om globalisering, hållbarhet, förändringar i demografi etc. Men att ge sig tillfälle att vara uppmärksam, och ställa sig frågorna tillsammans med andra som också är intresserade, kommer alltid att vara ett bra sätt att rusta sig för det okända. MUC 31 ska ge oss tillfälle till detta.

Under nio månaders tid får du möjlighet att regelbundet stanna upp och reflektera, ta ut distansen och få nya perspektiv på både dig själv och din verksamhet. Att bli inspirerad, utmanad och att lära av andras erfarenheter – vara del av en stark gemenskap – kommer att ge dig stöd och kunskap för din fortsatta utveckling.

Programmet är nära kopplat till din specifika situation och ditt chefsuppdrag – ämnet du studerar är dig själv, din organisation, ditt uppdrag, din livssituation och dina utmaningar.

Du kommer att få praktiska verktyg, modeller, teorier – men det viktigaste är att du får tillgång till den kunskap och erfarenhet du redan har, inblick i andra organisationer och möjlighet att lära av andra i liknande situation. Tillsammans bygger vi ett nätverk där vi agerar mentorer för varandra. Att utvecklas som ledare är en individuell utvecklingsresa som du inte behöver göra ensam.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans,

/Programledningen för MUC31

 

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MUC)

Omfattning

14 dagar under ett år

Startdatum

9 april 2018

Plats

Klippan och Stockholm

Pris

SEK 91 000
SEK 86 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 28 000

Priser exklusive moms.

MUC 31

Tider för internaten

 1. 9-11 april 2018
 2. 23-25 maj 2018
 3. 5-7 september 2018
 4. 15-17 oktober 2018
 5. 6-7 december 2018

Anmälan MUC 31

PROGRAMLEDNING

Johanna Malmström

Johanna Malmström
Programchef 
Civilekonom, basutbildad psykoterapeut och ICF-certifierad coach. Har egen chefserfarenhet och också lång erfarenhet som konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling för såväl privat som offentlig sektor. Har stort intresse av att utveckla chefer inom områden som kommunikation, feedback, värderingar, beteendemönster, konflikthantering och målformulering.

 

Göran AlsénGöran Alsén
Programchef
Civilekonom och lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Lång erfarenhet av internationell såväl som skandinavisk ledarskapsutveckling främst med inriktning på strategi, ledarskap och verksamhetsfrågor. Mångårig erfarenhet som ansvarig för Executive MBA.

 

jessicabresby

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program