Citat-mobil

Anmälan MiLprogrammet för nya chefer MUC 30

Deltagaravgiften för MUC 30 är SEK 79 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 84 000. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med cirka SEK 28 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än två månader före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.

MiLprogrammet för nya chefer (MUC)

Omfattning

14 dagar under ett år

Startdatum

MUC30: 29 mars 2017
MUC 31: Mars 2018, skicka intresseanmälan
till: jessica.bresby@milinstitute.se

Plats

Klippan, Stockholm och Berlin

Pris

SEK 79 000 för medlemsföretag
SEK 84 000 för övriga

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 28 000

Priser exklusive moms.

MUC 30

Tider för internaten

  1. 29-31 mars 2017 (Klippan, Borgen)
  2. 10-12 maj 2017 (Klippan, Borgen)
  3. 6-8 september 2017 (Berlin eller Sverige)
  4. 18-20 oktober 2017 (Stockholm eller Klippan)
  5. 30 nov-1 dec 2017 (Klippan, Borgen)

Anmälan MUC 30