Citat-mobil

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

E-postadress

Resan inåt för ledare

Ledarskapsutveckling

Skapa en hållbar och tydlig riktning

Programmet vänder sig till dig som har ledaransvar och som vill fortsätta att utveckla ditt personliga ledarskap. Du upplever en omvärld som är komplex och turbulent. Du vill hitta ett aktivt förhållningssätt för att förflytta dig och kunna styra i det kaotiska.

I en allt mer turbulent tid är det en utmaning att som ledare skapa riktning och klarhet. Resan inåt för ledare syftar till att hjälpa dig att skapa en hållbar och tydlig riktning för dig som ledare och människa. Genom ökad medvetenhet och tid för reflektion över viktiga frågor får du lättare att formulera ett aktivt och långsiktigt förhållningssätt till vad du vill uppnå för dig själv och dina medarbetare.

 

Resan inåt för ledare

  • Självinsikt genom reflektion och andras feedback
  • Reflektion över egna värden som en förutsättning för värderingsgrundat ledarskap
  • Coachning, enskilt och i grupp
  • Personlig ledarskap
  • Formulering av personlig riktning, visioner och meningsfulla mål för framtiden

Några teman som berörs under veckan:

  • Fynd och förlust i min historia
  • Att välja och välja bort i mitt liv
  • Splittring och enkelhet i sättet att vara
  • Det föränderliga och det bestående i min identitet
  • Vad vill framtiden mig eller vad vill jag i framtiden


”Den längsta resan är resan inåt...”

Dag Hammarskjöld, ”Vägmärken”.

Dag Hammarskjölds ord är utmanande. Till vardags är det mest ”resan utåt” vi ägnar oss åt. ”Karriärresan” inom organisationen, resan genom livets yttre händelser, och de otaliga längre resor som vi företar ” i tjänst”. Men hur är det med resan inåt, dvs. resan till mer självinsikt, till bättre klarhet om livets mening och om hur allt hänger ihop för dig?

Vi behöver stanna upp emellanåt och hämta varaktig inspiration för att kunna växa. Helt enkelt att ”vara” istället för att ”göra”. Programmet är förlagt till Meditationsgården i Rättvik. I denna fridfulla miljö får du vila, hämta inspiration från nya perspektiv, tid för egen reflektion, vistelser i naturen, vägledning från ”reseledarna” och mötet med våra värdar. Du har tillgång till samtal i grupp och även enskilda samtal med en personlig coach som kan stötta dig, utmana dig att gå ett steg vidare samt hjälpa dig att bena ut frågorna som du brottas med.

 

 

Kontakta mig för vägledning

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program

RESAN INÅT

OMFATTNING

5 dagar

DATUM

8-12 oktober

PRIS

SEK 36 000 för medlemsföretag
SEK 39 000 för övriga

Internatkostnader ingår

Priser exklusive moms.

PLATS

Meditationsgården, Rättvik

Anmälan

PROGRAMLEDNING

mariadelmar

Maria Delmar
Programchef handledare och individuell coach i MiL Institute.
Civilekonom och masterutbildad Gestaltterapeut. Har mångårig ledarerfarenhet, bland annat som verksamhetschef inom sjukvården. Maria arbetar med personlig utveckling och arbetsplatser i förändring. Verksam i MiL Institute sedan 1988

Läs mer...

 

axelcarlberg

Axel Carlberg
Programchef handledare och individuell coach i MiL Institute.
Doktor i etik och certifierad coach. Lång erfarenhet av arbete med personlig utveckling från mer än 20 års arbete i kloster. Axel har även tidigare arbetat som präst och själasörjare. Idag är han personlig coach, forskare i etik och analytiker bl.a. för EU-kommissionen i Bryssel. Verksam i MiL Institute sedan 2009

Läs mer...

 

anjasonessongrenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Projektledare i MiLs öppna och företagsinterna program. 

Kontakta mig för vägledning

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program