ARL - Action Reflection Learning® – MiL Institute
ARL – Action Reflection Learning®

ARL®

ARL – Action Reflection Learning®

Många företag och organisationer som MiL Institute arbetar med har behov av att driva förändringar och finna snabbare sätt att integrera system och verksamheter. Det mest effektiva i ledarskapsutveckling enligt oss är att använda organisationens naturliga förändringsprocesser som plattform och utgångspunkt.

ARL – Action Reflection Learning® är en metodik som är skapad av MiL Institute (och ett registrerat varumärke), vars konsekvens blir att man lär sig samtidigt som man utvecklar verksamheten. Detta benämner vi som ”earning while learning”. Vårt grundläggande förhållningssätt är att alltid låta uppgiften komma i första hand. Vi ställer det som ska göras i fokus och designar lärandet runt detta. På så vis blir ledarskapsutveckling en konsekvens av att få jobbet gjort.

Vår lärfilosofi

Vår lärfilosofi

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Inget är mer effektivt för det egna lärande än att själv sätta sig in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär mer av det vi gör än av det vi hör. Och genom att språksätta redan gjorda erfarenheter.

ARL® Teori

Skyddad: Teori möter praktik

Artiklar och concepts, som är kopplade till ARL – Action Reflection Learning®. De har skrivits inom ramen för MiL Institutes praktik och forskningsverksamhet.

Endast för medlemmar i MiL Foundation.