Citat-mobil

MiL Institutes reflektionskortlekar har en rad olika användningsområden – allt från arbete med aktuella frågeställningar till konflikthantering och grupprelationer.

De kan både tillämpas som diagnosverktyg och som hjälpmedel för reflektion och samtal i exempelvis individuell coachning, i arbetsgrupper och i ledningsgrupper.
Kortlek lab

Kortlek – bilder (orange)

Kortleken består av 80 stycken bilder särskilt utvalda för hur de på olika sätt fångar, förmedlar och symboliserar känslor kopplade till diverse dilemman, svårigheter, utmaningar, längtan, motivation och relationer i privatliv och arbetsliv.
Med hjälp av bilderna kan man som individ och/eller grupp ge en bild av den situation man befinner sig i och få stöd att sätta ord på tankar och känslor i samband med utvecklingsarbete.

Exempel på tillämpning:
Beskriv med tre kort:

  • dig själv – igår, idag, imorgon
  • din arbetssituation – igår, idag, imorgon
  • din relation – till närmsta chefen, dina kollegor, din familj


Kortlek – "Avsluta meningen..." (grön)

Kortleken består av en serie påbörjade meningar som ska hjälpa individen att reflektera över och sätta ord på var denne befinner sig i en viss fråga. Beroende på syfte och sammanhang – om gruppen består av en befintlig arbetsgrupp eller ej – kan tillämpningen huvudsakligen syfta på att stärka gruppens relationer och förståelse för varandra respektive syfta till att hjälpa individen utveckla självkännedom och självinsikt.

Exempelvis:

  • ”Som ”team-spelare” i framtiden bör jag…”
  • ”Min roll i organisationen är idag mest…”
  • ”Organisationens största utmaning idag är egentligen…”
  • ”Om jag tog min längtan på allvar…”
  • ”Mitt ledarskap är i grund och botten baserat på…”
  • ”Min ”duktighet” har spelat…”

 

Kortlek orange 200

 

Kortlek orange 200

Beställ

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program