Aktuellt – MiL Institute
Artiklar, blogg

Aktuellt

Processledning

Processledning – en avgörande kompetens för dagens och morgondagens ledarskap

Spelreglerna i arbetslivet har förändrats och kommer att fortsätta förändras. Rörelsen mot “inkludering, involvering och meningsskapande” under de senaste åren, delvis driven av en yngre generation som förväntar sig vara delaktiga i både arbete och beslutsprocesser, har skapat osäkerhet bland många ledare.

Ledarskap i etikens ljus

Mycket av ledarskapslitteratur och ledarskapskoncept idag saknar ett etiskt fundament eftersom det utgår ifrån en mycket enkel ekvation, nämligen att ”det goda” ska likställas med ”det eftersträvansvärda.” Med andra ord spelar det egentligen ingen roll vad man strävar efter (i form av till exempel verksamhetsmål) så länge man lyckas med det. En sådan ledarskapsetik duger inte idag.

MiL Seminar

A series that matter – en seminarieserie

MiL Institutes seminarieserie syftar till att vara en motkraft ­­­– framåt! Vi vill vitalisera samtalet och stärka kunskapsspridningen inom relevanta områden för organisationer och ledare. Samtal som breddar och fördjupar. Samtal som skapar insikt och kunskap som spelar roll på riktigt.

För. Ändring. - ny logo

Ny logga!

Frågasätt allt. I alla fall det viktigaste. Vi tyckte det var dags för en uppdatering. En uppdatering där vår profil bättre uttrycker MiL av idag. Vi vill accentuera det processorienterade i vårt arbete. Hitta en […]

Boksläpp

Välkommen på boksläpp!

Den 13/10 kl.14.00 på Studio Meetingpoint i Malmö presenterar MiLkonsulten Axel Carlberg sin nya bok Etik i krisens skugga – det nya ledarskapets krav och möjligheter. Det är en bok om etik och ledarskap. Några […]

Vilka är ledningsgruppens största utmaningar?

I MiLprogrammet för erfarna chefer, där deltagarna är medlemmar i en eller flera ledningsgrupper ges många möjligheter att dela erfarenheter vad gäller ledningsgruppsarbete och lära av varandras utmaningar och misstag. Utifrån den erfarenhet av ledningsgruppsutveckling vi har […]

Livlina för nya chefer – en ledarskapsutbildning med MiL Institute

Livet är utmanande nog – har jag verkligen lust att utvecklas just nu? I efterhand är det väldigt lätt att förstå allt eller hur? Alla händelser, trådar och lager av relationer, möten och människor som […]

Nätverk för chefer – bollplank för problemlösning

När en av deltagargrupperna från MiLprogrammet för erfarna chefer 54 träffas på MiLkontoret är fokus på att coacha i förändring. Programmet avslutades år 2013 och gruppen har sedan dess träffats en till två gånger per år. De beskriver det […]

Makt, kultur och värderingar i Berlin – en programupplevelse i MUC 29

Makt kultur och värderingar Vi blir präglade av kulturen vi lever i och vi ser vår egen kultur först när vi lämnar den. Utifrån den devisen åkte MUC 29 (MiLprogrammet för nya chefer) till Berlin […]

MUC 4 – Tillbaka på ”Stocken” i Klippan efter 20 år

Den 6 december 1995 avslutades det fjärde MiLprogrammet för unga chefer, MUC 4, och 16 unga ledare begav sig hem från MiLgårdarna i Klippan. Redan året därpå var de flesta av dem åter på plats för att […]

Samordnad självständighet

All organisering innebär specialisering. Specialisering medför gränser. Snabbt blir dessa gränser allt för starka. Så till den grad att vi benämner dem som silos, murar och stuprör. Meningsfull helhet Jag träffar ofta chefer som brottades […]

Har du förstått din roll som ledare? – Om svaret är ja, har du tagit den?

Organisationer har begränsad nytta av karismatiska talare, inspiratörer och estradörer. Vad organisationer behöver är medarbetare som förstår och tar sin roll samtidigt som de uppfyller organisationens mål. Det vill säga personer som använder de resurser som erbjuds och som skapar goda samarbetsformer med de övriga som ingår i systemet.

Har du förstått syftet med systemet?

Att ta sin roll och bidra i systemet (t.ex. ett företag eller ett team) är en inre och yttre balansakt. En roll i ett system finns till för att systemet har behov av handlingar som behöver utföras. Formellt finns det oftast en definition av rollen i form av t.ex. arbetsbeskrivningar, målsättningar, förväntningar och befogenheter. Dessutom har vi alla, utifrån den person vi är, en inre bild av vad vår roll innebär. En och samma roll kan iklädas på många olika sätt, den egna tolkningen är avgörande för hur vi agerar.

Livslångt lärande och nätverk som håller

MiLdeltagarna träffas fortfarande efter 27 år Det är 27 år sedan MiLprogrammet avslutades och deltagarna träffas fortfarande varje år. Det startade med ett MiLprogram men för mig har det blivit ett livslångt lärande, säger Mats […]

Olydiga, Självständiga och Innovativa ledare!

Idag utmanas organisationer att kontinuerligt utveckla nya förhållningssätt och att åstadkomma mer med mindre resurser, i allt snabbare takt och i en allt mer komplex miljö. Många tror att det går att organisera för detta. […]