Citat-mobil

Create and implement strategic foresight

MiLworkshop

October 21 in Stockholm, October 22 in Göteborg & October 23 in Malmö

WORKSHOP

 

Create and implement strategic foresight

Do you want to learn how to create and implement strategic foresight into your organisation? This October Bespoke and MiL Institute are going on a road trip!

 

MiL Institute and BespokeJoin us in Stockholm, Göteborg and Malmö and explore:

  • How and why Futures Studies is more relevant than ever before
  • How Mega Trends are shaping the landscapes of life and business today
  • How to identify future opportunities based on market and cultural signals


Together we’ll share examples of strategic foresight in practice for businesses and organisations and explore implementation of new ways of working, organising and leading through a strong coalition.

 

Bespoke and MiL Institute share the same passion for empowering courageous organisations and individuals to collaborate, learn and create their future together. We strive to build strong capabilities for renewal and innovation that become a part of your corporate culture and every day business. We are united in an explorative, experimental and interdisciplinary approach to tailoring processes that are action-oriented and tangible for the organisations we work with.

 

REGISTER

register 

Stockholm
Time:
Monday October 21 at 14.00 - 16.00
Plats:
Arena, United Spaces, Waterfront  Building, Klarabergsviadukten 63
REGISTER...

Göteborg
Time:
Tuesday October 22 at 13.00 - 15.00
Plats:
Arena, United Spaces, Östra Hamngatan 16
REGISTER...

Malmö
Time:
Wednesday October 23 at 13.00 - 15.00
Plats:
View, STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24
REGISTER...

 

 

Comments

Trackback URL for this blog entry.
Vilka är ledningsgruppens största utmaningar?
I MiLprogrammet för erfarna chefer, där deltagarna är medlemmar i en eller flera ledningsgrupper ges många möjligheter att dela erfarenheter vad gäller ledningsgruppsarbete och lära av varandras utm...
Läs mer...
Samordnad självständighet
All organisering innebär specialisering. Specialisering medför gränser. Snabbt blir dessa gränser allt för starka. Så till den grad att vi benämner dem som silos, murar och stuprör. Meningsfull hel...
Läs mer...
Livlina för nya chefer – en ledarskapsutbildning med MiL Institute
Livet är utmanande nog - har jag verkligen lust att utvecklas just nu? I efterhand är det väldigt lätt att förstå allt eller hur? Alla händelser, trådar och lager av relationer, möten och människor...
Läs mer...
MiLs Chefsstöd
Under den pågående coronapandemin är hela samhället satt under stor press. Läget är i snabb förändring, mängder av ny information behöver hanteras, svåra beslut behöver fattas kontinuerligt, ibland tr...
Läs mer...
Business as usual. Eller?
Snart är det business as usual. Eller? Online Workshop   Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt Sverige och världen öppnar igen. Restriktioner hävs. Allt färre medarbetare jobbar hemifrå...
Läs mer...
Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris
Ytterst handlar det om att som ledare och HR-personal bidra till att säkra lugnet hos medarbetare. Virtuell Workshop   Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris Utbildningen ger dig grundläg...
Läs mer...
Riktning, samordning och vilja - MiLworkshop
 14 november i Malmö och 15 november i Stockholm.   MiLworkshop   Riktning, samordning och vilja Vad ett gott ledarskap är skiljer mellan branscher och organisationer. Varje företa...
Läs mer...
Create and implement strategic foresight
October 21 in Stockholm, October 22 in Göteborg & October 23 in Malmö WORKSHOP   Create and implement strategic foresight Do you want to learn how to create and implement strategic fore...
Läs mer...
Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid?
17 oktober i Stockholm och 18 oktober i Malmö MiLseminarium   Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid? Strategiplaner och affärsplaner fyller många chefers arbetsvardag. Sa...
Läs mer...
Är du riktigt klok? – MiLseminarium
7 oktober i Malmö   MiLseminarium   Är du riktigt klok? Om praktisk vishet och att vara klok på riktigt Förmågan att tänka och agera klokt har alltid värderats mycket högt inom ledarska...
Läs mer...