A series that matter – en seminarieserie – MiL Institute
MiL Seminar

A series that matter – en seminarieserie

A series that matter – en seminarieserie

En serie som spelar roll

MiL Institutes seminarieserie syftar till att vara en motkraft ­­­– framåt! Vi vill vitalisera samtalet och stärka kunskapsspridningen inom relevanta områden för organisationer och ledare. Samtal som breddar och fördjupar. Samtal som skapar insikt och kunskap som spelar roll på riktigt.
Välkommen!

SEMINARIER