Citat-mobil


on

””Samordnad

All organisering innebär specialisering. Specialisering medför gränser. Snabbt blir dessa gränser allt för starka. Så till den grad att vi benämner dem som silos, murar och stuprör.

Meningsfull helhet

Jag träffar ofta chefer som brottades med frågan hur de ska riva murarna och fungera bättre som en helhet – som en organisation. För att lyckas menar vi i MiL att det krävs ett ledarskap som utvecklar kultur av samordnad självständighet! Ett ledarskap som uppmuntrar olikheter, som ger både personer och grupper utrymme efter sina unika förutsättningar men som ändå tydligt hänger samman i en meningsfull helhet. Ett ledarskap som uppmuntrar gränsöverskridande samverkan. Och detta arbete bör ta sin utgångspunkt verksamhetens ledningsgrupper.

Ensam är sällan stark

Utifrån detta synsätt är det få verksamheter som har en genomtänkt idé om hur ledningsgruppsarbetet ska hänga samman. Oftast är ledningsgrupperna lämnade att sköta sig själva efter bästa förmåga. Men styrning och samverkan sker inte av sig självt. Företag skulle få en mycket högre utväxling av sitt ledningsarbete om det fanns en tydligare idé om hur och varför ledningsgrupper ska samverka med varandra.

Hävstängerna för utveckling finns i mellanrummen

Jag påstår att i mellanrummen, där det till synes inte finns något, finns allt. Vi ska samarbeta så lite som möjligt där det inte behövs för att kunna samarbeta så mycket vi kan där det verkligen krävs. Det handlar om att identifiera sina signifikanta mellanrum. Mellanrum som behöver fyllas med både mål och mening. När vi tänker på ledningsgruppsutveckling tänker många på gruppens eget inre liv – om roller och funktioner, om den egna verksamhetens uppdrag, om balansen mellan operativt och strategiskt perspektiv, etc. Det är gott och nödvändigt. Men varje ledningsgrupp behöver också identifiera sina signifikanta mellanrum, alltså vilka andra grupper man hänger samman med och hur man kan förbättra samarbetet med dessa. Detta borde vara en stående punkt ledningsgruppens agenda. Om den inte redan finns på din agenda så lägg till den på nästa ledningsgruppsmöte!
 

Modell_ledningssystem


Avgörande för innovation

Horisontell samverkan över organisationsgränser är avgörande. Inte bara för integration utan också för innovation. Det är ofta i mellanrummet som behoven av och möjligheterna till innovationer blir som tydligast. Så om du vill skapa förutsättningar för innovation ska du identifiera och söka i dina signifikanta mellanrum.

Vad tänker du? Om du blir inspirerad eller nyfiken så får du gärna höra av dig.

/Jonas Janebrant, tf VD, MiL Institute

 

 


on

Post Corona
Snart är det business as usual. Eller?

Online Workshop

 

Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt

Sverige och världen öppnar igen. Restriktioner hävs. Allt färre medarbetare jobbar hemifrån och långsamt återgår arbetslivet till det normala.
Men vi går inte tillbaka. Vi tar inte vid där vi slutade.

Många pratar om kickstart, men det är mer komplicerat än så. Vi behöver ta oss an återgången på ett mer holistiskt och involverande sätt.
Mycket har hänt under pandemin. Medarbetare och chefer som kommer tillbaka till arbetsplatsen är inte desamma som före coronautbrottet. Något har hänt i varje människas liv. En del bra och positivt, men också en del svårt och tungt. Detta behöver vi utforska, prata om och bottna i.

Workshopen erbjuder ett tillfälle för dig att själv reflektera kring dessa frågor samt tillhandahåller perspektiv och verktyg som du som deltagare kan använda på din egen arbetsplats för att facilitera samtal kring krisen. På så sätt underlättar du dina medarbetares anpassning till ”det nya normala.”
Tillsammans med oss utforskar du hur pandemitiden påverkat och förändrat dig och hur den kommer att påverka dina medarbetare och din verksamhet framåt. Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt.

Denna workshop genomförs under två timmar på videomötesplattformen Zoom. Läs hur du ansluter här...

 

Pris

SEK 1 200 exklusive moms.

 

Datum

26 AUGUSTI 09.00 - 11.00

MiLworkshop - Business as usual. Eller?

 

Värdar


Ylva M Andersson
Ylva har en bakgrund som hög chef på flera av de största mediebolagen och är expert på att leda och kommunicera i kris. Hon är van vid att stötta chefer och organisationer att hantera stora komplexa förändringsprocesser.


Axel Carlberg
Axel är doktor i etik och seniorkonsult i ledarskap och organisationsutveckling på MiL Institute. Han jobbar med samtal och kritisk reflektion i sammanhang där det enskilda och kollektiva ledarskapet ställs på prov.

 

 


on

MiLseminarium

28 mars i Stockholm, 1 april i Göteborg och 26 april i Malmö.
 

MiLseminarium

 

Organisatorisk transformation bortom optimering och effektivisering

Vi träffar många chefer och medarbetare som upplever brist på mening, som är vilsna inför en oförutsägbar framtid med en oro att aldrig riktigt räcka till. Vi ser organisationer och människor som låser sig i ambivalens inför de stora omdaningar de står inför.

Vi vill skapa ett ömsesidigt lärande om hur du konkret kan arbeta med transformation i din organisation på ett sätt som involverar och skapar lust och engagemang. Vi kommer att utgå från en grundvärdering i MiL – vår strävan att utveckla en kultur där man gör varandra bra, samt dela med oss av några modeller och tankar om hur vi kan göra det vi vill göra viktigt, hur vi får det att hända och hur vi får det att fungera långsiktigt.

Vi vill bidra till att organisationer blir mer innovativa, psykologiskt hållbara och meningsfulla. Vi vill se arbetsglädje och stolthet. Vi vill se ledarskap och arbetsformer som tar tillvara människors intelligens, kreativitet och vilja att bidra. Därför ser vi ett stort behov av transformation som tar oss längre än bara optimering och effektivisering. Vi behöver utgå från hur vi människor är funtade, vad som får oss att blir engagerade, modiga och kreativa. Så att vi får till transformation som både stärker affären, verksamheten och människorna.


Varmt välkommen till detta MiLseminarium!

 

Anmälan

 

Stockholm
Tid:
Torsdagen den 28 mars, klockan 13:00-15:30
Plats:
United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63
Anmälan:
tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Göteborg
Tid: Måndagen den 1 april, klockan 13:00-15:30
Plats: United Spaces, Östra hamngatan 16
Anmälan: tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Malmö
Tid: Fredagen den 26 april, klockan 13:00-15:30
Plats: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24
Anmälan: tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Våra seminarier och workshops riktar sig till främst till MiL Institutes medlems- och kundföretag.

 

Värdar

 

Åsa Dourén Åsa Dourén har över 20 års erfarenhet av att som entreprenör, konsult och chef driva förändrings- och transformationsprocesser på både individ- och organisationsnivå. Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande. Hon är Kaospilot med en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation: ”Verkligheten är avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det önskvärda resultatet”.
Jonas Janebrant Jonas Janebrant är vice VD i MiL Institute och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Framför allt arbetar Jonas med integrerade insatser som syftar till att åstadkomma verklig förflyttning: ”Livet är för långt för att inte vara meningsfullt. Mening skapar vi själva men utvecklar tillsammans”.

on

MFF-conf-2019-1024x512.png

Work from where you are and not from where you’d want to be

davesnowden-portrait.jpgJoin us at this year’s MiL Foundation Leadership Conference where we welcome our special guest Professor Dave Snowden, Founder and Chief Scientific Officer of Cognitive Edge, who will share some of his experience, tools and ideas on how to lead and organize work effectively, make decisions and work with transformations.

In a time of increased anxiety, hesitation and even paralysis in many organizations and leadership roles, we invite you to come to Malmö and give yourself and your team the time and space to mobilize your courage, challenge what you know and explore new ideas in an exciting learning community of other managers, consultants and researchers.

During two intense days we will explore how to think about transforming organizational cultures starting by exploring what kind of system you are and what kind of stories you tell:

  • Using the Cynefin® model – what is possible to see and do?
  • How to look at cultural transformation through concepts such as complex adaptive systems, flexible negotiable boundaries and enabling constraints?
  • How to embrace the idea of nudging and small stepping-stones in big transformations?
  • How to detect and make sense of weak signals?
  • How to use catalytic probes and attractors when designing new organizational interactions?
  • What old practices, false gods and fads do we need to let go of to have higher success with our own cultural transformation?


Why join?

Leadership-conference.jpgJoin us if you are a manager, researcher or internal consultant working with leadership and organizational development looking to gain:

  • New insights, questions and courage to bring back to your practice in 2019!
  • A collaborative learning space exploring new ways to lead and organize
  • A diverse network and learning community


Who should join?

MANAGERS and LEADERS, which are dealing with cultural transformation in their everyday life, trying to manage and lead their people, business and themselves.

MiLCONSULTANTS moving between different organizations trying to support, challenge and facilitate change initiatives, new ways of organizing work.

RESEARCHERS studying organizations and leadership, wanting to provide relevant insight and knowledge to help understand what’s happening and predict and guide future actions.

INSTITUTIONS trying to support efforts to learn together and change together – let’s all meet up in Malmö in January.


Register now to attend. Get the best out of two worlds by attending as a group from your organization as there will be opportunity for dialogue and exploration of the different concepts introduced and what they mean for you and your organization specifically.

 

REGISTER

register.png


Price:
12 000 SEK, for members in MiL Foundation Forum 6 000 SEK. Price is excluding VAT.

Rules for cancellation: Cancellations before January 3, 2019 no charge. After that full price. Your ticket can be transferred to another participant from your company without cost, just let us know.

Register: conference-2019@milinstitute.se, +46 40 10 50 00

 

THE PROGRAM

 

Day one

08:30
REGISTRATION

09:00
WELCOME & CHECK-IN
– Lena Bergström and Johanna Steen
     
09:45
IF “CULTURAL TRANSFORMATION” IS THE SOLUTION –WHAT IS THE PROBLEM?
– Associate professor Magnus Larsson and Johanna Steen

An opening workshop (and lecture) offering an opportunity to start thinking about the many different underlying problems for which ”Cultural Transformation” may be a solution, but also to think about the common tendency to go too quickly for the solution, without enough understanding and mapping the context and issues. Sometimes ending up with a very elegant solution for the wrong problem.

In this session we explore different ways of thinking of problems and solutions, for example the difference between tame and wicked problems and why this is important to know. We also work on understanding a key feature in client- consultant joint exploration - that neither of them fully know the underlying issue.

12:00
LUNCH

13:00
WHAT IS THEORY BASED PRACTICE & WHY IS IT A USEFUL APPROACH WHEN TRANSFORMING CULTURE?
– Professor Dave Snowden

During times of uncertainty, the way we did things in the past (the essence of case based approaches that underpin most books on the subject) is positively dangerous as it entrains past practice in a new era. So how do we manage the evolutionary potential of the present and avoid the false promise of idealistic future state definitions? How do we make cultural change resilient and sustainable?

To answer these questions we can start with what we know about the nature of systems and human cognition from natural science and this can provide a set of constraints within which we can develop methods and tools.  We also know a lot about the way that narrative tropes form in society and organisations and there are ways to measure them. Complexity theory for systems, cognitive neuroscience for how people make decisions and ethnography for understanding the core narratives - Theory informed practice, or Praxis makes perfect!

15:00
BREAK

15:30
SENSEMAKING, A JOURNEY OF EXPERIMENTATION AT IKEA
– Alenka Rosenqvist

To be in a global business setting with a strong decentralized culture and to decide to experiment with something as well established as employee surveys takes a big chunk of conscious naivity and adventurousness. But things untried can bring massive rewards such as creating awareness of linear thinking and collective mental models in arenas that requires something else. IKEA wanted to search for new ways of exploring and understanding the multiple realities for better ways of co-creating an even better IKEA for the future. Here to tell us about her journey of experimentation and development is Alenka Rosenquist, co-worker relations manager at Inter IKEA.
 
This session offer a practical example from a still ongoing transformation project. It is a story of a search for another way of understanding and using the strength of the multiple realities/stories of all of us and learn from that to drive the IKEAs business transformation.

16:30
TRANSFORMING CULTURE IN PUBLIC SECTOR
– Professor Dave Snowden

Cultural mapping, understanding the day to day reality of people’s lives, the water cooler conversations that determine how people behave - all of these are critical in the public sector. We also need to understand and engage citizens in making small change in the present to help counter the exploitation of fear and frustration by extremist political groups.

In this session Snowden will outline pioneering work on Citizen Engagement through the Cynefin Centre’s Engage, Empower, Enact programme which has been trialed in Colombia and Wales and is now being adopted by Singapore. The work includes the idea of fractal engagement to connect politicians, civil servants and the wider population by making their different understandings visible without facilitation or mediation to create sustainable change and alignment

17:00
REFLECTION AND SUMMARY
– Göran Alsén

Göran Alsén, MiL Senior Partner, hosts a reflection, summarising questions and impressions at the end of day one.

17:30
END

18:00
DRINKS & REFRESHMENTS

19:00
CONFERENCE DINNER

 

Day two

08:30
GETTING STARTED
– Johanna Steen

09:00
IKEA VALUES- A BIOCHEMICAL PERSPECTIVE
– Olov Hedlin

As humans we are a product of our biology and culture. Today we know that there are strong correlations between the two. When we let the IKEA key values guide us in how we do things, we also set off a group of hormones that in turn impact our feelings and behaviours. By knowing more about how we are constructed biochemically we learn the value of our values and what we can do to improve our ways of working together, finding better ways forward and getting things done.

This session will offer a perspective on how to work with culture and values from a biochemical perspective and is hosted by IKEA Culture specialist, Olov Hedlin.

10:00
BREAK

10:15
DESIGN THINKING AND SCAFFOLDING IN CULTURAL TRANSFORMATION
– Professor Dave Snowden

Design thinking, despite its potential has become increasingly commoditised. Government change labs tend to attract those who are already committed to change, the ‘usual suspects’.

How do we shift away from linear approaches to designing novel solutions? How do we learn from evolution where rapid repurposing of existing capabilities has been responsible for major breakthroughs (flight for example) and allow innovation and change to happen in a non-linear way. Distributed ethnography & ideation and managed exaptation (or serendipity) offer huge potential. Focusing on creating scaffolding rather than an end product is also a key way in which we manage uncertainty without excessive control.    

This session will outline a two year programme of discovery within the Cynefin Centre working with leading academics over three continents to take a new look at design in both the public and private sectors.

11:15
GOING DEEPER & GOING HOME
– Johanna Steen

This session will offer an opportunity for dialogue and exploration of the different concepts and questions introduced and what they mean for you and your organisation specifically.

13:00
CHECK-OUT & THANK YOU
– Lena Bergström and Johanna Steen

13:15
LUNCH

14:00
END OF CONFERENCE

 

GUEST SPEAKERS

 

davesnowden-col.jpg

Dave Snowden, Founder Chief Scientific Officer of Cognitive Edge and the founder and Director of the Centre for Applied Complexity at the University of Wales.  His work is international in nature and covers government and industry looking at complex issues relating to strategy, organisational decision making and decision making.  He has pioneered a science based approach to organisations drawing on anthropology, neuroscience and complex adaptive systems theory.  He is a popular and passionate keynote speaker on a range of subjects, and is well known for his pragmatic cynicism and iconoclastic style.

Some of Professor Snowden’s articles on Leadership, Complexity and Culture:
Culture 1 to 7 (Cynefin blog) →
A Leader’s Framework for Decision Making - Harvard Business Review →


alenka-300x135.jpg Alenka Rosenqvist, Co-worker relations manager at Inter IKEA group. Humanist by birth and somebody who has the skill to make simple things complex. Human rights and equality are values close to her heart and a prerequisite for driving a humanistic co-worker relations agenda throughout IKEA. Passionate about creating relationships in unexpected constellations and connecting people where new knowledge and perspectives can happen. Reflecting and experimenting around the topics of measurements, co-worker experience and meaning making in IKEA.
magnuslarsson-col.jpg Magnus Larsson, Associate Professor, Copenhagen Business School. 
Magnus possesses the rare gift of making the complex seem simple without simplifying. With a background as a certified psychologist, today he spends most of his days as a researcher at Copenhagen Business School, where he studies leadership, leadership development and managers’ identity processes and some days doing consultancy work for MiL Institute.
Olav-Hedlin-300x135.jpg Olov Hedlin, IKEA Culture Specialist. He project led the update of the IKEA key values, is working on questions on why we behave the way we do, and is part of the initiative to strengthen the IKEA culture. In his master thesis he criticized IKEA for being a religious sect, spent 3 years recording hundreds of IKEA stories from all over IKEA and 6 years on culture and communication work for purchasing in Asia.

 

CONFERENCE HOST

 

johannasteen-col.jpg Johanna Steen, Head of MiL Foundation Forum
Johanna is the driving force behind MiL Foundation Forum’s ambition to create and host spaces for shared reflection and learning between academia and practice, between the different stand points, knowledge bases and vocabularies of managers, researchers and consultants.

 

WHEN

 

January 24th, starts at 9:00 - January 25th, ends at 14:00

 

WHERE

 

Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

 

WHERE TO STAY

 

 

 

Vilka är ledningsgruppens största utmaningar?
I MiLprogrammet för erfarna chefer, där deltagarna är medlemmar i en eller flera ledningsgrupper ges många möjligheter att dela erfarenheter vad gäller ledningsgruppsarbete och lära av varandras utm...
Läs mer...
Samordnad självständighet
All organisering innebär specialisering. Specialisering medför gränser. Snabbt blir dessa gränser allt för starka. Så till den grad att vi benämner dem som silos, murar och stuprör. Meningsfull hel...
Läs mer...
Livlina för nya chefer – en ledarskapsutbildning med MiL Institute
Livet är utmanande nog - har jag verkligen lust att utvecklas just nu? I efterhand är det väldigt lätt att förstå allt eller hur? Alla händelser, trådar och lager av relationer, möten och människor...
Läs mer...
MiLs Chefsstöd
Under den pågående coronapandemin är hela samhället satt under stor press. Läget är i snabb förändring, mängder av ny information behöver hanteras, svåra beslut behöver fattas kontinuerligt, ibland tr...
Läs mer...
Business as usual. Eller?
Snart är det business as usual. Eller? Online Workshop   Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt Sverige och världen öppnar igen. Restriktioner hävs. Allt färre medarbetare jobbar hemifrå...
Läs mer...
Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris
Ytterst handlar det om att som ledare och HR-personal bidra till att säkra lugnet hos medarbetare. Virtuell Workshop   Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris Utbildningen ger dig grundläg...
Läs mer...
Riktning, samordning och vilja - MiLworkshop
 14 november i Malmö och 15 november i Stockholm.   MiLworkshop   Riktning, samordning och vilja Vad ett gott ledarskap är skiljer mellan branscher och organisationer. Varje företa...
Läs mer...
Create and implement strategic foresight
October 21 in Stockholm, October 22 in Göteborg & October 23 in Malmö WORKSHOP   Create and implement strategic foresight Do you want to learn how to create and implement strategic fore...
Läs mer...
Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid?
17 oktober i Stockholm och 18 oktober i Malmö MiLseminarium   Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid? Strategiplaner och affärsplaner fyller många chefers arbetsvardag. Sa...
Läs mer...
Är du riktigt klok? – MiLseminarium
7 oktober i Malmö   MiLseminarium   Är du riktigt klok? Om praktisk vishet och att vara klok på riktigt Förmågan att tänka och agera klokt har alltid värderats mycket högt inom ledarska...
Läs mer...