Citat-mobil


on

Post Corona
Snart är det business as usual. Eller?

Online Workshop

 

Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt

Sverige och världen öppnar igen. Restriktioner hävs. Allt färre medarbetare jobbar hemifrån och långsamt återgår arbetslivet till det normala.
Men vi går inte tillbaka. Vi tar inte vid där vi slutade.

Många pratar om kickstart, men det är mer komplicerat än så. Vi behöver ta oss an återgången på ett mer holistiskt och involverande sätt.
Mycket har hänt under pandemin. Medarbetare och chefer som kommer tillbaka till arbetsplatsen är inte desamma som före coronautbrottet. Något har hänt i varje människas liv. En del bra och positivt, men också en del svårt och tungt. Detta behöver vi utforska, prata om och bottna i.

Workshopen erbjuder ett tillfälle för dig att själv reflektera kring dessa frågor samt tillhandahåller perspektiv och verktyg som du som deltagare kan använda på din egen arbetsplats för att facilitera samtal kring krisen. På så sätt underlättar du dina medarbetares anpassning till ”det nya normala.”
Tillsammans med oss utforskar du hur pandemitiden påverkat och förändrat dig och hur den kommer att påverka dina medarbetare och din verksamhet framåt. Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt.

Denna workshop genomförs under två timmar på videomötesplattformen Zoom. Läs hur du ansluter här...

 

Pris

SEK 1 200 exklusive moms.

 

Datum

26 AUGUSTI 09.00 - 11.00

MiLworkshop - Business as usual. Eller?

 

Värdar


Ylva M Andersson
Ylva har en bakgrund som hög chef på flera av de största mediebolagen och är expert på att leda och kommunicera i kris. Hon är van vid att stötta chefer och organisationer att hantera stora komplexa förändringsprocesser.


Axel Carlberg
Axel är doktor i etik och seniorkonsult i ledarskap och organisationsutveckling på MiL Institute. Han jobbar med samtal och kritisk reflektion i sammanhang där det enskilda och kollektiva ledarskapet ställs på prov.

 

 


on

MiLseminarium

28 mars i Stockholm, 1 april i Göteborg och 26 april i Malmö.
 

MiLseminarium

 

Organisatorisk transformation bortom optimering och effektivisering

Vi träffar många chefer och medarbetare som upplever brist på mening, som är vilsna inför en oförutsägbar framtid med en oro att aldrig riktigt räcka till. Vi ser organisationer och människor som låser sig i ambivalens inför de stora omdaningar de står inför.

Vi vill skapa ett ömsesidigt lärande om hur du konkret kan arbeta med transformation i din organisation på ett sätt som involverar och skapar lust och engagemang. Vi kommer att utgå från en grundvärdering i MiL – vår strävan att utveckla en kultur där man gör varandra bra, samt dela med oss av några modeller och tankar om hur vi kan göra det vi vill göra viktigt, hur vi får det att hända och hur vi får det att fungera långsiktigt.

Vi vill bidra till att organisationer blir mer innovativa, psykologiskt hållbara och meningsfulla. Vi vill se arbetsglädje och stolthet. Vi vill se ledarskap och arbetsformer som tar tillvara människors intelligens, kreativitet och vilja att bidra. Därför ser vi ett stort behov av transformation som tar oss längre än bara optimering och effektivisering. Vi behöver utgå från hur vi människor är funtade, vad som får oss att blir engagerade, modiga och kreativa. Så att vi får till transformation som både stärker affären, verksamheten och människorna.


Varmt välkommen till detta MiLseminarium!

 

Anmälan

 

Stockholm
Tid:
Torsdagen den 28 mars, klockan 13:00-15:30
Plats:
United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63
Anmälan:
tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Göteborg
Tid: Måndagen den 1 april, klockan 13:00-15:30
Plats: United Spaces, Östra hamngatan 16
Anmälan: tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Malmö
Tid: Fredagen den 26 april, klockan 13:00-15:30
Plats: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24
Anmälan: tone.lennesio@milinstitute.se eller 08-406 63 31

Våra seminarier och workshops riktar sig till främst till MiL Institutes medlems- och kundföretag.

 

Värdar

 

Åsa Dourén Åsa Dourén har över 20 års erfarenhet av att som entreprenör, konsult och chef driva förändrings- och transformationsprocesser på både individ- och organisationsnivå. Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande. Hon är Kaospilot med en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation: ”Verkligheten är avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det önskvärda resultatet”.
Jonas Janebrant Jonas Janebrant är vice VD i MiL Institute och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Framför allt arbetar Jonas med integrerade insatser som syftar till att åstadkomma verklig förflyttning: ”Livet är för långt för att inte vara meningsfullt. Mening skapar vi själva men utvecklar tillsammans”.

on

MiLworkshop
10 maj i Malmö.

 

MiLseminarium

 

Hur kan jag äga mitt liv?

Letar du efter ett annorlunda program i personlig utveckling? Behöver du pausa för att återigen få äga ditt liv och dina värderingar? Då ska du följa med på Resan inåt för ledare  som äger rum i höst, på ett kloster (Chalais) i de franska alperna. Tidigare deltagare ger programmet betyget 5 av 5 möjliga. Ett högt värderat program i en unik miljö!

Missa inte vårt seminarium som ger dig ett smakprov på programmet. Vi skapar ett rum för reflektion och samtal kring ditt liv. Vi introducerar en modell som synliggör livets olika dimensioner. Den hjälper dig att undersöka det som är viktigast för dig just nu. Detta är ett sätt att tydligare leda sig själv som också gör dig mer kapabel att leda andra.

Stanna gärna kvar en stund efter seminariet och prata med programcheferna Axel Carlberg och Maria Delmar.

Resan inåt startar 9 september 2019 →


Varmt välkommen till detta MiLseminarium!

 

Anmälan


Malmö
Tid: Fredagen den 10 maj, klockan 9:00-11:30
Plats: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24
Anmälan: anja.sonesson.grenthe@milinstitute.se eller 040-10 50 07

 

Värdar

 

Maria Delmar Maria Delmar, programchef, handledare och individuell coach. Har mångårig ledarerfarenhet, bland annat som verksamhetschef inom sjukvården. Maria arbetar med personlig utveckling och arbetsplatser i förändring. Civilekonom och masterutbildad Gestaltterapeut.
Axel Carlberg Axel Carlberg, programchef handledare och individuell coach. Lång erfarenhet av arbete med personlig utveckling från mer än 20 års arbete i kloster. Axel har även tidigare arbetat som präst och själasörjare. Idag är han personlig coach, forskare i etik och analytiker bl.a. för EU-kommissionen i Bryssel. Doktor i etik och diplomerad coach.

 


on

idegrunden_698x400px-LinkedIn.png

 

Respektfulla konfrontationer mellan olikheter är en förutsättning för utveckling. Ett förtroende som bygger på ömsesidighet är överlägset ensidig kontroll.

Delägarskap i idéer frigör entusiasm och kreativitet vilket skapar kvalitet och effektivitet. Allt detta går att påverka.

Varje människa bär på ett ansvar för sina val. I ett ledarskap innebär detta att varje ledare har ett ansvar för att utveckla sina egna synsätt och sörja för sin egen utveckling. Varje människa har utöver det också ett ansvar gentemot sina medmänniskor och vår gemensamma omvärld.

Ett gott och framgångsrikt ledarskap bygger på att i handling och reflektion tillägna sig de värderingar och förhållningssätt som gör att man med känsla för situationens förutsättningar och möjligheter gör rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Den viktigaste grunden för ett gott ledarskap är förmågan att med inlevelse förstå människor, verksamheter och affärer.

Vi utgår ifrån att ledarskap först och främst är ett aktivt förhållningssätt och att det skapas i samverkan med andra.

 

– Ur MiL Institutes idégrund ...


on

By Katarina Billing, MiL InstituteWhy Reflection is Needed So Badly and Why it is So Scarce in Supply


[caption id="attachment_392" align="alignright" width="300"] Sculpture of Confucius by Zhang Huan at the Rockbund Art Museum, Shanghai. In the “Q Confucius”-exhibition the artist raised questions like “What does it mean to live in a Confucian way today?”. One of Confucius sayings was for example: “A good horse is praised not for its strength but for its virtue.”


The other day I was talking to the regional Asia-Pacific-HR- Manager of a major global company here in Shanghai. The picture he painted of the state of the organization was a grim one with a large management team meeting very seldom, with little trust in the team and no chance of support and empowerment and at the same time huge business challenges, barrier breaking goals and KPI:s in focus. A picture of an organization with high retention and a sense of frustration and severe stress among the employees, feelings of solitude, absent management and lack of talents wanting to take on larger responsibilities further down in the organisation. Business results: inadequate quality, loss of speed and innovative new business practices and solutions in short supply. In the long run, loss of direction, competitiveness and money.

—We really believe in reflection, but to tell you the truth I have very little time and resources ever working with it or promoting it, the HR manager confessed .

We all keep running
This scenario is by no means exclusive neither for this company, for this industry, for China nor for any other part of the world. I hear it over and over again, from Danish, American, Swedish, French, Swiss, Chinese companies etc. And in all kinds of segments: social media, manufacturing, retail, distribution, banking, telecom etc. The tale of the short-term focus, business as usual, action oriented, result- and KPI-driven approach. Most of us in business know the drill. We are awarded for being complacent and playing by the rules. Although we are convinced of the power of trust building, involvement, humanistic values and reflection as means to increase listening, learning and future creative solutions. We tend to go on running.


A quest for resilience
I think it is time to start focusing more on resilience. It refers to the idea of an individual's tendency to cope with stress and adversity. Many of the employees in the organisations I meet are stressed and one way of coping with it is shutting off and finding individual motivation when few alternatives exist due to lack of value based leadership, engaging visions and sound values being lived (and not only stated) in their respective companies on a day-to-day basis. Adding to that the multitude of information, the constant expectation and need to be “logged on” at all times and the matrix organisations where a confusion of loyalty often pervades leaves the concept of resilience and people practising it quite abandoned.


How to become resilient?
Some teams and organisations have the energy and faith though. I worked with a large Chinese organization some time ago. Their management school wanted to learn more about Action Reflection Learning, ARL ®, i.e. the MiL Institute learning philosophy and how to apply it in their business.


Concepts in ARL® like Presence (shutting out all irrelevant stimuli and focusing on the here and now), Connection (building trust and respect between us), Holistic involvement (seeing the team participants as persons not as roles, further not as a means but as ends in itself), Guided reflection (stopping to think, feel and share in order to learn for continuous improvement and increased life meaning) and Feedback (supporting the reflection as a means to create fresh air and breathing within a system) suddenly came alive and started to spin its threads tightening the team together. The team did not at any time leave their task but instead worked consistently with their goals and missions through ARL®.

This was a rewarding and energizing experience and the team is now busy living the ARL® philosophy in their development efforts within their organization but also in their own team life on a daily basis.
—We are now co-creating more. I have learnt to listen better and to increase my patience. And my co-workers show higher degrees of confidence, involvement and trust, the manager testifies happily.

This example shows some of the ways to build resilience, all of them thoroughly supported in psychological research. The ARL® philosophy supplies the organisation with a method and tools to make it happen.

Why do we resist practising reflection and building resilience?
Then why is it so difficult to “Just do it”? Two of the reasons are highlighted in the research on the negative social effects of excessive use of mobile phones that gets high attention in the media at the moment.


First of all, we are all psychological animals in need of social gratification, recognition and appreciation. Many of these needs are today satisfied through constant online access to e-mail, Facebook and other social network channels. Shutting them off (even for a short while) is perceived as a loss for the individual. It is consequently hard for an employer (or any other outside stimuli the report shows) to compete with these. Secondly this behaviour also fosters a lack of impulse control, i.e. we are used to getting what we want instantly, e.g. contact with our friends, a pair of new shoes through online shopping etc.

How can a manager “sell” reflection?
The list of explanations could become much longer. But if we look at only these two factors it is not hard to see why an employee from a work environment with low support, energy and involvement (like the one mentioned first in this text) could have some resistance to entering into a development process of any kind, say for instance of team development through ARL ®, working with connection and reflection. This need is already taken care of somewhere else and the organisation already has showed low credibility here.


As for the managers — “selling it” needs commitment and trust, something that is not present at the first place. Secondly, this development effort will reduce the speed not only of the work being done, since reflection takes some time at first (but is shown to improve results and speed long term) but also will be felt quite vividly in the room as a slow way of working (requiring attentive listening for example). Research has shown that stressed people are like drug addicts (Drugs, Stress Cause Similar Brain Changes – Malenka, R, Neuron, Feb 2003). Speed is like cocaine to them. If you take away speed you need to be able to sustain the individual with something else. To achieve this, MiL Institute often uses powerful tools coming close by tapping on emotions and relationships ensuring the involvement of each individual. But since we are also talking about a change process, altering people’s behaviour and ultimately the team/organisational culture, it also requires some time. Because as the dictionary Wikipedia accurately states:
“Resilience is most commonly understood as a process, and not a trait of an individual”.

It is something we do together and in a reflected process over time. Time, neither of us has, right?

Reflection is indeed an endangered species in today’s business world. And it is certainly initially a slow and time-consuming companion. But hey, do you know of any other salvation? I am all ears.
Katarina Billing, MiL Institute
Certified psychologist, journalist, MiL Senior Partner and co-author to several books, among others: Earning while learning in global leadership. Heads the MiL research foundation and has the last four years been the programme director for the MiL programme for experienced managers. Is passionate about art and personal leadership. Responsible MiL China.
Vilka är ledningsgruppens största utmaningar?
I MiLprogrammet för erfarna chefer, där deltagarna är medlemmar i en eller flera ledningsgrupper ges många möjligheter att dela erfarenheter vad gäller ledningsgruppsarbete och lära av varandras utm...
Läs mer...
Samordnad självständighet
All organisering innebär specialisering. Specialisering medför gränser. Snabbt blir dessa gränser allt för starka. Så till den grad att vi benämner dem som silos, murar och stuprör. Meningsfull hel...
Läs mer...
Livlina för nya chefer – en ledarskapsutbildning med MiL Institute
Livet är utmanande nog - har jag verkligen lust att utvecklas just nu? I efterhand är det väldigt lätt att förstå allt eller hur? Alla händelser, trådar och lager av relationer, möten och människor...
Läs mer...
MiLs Chefsstöd
Under den pågående coronapandemin är hela samhället satt under stor press. Läget är i snabb förändring, mängder av ny information behöver hanteras, svåra beslut behöver fattas kontinuerligt, ibland tr...
Läs mer...
Business as usual. Eller?
Snart är det business as usual. Eller? Online Workshop   Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt Sverige och världen öppnar igen. Restriktioner hävs. Allt färre medarbetare jobbar hemifrå...
Läs mer...
Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris
Ytterst handlar det om att som ledare och HR-personal bidra till att säkra lugnet hos medarbetare. Virtuell Workshop   Lär dig samtalsstöd för medarbetare i kris Utbildningen ger dig grundläg...
Läs mer...
Riktning, samordning och vilja - MiLworkshop
 14 november i Malmö och 15 november i Stockholm.   MiLworkshop   Riktning, samordning och vilja Vad ett gott ledarskap är skiljer mellan branscher och organisationer. Varje företa...
Läs mer...
Create and implement strategic foresight
October 21 in Stockholm, October 22 in Göteborg & October 23 in Malmö WORKSHOP   Create and implement strategic foresight Do you want to learn how to create and implement strategic fore...
Läs mer...
Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid?
17 oktober i Stockholm och 18 oktober i Malmö MiLseminarium   Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid? Strategiplaner och affärsplaner fyller många chefers arbetsvardag. Sa...
Läs mer...
Är du riktigt klok? – MiLseminarium
7 oktober i Malmö   MiLseminarium   Är du riktigt klok? Om praktisk vishet och att vara klok på riktigt Förmågan att tänka och agera klokt har alltid värderats mycket högt inom ledarska...
Läs mer...