Företagsanpassat – MiL Institute
Företagsanpassad ledarskapsutveckling

Skräddarsydda insatser

Behöver ni utveckla aktörskap och självledarskap där chefer och medarbetare är engagerade och tar ansvar? Ta hjälp av oss att utveckla en kultur där ni gör varandra bra och där ni bli en lärande organisation.

Ledarskapsutveckling ska leda till tydliga och konkreta resultat, inte bara hos individen utan också i verksamheten. Vi har under många år genomfört studier och forskning som visar på konkreta och positiva effekter av det vi gör. Därför kan vi självsäkert hävda att all ledarskapsutveckling behöver ske integrerat med verksamheten och leda till förändring – i beteenden, i kulturen, i strukturen.

Ledarutveckling som arbetar med verklighetens dilemman, problem och utmaningar ökar inte bara enskilda ledares prestationsförmåga utan hela organisationens. Ledarskapsutveckling som tar verksamhetens utmaningar på allvar engagerar, skapar lärande och konkreta resultat. För att få detta att hända arbetar vi med ledarskapets dynamik lika mycket som med enskilda kompetenser. Då blir verktyg och modeller underordnade attityder och övergripande förhållningssätt. Vi utvecklar ett samarbetsorienterat ledarskap som skapar förtroende. Ett ledarskap som skapar förutsättningar för prestation, som motverkar byråkrati och förlöser organisationens potential genom bättre samverkan över interna och externa gränser. Vi menar att det är detta som ledarskapsutveckling ska bidra till.

Förändringsledning och skickliga förändringsledare som kan driva nytänkande kring strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Förändringsledning & transformation

Många organisationer befinner sig i transformation av sin verksamhet. I de flesta fall som en direkt följd av digitaliseringen. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Ofta finns det fler frågor än svar.

Företagsanpassade ledarskapsprogram

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Företagsanpassade ledarskapsprogram MiL Institute arbetar med långa kvalificerade ledarskapsutvecklingsprogram. Skälet till att programmen är långa är att vi arbetar med verksamhetens verkliga utmaningar för att åstadkomma konkreta resultat på både individnivå och organisationsnivå.

ledningsgruppsutveckling utifrån det specifika behovet och utgår från ledningsgruppens uppdrag och agenda.

Ledningsgruppsutveckling

Några av de utmaningar som en ledningsgrupp möter kan sammanfattas i följande tre huvudpunkter:
– Att skapa intern effektivitet i gruppen.
– Att skapa organisatorisk effektivitet.
– Att utveckla strategisk kapacitet.

MiL Coachning

Coachning

MiL Institute har arbetat med handledning och coachning av chefer sedan 1977. Arbetet har hela tiden utgått från chefernas ledaruppgifter och det sammanhang de verkar i – inte från teoretiska konstruktioner och hypotetiska fall. Därför kan vi i dag erbjuda ett brett utbud av coachning byggd på de erfarenheter som vi förvärvat genom åren.

Företagsanpassade uppdrag

Utvecklingsaktiviteter

Ibland finns det behov av en kortare och riktad insats inom ett särskilt område. Det kan vara som ett komplement till era interna kompetensaktiviteter eller som ren påfyllnad.

Learning and development

L&D Support

Med över 40 års erfarenhet av kvalificerad L&D och stöd till interna akademier, är vi en mycket kompetent partner till er. Vi är kreativa i design och trygga i genomförandet.

Kontakt

Kontakta mig så ser vi om det finns förutsättningar för oss att tillsammans tänka både skarpt och kreativt kring era utmaningar. Kanske över en lunch eller en fika?

Jonas Janebrant
VD med ansvar för företagsinterna uppdrag.

Ring 040-10 50 01Maila Jonas

Jonas Janebrant, MiL Institute