Citat-mobil

Coachning

Coachning

Individualiserad ledarutveckling byggd på lång erfarenhet

MiL Institute har arbetat med handledning och coachning av chefer sedan 1977. Arbetet har hela tiden utgått från chefernas ledaruppgifter och det sammanhang de verkar i – inte från teoretiska konstruktioner och hypotetiska fall. Därför kan vi i dag erbjuda ett brett utbud av coachning byggd på de erfarenheter som vi förvärvat genom åren.

br coachningjamfEn överblick
MiL Coachning (Ladda ner PDF)

 

 

Individuell coachning - en personlig coach för stöd och utveckling

 

br icFörst ett kostnadsfritt längre introduktionssamtal. Därefter möte med en MiLcoach. Efter detta träffas en överenskommelse om en samtalsserie som omfattar mellan 8 och 14 samtal. Fokus ligger oftast på det personliga ledarskapet, arbete med dilemman och reflektioner kring hur man löser olika chefuppgifter. Ostörda samtal under cirka två timmar per gång med olika mötesfrekvens – ofta tätare i början.

Läs mer..

Executive coaching - verksamhetsutveckling i dialogform

 

br icgHelt skräddarsydd uppläggning. Matchning i två separata steg för att hitta en coach på rätt nivå. Först därefter träffas ett avtal om en individuellt anpassad uppläggning: allt från korta, snabba avstämningar på telefon till hela, ostörda dagar. Till detta ska läggas en hög tillgänglighet, möjlighet att stämma av en uppkommen situation med coachen i stort sett omedelbart. I fokus för samtalen står verksamhetsutveckling, analyser, konsekvensprövning och perspektivvidgning, förenat med en konstruktiv granskning av personliga förhållningssätt.

Läs mer..

Individuell coachning i grupp - individuell utveckling med gruppens alla möjligheter

 

br ecInriktning mot det egna ledarskapet, ledarträning, praktisk träning i coachning och erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna. En coachgrupp består av sex deltagare och en MiLcoach. Gruppen träffas under åtta heldagar fördelade över 8-12 månader. Varje möte har en fast ram med återkommande inslag i form av incheckning, revidering av lärkontrakt och specifika önskemål utifrån behoven just då på hemmaplan.

Läs mer..

KVALITETSSÄKRING

br coachn kvalsak

Som MiLcoach är det nödvändigt att uppfylla rekryteringskriterierna och att inneha en viss grundkompetens, men det är inte tillräckligt.
Ladda ner (pdf, 112K)

ETISKA RIKTLINJER

br coachn etik

Våra MiL-specifika etiska riktlinjer för coachning.
Ladda ner (pdf, 80K)

 

Kontaktperson Coachning

Johanna Baagøe

telefon070-555 75 97
pennajohanna.baagoe

Johanna Baagøe
Ansvarig Coachning