Coachning för ledare – MiL Institute
MiL Coachning

Coachning

Coachning

Coachning i MiL är att skaffa sig en erfaren och insiktsfull samtalspartner. En person som kan bidra med nya perspektiv och infallsvinklar. En coach som helt enkelt kan hjälpa dig framåt och få jobbet gjort.

Det kan handla om hur du behöver organisera verksamheten, hur du kan leda en förändring eller hur du kan få ut mer av din organisation eller av din grupp. Det kan också handla om dig själv och vad du behöver utveckla. Men det kan också gälla ditt team. Kanske behöver ni hjälp att samarbeta bättre och mer effektivt, eller att reda ut eventuella konflikter och låsta situationer.

Executive coaching, verksamhetsutveckling i dialogform.

Executive coaching

I fokus för samtalen står verksamhetsutveckling, analyser, konsekvensprövning och perspektivvidgning, förenat med en konstruktiv granskning av valda personliga förhållningssätt.

Individuell Coaching i MiL

Individuell coachning

MiL Institute erbjuder dig en personlig coach för stöd och utveckling. En person som i en serie samtal lotsar dig vidare. Tillsammans skapar ni två ett fredat samtalsrum för eftertanke och utveckling.

Gruppcoaching i MiL

Gruppcoaching

Det kan röra sig om ett agilt team, en projektgrupp, en utvecklingsgrupp eller ett arbetslag. Vi fokuserar på teamets leverans. Med uppgiften i centrum utmanar coachen er att hitta nya vägar framåt.

Coachning – Kontakt

Kontakta Johanna Baagøe för mer information, offertförfrågan och matchning med MiLkonsult.

Ring 070-555 75 97Maila Johanna

Johanna Baagøe