Citat-mobil

Individuell Coachning

”Individuell coaching

MiL Institute erbjuder dig en personlig coach för stöd och utveckling. En person som i en serie samtal lotsar dig vidare. Tillsammans skapar ni två ett fredat samtalsrum för eftertanke och utveckling.

Vårt erbjudande

Mångfald av coacher

Valet av coach är avgörande, stämmer det inte mellan personen och coachen så hjälper inga kompetenser i världen – oavsett hur många och imponerande meriter personen har. Därför erbjuder MiL Institute ett brett utbud av olika coacher och kompetenser.

Både samtalskompetens och kulturkompetens

Samtliga coacher besitter både förmåga att få till stånd meningsfulla samtal och djup förtrogenhet med chefers vardag, ofta förekommande dilemman, konfliktsituationer och sätt att lösa problem.

Matchning i två steg

Först ett längre, kostnadsfritt introduktionssamtal med en erfaren person från MiL Institute för kartläggning av utvecklingsbehovet, sen ett första förutsättningslöst samtal med en utvald coach.

Tydlig ram

Utfaller det första samtalet med coachen till belåtenhet tecknas en överenskommelse om ett bestämt antal samtal till ett fast pris. Varje samtal varar en och en halv timme och äger rum i form av ett avskilt, personligt möte, via telefon eller online med Zoom, Teams, Skype etc. om så avtalats.

Löpande kvalitetssäkring

Samtliga MiLcoacher har tillgång till regelbunden handledning, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning i tre olika grupperingar vid ett tiotal tillfällen under året. Dessutom görs en utvärdering efter varje genomförd samtalsserie.

Resultaten

Vad finns kvar efter en serie samtal med en personlig coach? Samtalen lämnar sällan spektakulära, dramatiska avtryck efter sig, men däremot ofta bestående insikter; en vidgad förståelse har lett till ett varaktigt, förändrat handlande.

Ofta ser vi några av dessa förändringar hos dem som vi coachat:
    •    har ökat sin personliga effektivitet.
    •    tar till vara sin tid på ett mer medvetet sätt.
    •    känner mer lust och energi på jobbet.
    •    har blivit tydligare med vad man vill.
    •    har frigjort slumrande resurser.
    •    förmår oftare – även i svåra situationer – att vara sig själv.
    •    månar mer om sina nära relationer.

Våra coacher

MiL Institute har arbetat med handledning och coachning av chefer sedan 1977. Arbetet har hela tiden utgått från chefernas ledaruppgift och de sammanhang som de verkar i – inte från teoretiska och hypotetiska fall.

MiLs Chefsstöd

I särskilda fall erbjuder MiL Institute även chefsstöd. MiLs Chefsstöd har en snävare inriktning och ett större inslag av råd och stöd än vad individuell coachning har. Läs mer om MiLs Chefsstöd här...

Kontakt

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information, offertförfrågan och matchning med MiLkonsult. Tel:+46705557597

 

KVALITETSSÄKRING

br coachn kvalsak

Som MiLcoach är det nödvändigt att uppfylla rekryteringskriterierna och att inneha en viss grundkompetens, men det är inte tillräckligt.
Ladda ner (pdf, 112K)

ETISKA RIKTLINJER

br coachn etik

Våra MiL-specifika etiska riktlinjer för coachning.
Ladda ner (pdf, 80K)

 

Kontaktperson Coachning

Johanna Baagøe

telefon070-555 75 97
pennajohanna.baagoe

Johanna Baagøe
Ansvarig Coachning