Citat-mobil

Företagsanpassade ledarskapsprogram

”Skräddarsydda ledarskapsprogram

MiL Institute arbetar med långa kvalificerade ledarskapsutvecklingsprogram. Skälet till att programmen är långa är att vi arbetar med verksamhetens verkliga utmaningar för att åstadkomma konkreta resultat på både individnivå och organisationsnivå. Ledarskapsutveckling kan inte ske isolerat från verksamheten om den ska bidra till att åstadkomma förändring – i verksamheten, i ledarskapet, i kulturen.

Skräddarsydd ledarskapsutveckling

Vi arbetar integrerat med ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling. Behov och önskat resultat styr om vi fokuserar mest på ledarskapsutveckling eller på verksamhetsutveckling. Vårt mål är att bidra till att verksamheten blir mer effektiv genom en mer samarbetsorienterad ledarskapskultur. Detta kräver ett ledarskap som skapar och utvecklar tillit och förtroende.

Företagsanpassad ledarskapsutveckling ska bidra till att ni når era mål och förbättra era förutsättningar att realisera er vision och era strategier. Detta sker inte med mindre än att ledarskapsutvecklingen också integreras med andra utvecklingsaktiviteter i organisationen.

Vi arbetar med ledarskapsprogram på alla nivåer, från första linjen till toppledningen – inklusive ledarutveckling för specialister och projektledare.

 

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program