Företagsanpassade ledarskapsprogram - MiL Institute
Företagsanpassade ledarskapsprogram

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Vi arbetar med verksamhetens verkliga utmaningar för att åstadkomma konkreta resultat på både individnivå och organisationsnivå. Ledarskapsutveckling och företagsanpassade ledarskapsprogram kan inte ske isolerat från verksamheten om den ska bidra till att åstadkomma förändring – i verksamheten, i ledarskapet, i kulturen.

Företagsanpassad ledarskapsutveckling

Vi arbetar integrerat med ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling. Behov och önskat resultat styr om vi fokuserar mest på ledarskapsutveckling eller på verksamhetsutveckling. Vårt mål är att bidra till att verksamheten blir mer effektiv genom en mer samarbetsorienterad ledarskapskultur. Detta kräver ett ledarskap som skapar och utvecklar tillit och förtroende.

Företagsanpassad ledarskapsutveckling ska bidra till att ni når era mål och förbättra era förutsättningar att realisera er vision och era strategier. Detta sker inte med mindre än att ledarskapsutvecklingen också integreras med andra utvecklingsaktiviteter i organisationen.

Vi arbetar med ledarskapsprogram på alla nivåer, från första linjen till toppledningen – inklusive ledarutveckling för specialister och projektledare.

Exempel på olika insatser

Att leda medarbetare

Första linjens chefer – att leda medarbetare

Som första linjens chef blir man ofta chef över tidigare kollegor och många gånger över både äldre och mer erfarna kollegor. Detta skapar ett behov av att utveckla en tydlig plattform för sitt chefsskap.

Att leda chefer

Program för mellanchefer – att leda chefer

Mellanchefer behöver hantera ”matriskomplexiteten”. Med detta menar vi behovet av att leda och verka i mellanrummen – att mobilisera organisationens potential genom ökad samverkan över verksamhetens olika gränser.

Att leda verksamhet

Program för toppchefer – att leda verksamhet

Att vara toppchef innebär att arbeta med verksamhetens ”stygga problem”. De problem som är kritiska ur ett längre perspektiv. Att verka på en högre nivå som strateg, chef och ledare.

Att leda stödfunktioner

Program för stödfunktioner – att leda specialister

När kärnverksamheten i en organisation transformeras utmanas stödfunktionerna. Behovet att utveckla ledarskapet och den strategiska förmågan i HR, kommunikation, IT, ekonomi, etc. ökar när huvudlogiken i verksamheten förändras.

❮ ❯

MiLcase If skadeförsäkringar

MiLcase Volvo Car Corporation LIV-programmet

MiLcase Veidekke Skandinavisk ledarskapsutveckling

MiLcase Nordea

MiLcase RUFF

MiLcase SCA Hygiene Products

MiLcase PEAB

MiLcase Partnermentorprogram

Kontakt

Kontakta mig så ser vi om det finns förutsättningar för oss att tillsammans tänka både skarpt och kreativt kring era utmaningar. Kanske över en lunch eller en fika?

Jonas Janebrant
VD med ansvar för företagsinterna uppdrag.

Ring 040-10 50 01Maila Jonas

Jonas Janebrant, MiL Institute