Citat-mobil

Att leda chefer

Att leda chefer - skräddarsydd ledarutveckling

Skräddarsydd ledarutveckling för mellanchefer

Att ta steget från att leda medarbetare till att leda chefer innebär alltid i någon mening att man går från att vara specialist till att bli generalist. I början är utmaningen många gånger att släppa tryggheten i specialistrollen och det som medverkat till min karriär till att på ett mycket tydligare sätt arbeta genom andra – både medarbetare och kollegor.

Mellanrummen

Som mellanchef behöver jag hantera det vi kan kalla för ”matriskomplexiteten” alldeles oavsett om verksamheten är organiserad som en matris eller inte. Med detta avser vi behovet av att leda och verka i mellanrummen – att förlösa organisationens potential genom ökad samverkan över verksamhetens olika gränser. Mellan enheter och avdelningar, mellan olika funktioner och professioner. Detta ställer höga krav på helhetsförståelse, att leda förändring, kommunikation, att hantera makt och legitimitet, samt en stor förmåga att inspirera till samverkan.

Dynamiska polariteter

Mellanchefer behöver helt enkelt vara duktiga på att hantera dynamiska polariteter – till exempel mellan samordning och självständighet, helhet och det specifika, grupp och individ, lång och kort sikt, förändring och stabilitet, etc. Därför säkerställer vi att utvecklingsaktiviteter för mellanchefer leder till att deltagarna utvecklas som strateger, chefer och ledare, också genom att arbeta konkret med sina verkliga utmaningar och dilemman.

Vi säkerställer att deltagarna...

...som strateger utvecklar sin förmåga att skapa riktning. Att man ökar sin förmåga att bidra i det strategiska arbetet, att omsätta strategier till operativa mål och handlingsplaner. Att lyfta blicken från det omedelbara och läsa av trender och förändringar i omvärlden för att kontinuerligt anpassa verksamheten mot nya behov.

...som chefer utvecklar sin förmåga att skapa mervärde. Att man ökar sin kompetens att allokera resurser för verksamhetens utveckling, styra och följa upp arbetet, undanröja hinder och skapa förutsättningar för att andra ska kunna prestera.

...som ledare utvecklar sin förmåga att skapa mening för både sig själv och andra. Att man ökar sin kompetens att medvetet utveckla kulturen och motivera medarbetare att både prestera mer och utvecklas mer.

 

Ledarskapsutveckling ska leda till tydliga och konkreta resultat, inte bara hos deltagande individer utan också i verksamheten. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., ansvarig för företagsinterna program, så får du veta mer. 040-10 50 01

 

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program