Citat-mobil

Som första linjens chef blir man ofta chef över tidigare kollegor och många gånger blir man också chef över både äldre och mer erfarna kollegor. Detta skapar ett behov av att utveckla en tydlig plattform för sitt chefsskap som bygger på en grundad förståelse för verksamheten och branschen, sina egna och andras drivkrafter, om hur man bygger teamanda och hur man arbetar med förändring. Detta gäller självklart på alla chefsnivåer men har den alldeles speciella innebörden att det kanske är första gången man blir chef och man behöver hantera transitionen att gå från ”en av kollegorna” till att bli arbetsledare.

Behov

Ledarutveckling för första linjens chefer ska tydligt kopplas till verksamhetens behov och ge möjlighet för deltagarna att systematiskt och strukturerat bearbeta sina individuella utvecklingsmöjligheter. Därför säkerställer vi att utvecklingsaktiviteter för nya chefer leder till att deltagarna:

  • Skapar en gedigen och trygg plattform för sitt ledarskap – utifrån vilken de vet varför de vill vara chefer och att de besitter förmågan att verka som chefer.
  • Får en ökad förståelse för teamledarskap och hur man utvecklar högpre-sterande team.
  • Utvecklar en ökad förståelse för helhetens både begränsningar och möjligheter, som utvecklar både den dagliga verksamheten och enskilda medarbetare.
  • Får en ökad självinsikt, är prestigelösa nog att både nyttja och generöst dela ”best practice” i organisationen.
  • Breddar sitt professionella nätverk inom organisationen.

 

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program