Första linjens chefer – att leda medarbetare – MiL Institute
Att leda medarbetare

Första linjens chefer – att leda medarbetare

Att leda medarbetare

Som första linjens chef blir man ofta chef över tidigare kollegor och många gånger över både äldre och mer erfarna kollegor. Detta skapar ett behov av att utveckla en tydlig plattform för sitt chefsskap. En plattform som bygger på en grundad förståelse för verksamheten och branschen, sina egna och andras drivkrafter. En plattform som hjälper till i transitionen att gå från ”en av kollegorna” till att bli arbetsledare.

Effekter

Ledarutveckling för första linjens chefer ger deltagarna stöd i att systematiskt och strukturerat bearbeta sina individuella utvecklingsmöjligheter. Deltagarna utvecklar sin kompetens med fokus på att leda medarbetare, leda team och leda förändring. Deltagarna utvecklar en:

  • Trygg plattform för sitt ledarskap – utifrån vilken de vet varför de vill vara chefer och att de besitter förmågan att verka som chefer.
  • Ökad förståelse för teamledarskap och hur man utvecklar högpresterande team.
  • Ökad förståelse för helheten och ökad kompetens att utveckla både den dagliga verksamheten och enskilda medarbetare.
  • Ökad självinsikt och ett breddat professionellt nätverk.

Kontakt

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare

Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe