Program för stödfunktioner – att leda specialister – MiL Institute
Att leda stödfunktioner

Program för stödfunktioner – att leda specialister

När kärnverksamheten i en organisation transformeras utmanas stödfunktionerna. Behovet att utveckla ledarskapet och den strategiska förmågan i HR, kommunikation, IT, ekonomi, etc. ökar när huvudlogiken i verksamheten förändras. Stödfunktioner hanterar ett brett spektrum av både operativa och strategiska frågor och många brottas med balansen mellan att stödja och styra kärnverksamheten.

Det finns ett ökat behov av att stödfunktioner samarbetar bättre tillsammans. Det handlar inte om hur t.ex. HR och Ekonomi, var och en för sig, kan bli ännu mer effektiva som stöd till verksamheten utan hur de kan samarbeta sinsemellan för att utveckla ett effektivt stöd.

MiL Institute erbjuder en rad olika utvecklingsprogram och arbetssätt för att göra just detta.

Samverkan för mer innovation och strategisk höjd

En utvecklingsinsats för stödfunktionschefer kan ha följande innehåll:

  • Hantera komplexiteten i stödfunktionsrollen.
  • Aktivt medverka i det strategiska ledningsgruppsarbetet.
  • Bidra till kärnverksamhetens mål, resultat och effektivitet.
  • Utifrån omvärldsbevakning analysera och bidra med innovationer.
  • Samverka med andra aktörer inom och utanför organisationen.
  • Leda den egna enheten med specialistmedarbetare.

Kontakt

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare

Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe