Program för toppchefer – att leda verksamhet – MiL Institute
Att leda verksamhet

Program för toppchefer – att leda verksamhet

Att vara toppchef innebär att arbeta med verksamhetens ”stygga problem”. De problem som är kritiska ur ett längre perspektiv. Att verka på en högre nivå som strateg, chef och ledare.

Utveckla struktur och kultur

Toppchefer behöver utveckla sin förmåga att samtidigt utveckla både struktur och kultur. De förändringar vi arbetar med idag kan inte bara organiseras – de behöver ledas. Och kulturen behöver ständigt kultiveras. För toppchefer innebär detta ofta ett ökat behov av att utveckla sin kommunikativa förmåga och sin kapacitet att tillsammans med kollegor mobilisera organisationen att driva strategiska förändringar.

Effekter

Deltagarna utvecklar sin kulturella intelligens, det vill säga deras kompetens att utveckla och kultivera organisationskulturen. En, enligt oss, avgörande kompetens för att bli framgångsrik som toppledare.

Deltagarna utvecklas som strateger med ökad förmåga att skapa riktning och kommunicera strategier. Att lyfta blicken från det omedelbara och läsa av trender och förändringar i omvärlden för att kontinuerligt anpassa verksamheten mot nya krav och förväntningar.

Deltagarna utvecklar sin förmåga att arbeta med verksamhetens ”stygga frågor” (Grint) och balansera dilemman.

Kontakt

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare

Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe