Completion Workshop – MiL Institute
Completion Workshop

Completion Workshop

Completion workshop erbjuder en lösning på den sorts komplexa frågor som är beroende av en koordinerad insats av olika kompetenser och parallella verksamheter. Frågor som ofta riskerar att bli lidande och dra ut på tiden på grund av ständiga avbrott och krockande prioriteringar. I Completion workshop samlar vi de nyckelpersoner som behövs för att besvara frågan under samma tak och ger dem förutsättningarna för att få jobbet gjort.

Metoden bygger på ett innovativt samarbete mellan IKEA och MiL där man sammanförde 25 utvalda experter för att under en veckas tid komma till avslut i elva brännande frågor. MiL bistod med att hjälpa gruppen att tydliggöra och konkretisera målsättningar, samt med att designa ett arbetsflöde som ledde till avslut inom avsatt tid. Förutom tillfredsställelsen av konkreta resultat gav Completion workshop deltagarna insikter om sig själva, om kommunikation och om arbete i grupp, samt nya metoder och verktyg att använda i den egna operativa verksamheten.