MiL Walkabout – MiL Institute
MiL Walkabout

MiL Walkabout är en övning som genomförs i huvudsak utomhus där verkligheten (terrängen) och deltagarnas personligt upplevda verklighet (kartbilden) får mötas. Denna övning är inte fysiskt krävande utan bygger på att alla oberoende av fysiska förutsättningar skall kunna bidra till att gruppen framgångsrikt löser sin uppgift.

Lämpar sig för
- samarbetsträning för ledningsgrupper, projektgrupper, arbetsgrupper
eller
- all personal inom ett företag eller en avdelning där man vill samlas runt ett tema om behovet av kommunikation och samarbete, t.ex. en inledning till strategiarbete, förberedelse för en utvecklingsprocess eller förändringsprocess.

Syfte

Att under begränsad tid i en enkel pedagogisk modell få insikt i gruppdynamikens viktigaste beståndsdelar.

Mål

Efter övningen skall deltagarna

  • förstå betydelsen av att i en grupp ha en gemensam vision, ett gemensamt mål och en av alla förstådd och accepterad strategi.
  • insett sambandet mellan meningsfullhet, ansvar, delaktighet och engagemang.
  • ytterligare fördjupat insikten i hur det egna beteendet påverkar gruppen och enskilda gruppmedlemmar.

Kontakta oss för upplägg och offert

Begär offert

Kontakt

Kontakta mig för rådgivning.

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare
Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe