Citat-mobil

Nedan förtecknas 2021 års styrelser för MiL Institute och MiL Foundation samt MiL Institutes ledningsteam som består av Jonas Janebrant, VD, Nina Härde, ekonomichef, Anne-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult och Göran Alsén, seniorkonsult.

 

 

Ledningsteam

jonasjanebrantJonas Janebrant, VD
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Ledningsteam

ninaharde

Nina Härde, Ekonomichef
telefon 040-10 50 18
pennanina.harde@milinstitute.se

Ekonomichef och Project Controller. Lång erfarenhet av redovisning och projekthantering från börsnoterad internationell koncern. I MiLs ledningsteam sedan 2008.

Ledningsteam

jonasjanebrantGöran Alsén
telefon 040-10 50 00
penna goran.alsen@milinstitute.se

Civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998. I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002 och 2021-.

Ledningsteam

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte Blomqvist
telefon 040-10 50 00
pennaanne-charlotte.blomqvist@milinstitute.se

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Styrelse MiL Institute AB

Per Tryding

Per Tryding, ordf. MiL Institute AB

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016.Per sitter i flera styrelser, bland annat för Kristianstad universitet och AF Borgen i Lund. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.

Styrelse MiL Institute AB

jonasjanebrantJonas Janebrant
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Styrelse MiL Institute AB

jonasjanebrantGöran Alsén
telefon 040-10 50 00
penna goran.alsen@milinstitute.se

Civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998. I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002 och 2021-.

Styrelse MiL Foundation

Per Tryding

Per Tryding, ordf. MiL Foundation

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016.Per sitter i flera styrelser, bland annat för Kristianstad universitet och AF Borgen i Lund. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.

Styrelse MiL Foundation

jonasjanebrantJonas Janebrant
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Styrelse MiL Foundation

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel

Legitimerad psykolog. Specialist inom ledarskap- och organisationspsykologi. Mångårig erfarenhet inom mediabranschen som journalist och chef på Aftonbladet, innan hon mitt i livet valde att byta spår till psykologin. Som konsult är hon verksam både inom offentlig verksamhet (akademin, kommuner, statliga bolag och institut) och inom det privata näringslivet. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.

Styrelse MiL Foundation

Helena Andén

Helena Andén

Helena har en beteendevetenskaplig och personaladministrativ utbildning från Växjö Högskola. Hon är därtill utbildad handledare i bland annat facilitering, teamutveckling, konflikt- och krishantering och UGL. ICF-diplomerad coach. I MiL Institute sedan 2011. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.

Styrelse MiL Foundation

magdalena-kock

Magdalena Kock

Lång erfarenhet i ledande befattningar inom HR. Är idag Regionchef för TRR i Göteborg och Halland och kommer innan dess från tjänsten som HR-direktör för Stampen Media Group och har också varit HR-direktör och Vice VD för Nobel Biocare. Tidigare företag är ESAB och ABB. Bakgrund inom HR, Ekonomi och Arbetsrätt och lång erfarenhet av ledarutveckling i Sverige och internationellt och har också erfarenhet av Styrelsearbete inom Svenskt Näringliv. I MiLs styrelse sedan 2015.

Styrelse MiL Foundation

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Leg. psykolog, docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling vid Copenhagen Business School. Magnus undervisar och ägnar sig åt forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser. Verksam i MiL Institute sedan 1996 - arbetar främst med individuell coachning samt som programchef och handledare i öppna och företagsinterna ledarskapsprogram. I MiL Foundations styrelse sedan 2016 och som vetenskaplig rådgivare i MiL Foundations forskningsstiftelse sedan 2010.