Citat-mobil

Nedan förtecknas 2020 års styrelser för MiL Institute och MiL Foundation samt MiL Institutes ledningsteam som består av Jonas Janebrant, VD, Nina Härde, ekonomichef och Göran Alsén, seniorkonsult.

 

 

Ledningsteam

jonasjanebrantJonas Janebrant, VD
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Ledningsteam

ninaharde

Nina Härde, Ekonomichef
telefon 040-10 50 18
pennanina.harde@milinstitute.se

Ekonomichef och Project Controller. Lång erfarenhet av redovisning och projekthantering från börsnoterad internationell koncern. I MiLs ledningsteam sedan 2008.

Styrelse MiL Institute och MiL Foundation

lottiesvedenstedt

Lottie Svedenstedt, ordf. MiL Institute

Jurist från Uppsala Universitet. Styrelseordförande i MiL Institute AB, Tillväxt Helsingborg. Ledamot i MiL Foundation, Swedavia AB, ITAB Shop Concept AB, Byggmax AB, HIF, SIS Innovation AB. Bakgrund inom detaljhandeln bland annat som regionchef på H&M och affärsområdeschef på IKEA of Sweden. Tidigare Senior Associate i MiL Institute. I MiLs styrelse sedan 2008.

Styrelse MiL Institute

magdalena-kock

Magdalena Kock

Lång erfarenhet i ledande befattningar inom HR. Är idag Regionchef för TRR i Göteborg och Halland och kommer innan dess från tjänsten som HR-direktör för Stampen Media Group och har också varit HR-direktör och Vice VD för Nobel Biocare. Tidigare företag är ESAB och ABB. Bakgrund inom HR, Ekonomi och Arbetsrätt och lång erfarenhet av ledarutveckling i Sverige och internationellt och har också erfarenhet av Styrelsearbete inom Svenskt Näringliv. I MiLs styrelse sedan 2015.

Styrelse MiL Foundation

johanassarsson

Johan Assarsson, ordf. MiL Foundation

VD i Inera och engagerad i ett flertal styrelser.Tidigare regiondirektör i Västra Götalandsregionen  och landstingsdirektör i Kalmar län. Fil. kand. vid Lunds Universitet. Kaptensexamen vid Marinens stridsskola. Deltagare i MiLprogram 1997-1998. I MiLs styrelse sedan 2011. Styrelseordförande i MiL Foundation från 2016.

Styrelse MiL Foundation

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Leg. psykolog, docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling vid Copenhagen Business School. Magnus undervisar och ägnar sig åt forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser. Verksam i MiL Institute sedan 1996 - arbetar främst med individuell coachning samt som programchef och handledare i öppna och företagsinterna ledarskapsprogram. I MiL Foundations styrelse sedan 2016 och som vetenskaplig rådgivare i MiL Foundations forskningsstiftelse sedan 2010.

Styrelse MiL Foundation

Per Tryding

Per Tryding

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016.Per sitter i flera styrelser, bland annat för Kristianstad universitet och AF Borgen i Lund. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.