Charlotte Henschel – MiL Institute

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel

Charlotte är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Hon har specialiserat sig inom ledarskap- och organisationspsykologi, med kommunikation och involvering som ledstjärnor.

Charlotte har en mångårig erfarenhet inom mediabranschen som journalist och chef på Aftonbladet, innan hon mitt i livet valde att byta spår till psykologin. Som konsult är hon verksam både inom offentlig verksamhet (akademin, kommuner, statliga bolag och institut) och inom det privata näringslivet, hos såväl stora internationella företag som mindre, drivna uppstickare.

Charlottes jobbar tätt intill sina kunder i partnerskap, gärna med stegvis design av processer och utbildningar för att kunna följa utvecklingen och utgå från det som sker skarpt i verksamheten.  Hon kombinerar nyfikenhet, engagemang och ett undersökande förhållningssätt från journalistiken med att gå nära i det personliga ledarskapet och basera arbetet på teori- och evidensbaserade modeller kring ledarskap, team och organisation från psykologin.

Hon drivs av en stark tro på människans inre motivation och förmåga till utveckling. Genom att jobba med co-creation, facilitering och coachning kan ledare och organisationer ta tillvara allas driv och kompetens för att skapa värde och resultat.

Charlotte har coachat hundratals chefer på olika nivåer - individuellt, i chefsgrupper (ICG) och i större chefscoachingprogram, som medel för ledar- och verksamhetsutveckling.

Hos MiL är Charlotte programchef, facilitator och coach. Hon utgår från Göteborg.
Hon driver även psykologklinik en dag i veckan. Därifrån hämtar hon den senaste psykologiska kunskapen om till exempel neuropsykologi, vikten av compassion och känslornas betydelse för samspel och beslutsfattande. Hon är van handledare, föreläsare och utbildar kolleger inom till exempel facilitering.

Våra konsulter

Alenka Rosenqvist - MiL Institute

Alenka Rosenqvist

Alenka är HR-chefen med mer än 20 års erfarenhet av att leda transformation på organisationsnivå. Som HR ansvarig inom SAAB, IKEA och Electrolux har hon samskapat strategisk riktning kopplat till taktiskt beslutsfattande och ett görande som leder till genuin påverkan på verksamheten. Alenka har lett projekt, processer och innovationsuppdrag i olika verksamheter. Alltid med nyfikenhet och lärande.

Alexandra Åbrandt

Med fokus på att främja lärande och utveckling genom kommunikation, reflektion och upplevelser, strävar Alexandra alltid efter att förkroppsliga ledord som mod, öppenhet och autenticitet. Genom att kombinera erfarenhet med en passion att skapa meningsfulla förändringar är Alexandra ett uppskattat stöd till organisationer och individer som strävar efter att växa och blomstra i dagens komplexa verklighet.

Anna Hummel-Gumaelius

Anna Hummel-Gumaelius

Anna is a trained organisational consultant and coach based in Stockholm. She supports Swedish, Nordic and global companies in building well-functioning organisations by working with management teams and leaders, both in the day-to-day context as well as in connection to major transformations and organisational design projects.

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Axel Carlberg

Axel är doktor i etik och arbetar med samtal på allvar där ledarskapet ställs på prov. Det kan vara som coach, filosofisk praktiker, konflikthanterare eller som facilitator för ledningsgrupper.

Birgitta Sahlén

Birgitta är professorn i logopedi som ser på samtal som en dans och som bland annat har forskat på hur vi signalerar turtagning med enkla ögonrörelser. Tack vare sin dubbla roll som forskare och ledarskapskonsult har hon under åren fått brett utlopp för sin livslånga fascination för kommunikation och rörelse. I snart 20 år har hon med humor, lekfullhet och ett visst mått av handgriplig feedback pushat chefer ut ur komfortzonen och in i en ny form av grundad närvaro och slagkraftighet som ledare.

Christian Bodén

Christian är legitimerad psykolog och organisationskonsult baserad i Stockholm. De senaste 12 åren har han varit verksam som konsult både i Sverige och internationellt.

Christine Blomqvist

Christine arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

Elling Vassbotn Breivik

Elling, tidigare officer i det norska försvaret, har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Elling kom tidigt att arbeta med ledningsgruppsutveckling och har tillsammans med över 400 ledningsgrupper utvecklat koncept och metoder för hur man leder verksamheten genom organisationens ledningsgrupper.

Greger Åsard Bringsäter

Greger är psykologen och reservofficeren som gått från att vara deltagare i eXcalibur, MiLs mytomspunna program för unga entreprenörer på 90-talet, till att de senaste 15 åren själv leda flera av våra mest uppskattade ledarskapsprogram.

Helena Andén

Helena är kanske den MiLkonsult som i en och samma person bäst fångar bredden av den specialkompetens och erfarenhet som ryms i MiL Institutes nätverk av tidigare chefer, ekonomer, psykologer, beteendevetare, coacher och verksamhetsutvecklare.

Helena Nilsson - MiL Institute

Helena Nilsson

Helena är en internationellt erfaren chef och ledare inom HR, kommunikation och organisationsutveckling inom bla IKEA och Electrolux. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla och översätta affärsambition till strategiska HR initiativ som bidrar till att både verksamhet och människor utvecklas.

Janne Nilsson

Janne utvecklar ledningsgruppers, styrelsers och projektgruppers operativa och strategiska förmåga genom ett jordnära och agendaknutet arbetssätt.

Johan Bertlett

Johan, fil.dr i psykologi, är lektor vid Lunds universitet samt internationell seniorkonsult och rådgivare åt chefer, ledningsgrupper och idrottslag inom privat, offentlig och ideell sektor. Huvudsakliga arbetsområden är verksamhetsstrategi, ledningsarbete, ledarskapsutveckling, utvärdering samt coaching och prestation inom näringslivet och idrotten.

Johanna Baagøe

Johanna är företagsjuristen som valde att lämna en framgångsrik specialistkarriär för att istället under 15 år jobba med verksamhetsutveckling i olika chefsroller – bland annat som VD i ett strategikonsultbolag under IT-boomen, kvalitetschef på Trygg-Hansa och HR-chef hos teleoperatören 3. Efter en verksam karriär på ledande strategiska poster lämnade Johanna anställningstryggheten för att istället jobba som extern ledarskapskonsult.

Jonas Janebrant

Jonas Janebrant

Jonas är VD med ansvar för interna ledarskapsutvecklingsprogram inom MiL Institute. Föreläsare i många program och insatser kring ledarskap och förändring, teamutveckling, strategi och verksamhetsutveckling.

Jonas Mosskin - MiL Institute

Jonas Mosskin

Jonas är organisationspsykolog och rådgivare till ledningar och organisationer. Han arbetar med ledningsstöd på olika sätt. Det kan handla om organisationsutredningar, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och coaching av ledare. Han har tidigare arbetat på flera olika konsultbolag och har även en bakgrund från Kaospiloterna i Danmark.

Jonna Alfredsson

Jonna Alfredsson

Jonnas passion är personlig transformation utifrån den inre resan och tränar ledare att stå i sitt autentiska ledarskap. Med riktning, medkänsla och reflektion.

Lena Axén Jergmo

Lena är beteendevetaren med fördjupning inom ledarskap- och organisationsutveckling som designar & faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer.

Magnus Larsson

Magnus är psykologen och forskaren från Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet som besitter den ovanliga förmågan att kunna göra det komplexa enkelt utan att förenkla. Till vardags delar han sin tid mellan konsultarbete i MiL Institute och forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser.

Malin Olander - MiL Institute

Malin Olander

Ph.D. Olander is the experienced Strategy & Management Consultant with a passion for the link between the thinking and the doing. Her work with established industries, public organisations, and start-ups in Sweden and internationally over the last 20 years entails sharpening the case for strategy or business development and execution, design and facilitate the process, enable empowered leadership and create organisational traction.

Martin Güll - Programresurs i MiLprogrammet för dig som är ny som chef.

Martin Güll

Martin har över 25 års erfarenhet som förändringsledare och chef i både näringsliv och offentlig sektor. Han har drivit komplexa förändringsprojekt som krävt samarbete över gränser, men också verkat som organisations- och kulturbyggare i rollen som digitaliserings- och innovationschef. Martin lever efter att öppenhet, närvaro och tillit skapar engagemang i dynamiska miljöer.

Mikael Hjelm

Mikaels röda tråd är att göra uppsatta mål begripliga och nedbrytbara för alla som har en påverkan på det slutgiltiga resultatet. Civilekonom, konsult och coach.

Renée Widmark

Renée är kommunikationstränaren och ledarskapskonsulten som starkt tror på att ”I det lilla ser man det stora.” och ”Allt du behöver finns framför näsan på dig.”. I mer än 25 år har Renée med värme, engagemang och fokus tränat och handlett hundratals chefer och grupper att stanna upp, titta på situationen de är i och lära om sig själva på individ-, grupp- och systemnivå. Det Renée gör är Action Reflection Learning® – hands on och utan att släppa taget!

Robert Holmberg

Robert är Leg. Psykolog och fil. doktor i psykologi. Universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Handledare och coach i MiL Institute.

Ulf Johansson

Ulf är professorn i företagsekonomi som skrivit boken om hur vi konsumerar IKEA men som annars forskar kring strategi och marknadsföring.

Ylva M Andersson

Ylva är i grunden journalist och har en bakgrund som hög chef på flera av de största mediebolagen och är expert på att leda och kommunicera i kris.