Seminarier & nyheter – MiL Institute
MiL Nyheter

Seminarier & blogg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Seminarier & workshops

Lene R. Andersen – The Nordic Secret seminar with MiL Institute

What can we learn from The Nordic Secret?

Malmö 7 March 13.00-16.00
Stockholm 8 April 13.00-16.00
Lene R. Andersen a futurist, economist, political thinker, author, and bildung activist will share why she believes that the world needs more bildung and less psychology, particularly in the business world.

Så får ni ut mer av er medarbetarundersökning

Varför händer ingenting? Så får ni ut mer av er medarbetarundersökning – en ny ansats

ONLINE – 5 april 2024 kl. 13.00-15.00
Har du arbetat med medarbetarundersökningar år efter år och undrar varför ni inte får större påverkan? Eller har du funderat över hur du ska tolka resultaten från undersökningen? Eller vill du bara lära dig mer om hur du kan utnyttja befintliga undersökningar för att driva förändring på riktigt? I denna session kommer det att finnas gott om utrymme för reflektion och diskussion om hur vi kan använda medarbetarundersökningar för att driva betydande förändring och utveckling.

Alenka Rosenqvist Webinar - MiL Institute

Why does nothing happen? How to get impact from employee surveys – a new take

ONLINE – 19 March 2024 at 13.00-15.00
Have you been working with employee surveys year after year and wonder why you do not create any big movement? Or have you maybe reflected upon how you should interpret the results of the survey? In this session where there will be space to reflect and discuss how we all could use employee surveys to drive more impactful organizational changes.

Framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap – vilka etiska vägval?

STOCKHOLM – 22 februari 2024 kl. 14.00-17.00
De stora utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller klimatet, en volatil ekonomi, ett krig i närområdet, den ökande politiska instabiliteten och AI:s intåg i våra liv kräver ett nytt ledarskap liksom mer etiskt upplysta och handlingskraftiga ledare. Hur kommer detta nya ledarskap att se ut när det gäller förhållningssätt och färdigheter?

Alenka Rosenqvist – MiL Foundation

Why does nothing happen? How to get impact from employee surveys – a new take

22 September & 22 November 2023.
Have you been working with employee surveys year after year and wonder why you do not create any big movement? Or have you maybe reflected upon how you should interpret the results of the survey? In this session where there will be space to reflect and discuss how we all could use employee surveys to drive more impactful organizational changes.

Axel Carlberg – MiL Institute

Etik och ledarskap i krisens skugga

MALMÖ – 17 oktober & GÖTEBORG – 15 november 2023.
Seminarium baserat på Axel Carlbergs bok Etik i krisens skugga, det nya ledarskapets krav och möjligheter. De stora utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller klimatet, en krisande ekonomi, ett krig i närområdet, den ökande politiska instabiliteten och AI:s intåg i våra liv kräver mer etiskt upplysta och handlingskraftiga ledare. Om vi vill att saker och ting ska hända i rätt riktning krävs det en kursändring i sättet att tänka och agera.

Aktuellt

Processledning

Processledning – en avgörande kompetens för dagens och morgondagens ledarskap

Spelreglerna i arbetslivet har förändrats och kommer att fortsätta förändras. Rörelsen mot “inkludering, involvering och meningsskapande” under de senaste åren, delvis driven av en yngre generation som förväntar sig vara delaktiga i både arbete och beslutsprocesser, har skapat osäkerhet bland många ledare.

Ledarskap i etikens ljus

Mycket av ledarskapslitteratur och ledarskapskoncept idag saknar ett etiskt fundament eftersom det utgår ifrån en mycket enkel ekvation, nämligen att ”det goda” ska likställas med ”det eftersträvansvärda.” Med andra ord spelar det egentligen ingen roll vad man strävar efter (i form av till exempel verksamhetsmål) så länge man lyckas med det. En sådan ledarskapsetik duger inte idag.

MiL Seminar

A series that matter – en seminarieserie

MiL Institutes seminarieserie syftar till att vara en motkraft ­­­– framåt! Vi vill vitalisera samtalet och stärka kunskapsspridningen inom relevanta områden för organisationer och ledare. Samtal som breddar och fördjupar. Samtal som skapar insikt och kunskap som spelar roll på riktigt.

Få vårt nyhetsbrev!

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.