MiLprogrammet för erfarna chefer – Ledarskapsprogram – MiL Institute

MiLprogrammet för erfarna chefer

MiLprogrammet för erfarna chefer

Omvärlden präglas av oro och ovisshet. Vi har valt att lägga tre strategiska utmaningar i förgrunden för årets program, och därmed kliva in i ledarskapsfrågorna från ett skarpt omvärldsperspektiv;

 • Världen blir mer och mer instabil, oviss, komplex och tvetydig (VUCA) och det sker snabba förändringar på såväl global som lokal nivå.
 • Digitaliseringen och AI ställer höga krav på ny kompetens för att kunna analysera och bedöma konsekvenserna för verksamheten, och skapar genomgripande utmaningar kring data privacy, cyber security och gemensamma policies/riktlinjer.
 • Vi står inför en enorm omställning av såväl samhälle som näringsliv för att klara Parisavtalets mål på 1,5 grad. Klimatfrågan har bäring på alla organisationer och allt ledarskap. Hur leder din organisation omställningsprocessen?

Vad krävs det av ledare för att manövrera och leda i detta? Inåt och utåt, i vårt personliga ledarskap, i våra organisationskulturer och i de strategiska val som måste fattas? Hur kan vi alltså möta framtiden framåtlutade med riktning och hopp? Hur kan vi framtidssäkra vårt ledarskap?

Ledarskapsutveckling med helhetsperspektiv

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som söker inspiration och verktyg för att utveckla den verksamhet du är ansvarig för. Det ger dig också en möjlighet att stanna upp och reflektera över var du finns i livet och vart du är på väg som individ. Här får du möjlighet att utveckla ett nätverk av kollegor från andra organisationer och på så sätt få inblick i hur andra chefer tänker och hanterar sina utmaningar. Programmet kommer också att öka din förmåga att utveckla din ledningsgrupp, att mobilisera kraften i din organisation, att hantera ovisshet och tvetydighet, att navigera i komplexitet och att driva omställning i din verksamhet.

Programmets teman:

 • Jag som startpunkt. Mina utmaningar, min historia och relation till mig själv, min förmåga att ”gå vilse” för att hitta nya vägar.
 • Makt, konflikt och rolltagning. Hur kan din ledningsgrupp ta i de stygga frågorna?
 • Den stora utmaningen. Från klimatkris till regenerativ utveckling. Nycklar för adaption och mitigation.
 • Den 4:e revolutionen. AI och den digitala transformations utmaningar och möjligheter.
 • Öka din samtids- och framtidskompetens. Genom perspektivmedvetenhet, deep purpose, scenarioarbete och förmåga att föreställa sig den framtid vi vill bygga.

Ledarskapsprogram för erfarna chefer

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef för chefer på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser. Du har troligen en roll som affärsområdeschef, divisionschef, verksamhetschef, VD, chef i stabsfunktion eller motsvarande. Du har 5-15 år i ledande befattningar och höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ska ge resultat i form av ökad självinsikt, breddat omvärldsperspektiv, effekter i din verksamhet och ett nytt nätverk. Du vill bli inspirerad i ditt ledarskap och få nya modeller och verktyg för att utveckla din organisation samt människors engagemang, kompetens och aktörskap.

Vad ger MiLprogrammet för erfarna chefer?

Du fördjupar din självinsikt

 • Ökad insikt om dina drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter.
 • Tid för reflektion och feedback kring dina egna mönster och beslutspreferenser.
 • Ökad tillit och förmåga att delegera samt att leda i osäkerhet.
 • Ökad tydlighet och genomslagskraft i ditt ledarskap.
 • Förmåga att ta tillvara din energi och dina resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Du utvecklar din förmåga att hantera och navigera de komplexa frågorna

 • Modeller och verktyg för strategiarbete och verksamhetsutveckling.
 • Ökad förmåga att driva igenom en strategi och förändringar.
 • Förmåga att agera strategiskt och utveckla en lärande organisation.
 • Tid för arbete, reflektion och feedback kring dina egna strategiska utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera och medvetet driva interaktion och samskapande

 • Träning, teori och verktyg för att coacha, lyssna och kommunicera.
 • Kommunikationsträning – att ”ta scenen” och förmedla budskap.
 • Förmåga att utveckla väl fungerande ledningsgrupper och hantera grupprocesser.
 • Förmåga att skapa och leda möten som ger bättre resultat.

Nya perspektiv, ny kunskap och tid för reflektion

 • Utveckling av din förmåga att se nya perspektiv och tendenser i omvärlden.
 • Inblick i andra företag och organisationer samt ökad kulturförståelse.
 • Stärkt aktörskap – du får mer att hända i ditt företag.
 • Ny energi, kunskap och tid för reflektion tillsammans med andra chefer

Programledning

Axel Carlberg

Programchef
Axel jobbar i sammanhang där ledarskapet ställs på prov. Han har lång erfarenhet av att möta erfarna och seniora chefer i olika roller och sammanhang såsom coachning, ledningsgruppsutveckling och ledarskapsträning. Axel är doktor i etik och och i den rollen anlitas regelbundet av EU-kommissionen. Tidigare i livet var han också präst och har därför lång erfarenhet att möta människor i olika livssituationer.

Charlotte Henschel

Personligt ledarskap
Charlotte är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Hon har specialiserat sig inom ledarskap- och organisationspsykologi, med kommunikation och involvering som ledstjärnor.

Lena Axén Jergmo

Förändringsledning
Lena är beteendevetare som designar och faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer. Hon har också arbetat med organisationsdesign och hur man ökar effektiviteten på strategisk organisationsnivå. Senast kommer hon från Ikea och ett globalt ledaruppdrag inom strategisk organisationsutveckling och förändringsledning.

Magnus Larsson

Ledningsgruppsutveckling
Psykolog och forskare från Copenhagen Business School som besitter den ovanliga förmågan att kunna göra det komplexa enkelt utan att förenkla. Till vardags delar han sin tid mellan konsultarbete i MiL Institute och forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser.

Jessica M Bresby

Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

Kontakta Jessica för rådgivning

Jessica Bresby, projektledare

Ring 040-10 50 16Maila Jessica

Jessica Bresby

Få vårt nyhetsbrev!

E-postadress
Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

"
Favoritsituationen är när man har jobbat en hel dag med olika frågor och övningar och därefter samlas för reflektion.
 
Det finns inget slut på vad man kan hitta om man hjälps åt, om man ger varandra utrymme att stilla sig, fördjupa sig och hitta sammanhanget.

Andra program hos oss

Ny som chef – MiLprogrammet för nya chefer

MiLprogrammet för nya chefer

För dig som är ny som chef och motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som ger dig verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Omfattning: 11 dagar under ett år

Processledarutbildning - MiLs Processledarprogram

MiLs Processledarprogram

Processledarutbildningen vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare.

Omfattning: 7 dagar

Resan inåt - MiL Institute

Resan inåt för ledare

Programmet vänder sig till dig som har direkt eller indirekt ledaransvar och som vill fortsätta att utveckla ditt personliga ledarskap och bygga mod och trygghet. Du har behov av att hitta balans och självkännedom samt hitta ett aktivt förhållningssätt för att förflytta dig och kunna styra i ständig förändring och ett komplext yrkesliv.

Omfattning: 5 dagar