Ny som chef - Utbildning i ledarskap för nya chefer – MiL Institute
Ny som chef – MiLprogrammet för nya chefer

MiLprogrammet för nya chefer

MiLprogrammet för nya chefer

Hållbart ledarskap för att navigera i framtidens utmaningar

Utforska och förbered dig för en värld i ständig förändring. En värld som kräver ett modernt, modigt och framåtlutat ledarskap.

Ny som chef

I MiLprogrammet för nya chefer kommer du att fördjupa dig i nyckelområden som är avgörande för att trivas, växa och lyckas som ledare i en komplex verklighet. Du får inte bara ny kunskap, ett nytt sätt att tänka och nya verktyg i din verktygslåda – du kommer också att genomgå en transformation som ökar din ledarskapskompetens. Du kommer att bli en bättre och en tryggare chef.

Programmet skräddarsys för att adressera dina specifika utmaningar. Genom vår lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning® designar vi programmet med dig i centrum. Vi har fokus på det du behöver få gjort. På så vis får du jobbet gjort samtidigt som du lär dig.

Jag är ny som chef och vill anmäla mig!

ANMÄLAN

Programstart 21 januari 2025

Fokusområden – MiLprogrammet för nya chefer

Ditt personliga ledarskap

Utveckla din personliga ledarskapsstil för att bli en mer effektiv och inspirerande ledare. Genom arbete, reflektion, interaktiva sessioner och insiktsfulla diskussioner kommer du att utrustas med de verktyg och insikter som behövs för att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Ledarskapets kärnprinciper

Bygg en stark grund genom att förstå principerna för modigt, effektivt och hållbart ledarskap. Genom att utforska olika ledarskapsteorier kopplat till verkliga situationer i din vardag kommer du att få insikter i vad som krävs för att leda och inspirera andra.

Teamutveckling

Öka din förståelse för hur team jobbar som bäst tillsammans. Hur du kan utveckla högpresterande team genom att skapa psykologisk trygghet. Forskningen visar att det inte nödvändigtvis är team med mest resurser eller smartast medlemmar som är mest effektiva. Det är andra parametrar som spelar större roll.

Kommunikation

Kommunikation är kärnan i effektivt ledarskap. Du lär dig att kommunicera tydligt, öppet och inspirerande. Tillsammans utforskar vi tekniker, kommunikationsstilar och verktyg för kraftfull kommunikation.

Att leda i förändring – vision, mål och handlingsplaner

Vi leder i ständig förändring. Genom att integrera systemiskt tänkande med praktiska verktyg och metoder kommer du att lära dig att bryta ner visioner till konkreta mål och arbeta med handlingsplaner för att skapa framåtdrift i förändringsarbetet och mobilisera hela ditt team.

Beslutsfattande

Du kommer att stärka din strategiska kompetens och förmåga att navigera och fatta beslut i en komplex omvärld. Du lär dig hantera konflikter, mobilisera medarbetare för förändring och fatta kloka, värderingsbaserade beslut. Du kommer att utveckla en egen inre kompass för hur du ska kunna både vara handfast och trovärdig samtidigt som du inspirerar dina medarbetare att ta egna initiativ och beslut.

Målgrupp

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är ny som chef eller ny i din ledarroll. Du är chef, ledare, projektledare, teamledare eller har en liknande ledande roll i verksamheten.

Omfattning

Programmet består av 10 dagar fördelade på tre fysiska internat samt en uppföljningsdag (3+3+3+1). Internaten genomförs på MiLgårdarna i Klippan som är en inspirerande och hållbar mötesplats.

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Du får med dig en kombination av praktiska verktyg och teoretisk förståelse som kommer att rusta dig att framgångsrikt navigera genom de komplexa utmaningarna som finns i chefs- och ledarskapsrollen. Du kommer att skapa en trygg plattform som du kan utvecklas vidare från.

Konkreta verktyg och metoder

Du kommer att lära dig att tillämpa konkreta verktyg och metoder för att hantera verkliga ledarskapssituationer. Det inkluderar verktyg för förändring, kommunikation, konflikthantering, beslutsfattande och teamutveckling.

Forskning och best practice

Programmet integrerar aktuell forskning och best practice inom ledarskapsområdet för att ge dig en uppdaterad och relevant kunskapsbas. Detta innebär att du får tillgång till de senaste insikterna och verktygen och tidlösa beprövade modeller för att lyckas som ledare i dagens föränderliga värld.

Vi övar och prövar

Genom att använda verkliga situationer från din egen vardag får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i realistiska scenarier. Det ger dig praktisk erfarenhet och övar din förmåga att hantera verkliga utmaningar som kommer att uppstå i rollen som ledare.

En personlig utvecklingsplan

Under programmet utarbetar du en personlig utvecklingsplan som fokuserar på att stärka dina specifika ledarskapskompetenser och utvecklingsområden. Planen kommer att vara ett användbart verktyg för att guida din fortsatta utveckling som ledare.

Programledning

Alexandra Åbrandt

Med fokus på att främja lärande och utveckling genom kommunikation, reflektion och upplevelser, strävar Alexandra alltid efter att förkroppsliga ledord som mod, öppenhet och autenticitet. Genom att kombinera erfarenhet med en passion att skapa meningsfulla förändringar är Alexandra ett uppskattat stöd till organisationer och individer som strävar efter att växa och blomstra i dagens komplexa verklighet.

Axel Carlberg

Axel jobbar i sammanhang där ledarskapet ställs på prov. Han har lång erfarenhet av att möta erfarna och seniora chefer i olika roller och sammanhang såsom coachning, ledningsgruppsutveckling och ledarskapsträning. Axel är doktor i etik och och i den rollen anlitas regelbundet av EU-kommissionen. Tidigare i livet var han också präst och har därför lång erfarenhet att möta människor i olika livssituationer.

Jessica M Bresby

Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLprogrammet för nya chefer. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

Kontakta Jessica för rådgivning!

Jessica Bresby, projektledare

Ring 040-10 50 16Maila Jessica

Ny som chef? Kontakta Jessica. Projektledare ledarskapsprogram för nya och erfarna chefer samt processledare.

MiLprogrammet för nya chefer – lärfilosofi

Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

Vuxna människor lär genom att…

…agera i verkliga situationer, att hantera dilemman och problem så nära verkligheten som möjligt - ACTION

…reflektera och aktivt utmana sitt eget sätt att tänka och genom att både bredda och fördjupa perspektiven - REFLECTION

…knyta reflektionen till tidigare erfarenheter och kunskaper och konceptualisera ny kunskap till egenägda teorier som kan vägleda framgångsrikt agerande i framtida situationer - LEARNING

Sagt om programmet

 

"Överträffade mina förväntningar på alla sätt! Man utvecklas både som chef och människa. Pånyttfödd."
Damir Konakovic, Affärsutvecklingschef, Folktandvården Skåne AB

 

"Detta var inspirerande och oerhört hjälpsamt. Var i en svår situation med teamet som jag leder där jag fick stöd och verktyg att börja hantera bättre. Hittade tillbaka till mig själv som ledare och tar mig tillbaka till min roll."
Gisela Holmén, Enhetschef Väst- och Centralafrika, Svenska Röda Korset

 

"Det här programmet att varit otroligt lärorikt - det har gett nya perspektiv, lärdomar & det har fått mig att växa som person. Jag kan varmt rekommendera den här ledarskapsutbildningen och kommer utan tvekan att gå fler utbildningar via MiL i framtiden."
Sofia Wangsell, Chef Försäljning & Service, SPP Pension & Försäkring AB

 

"MiLprogrammet för nya chefer har betytt enormt mycket för mig i min utveckling som ledare och chef för ett team. Redan vid första tillfället var jag imponerad av hur hög kvalitet det var på hela programmet, och ser tillbaka på mitt deltagande i programmet som en början på en fantastisk utvecklingsprocess. Jag kan verkligen rekommendera detta programmet till alla som har en ledarroll."
Maria Larsson, Business Development Manager, Invest in Skåne AB

 

"Jag känner mig mycket tryggare som ledare efter programmet."
Annika Gottfridsson, Enhetschef ekonomienheten, Malmö Stad Förskoleförvaltning

 

Andra program hos oss

MiLprogrammet för erfarna chefer

Ett ledarskapsprogram för dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning och som söker inspiration och verktyg för att utveckla dig själv och din verksamhet. Som erfaren chef ställs du ofta inför utmanande paradoxer. Då behövs ny kunskap och energi om ledarskap, strategi, verksamhetsutveckling, kommunikation och förändringsprocesser.

Omfattning: 18 dagar under ett år

Processledarutbildning - MiLs Processledarprogram

MiLs Processledarprogram

Processledarutbildningen vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare.

Omfattning: 7 dagar

Fördjupning processledarskap

Fördjupning processledning

Vårt fördjupningsprogram i processledarskap är skräddarsytt för dig som redan har grundläggande kunskaper och vill fördjupa dig ytterligare. Du kommer att stärka din förmåga att leda organisatoriska förändringsprocesser och skapa verklig framdrift genom att effektivt designa och påverka förändringsarbete.

Omfattning: 2 dagar

Resan inåt - MiL Institute

Resan inåt för ledare

Programmet vänder sig till dig som har direkt eller indirekt ledaransvar och som vill fortsätta att utveckla ditt personliga ledarskap och bygga mod och trygghet. Du har behov av att hitta balans och självkännedom samt hitta ett aktivt förhållningssätt för att förflytta dig och kunna styra i ständig förändring och ett komplext yrkesliv.

Omfattning: 5 dagar

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer

Du får med dig en kombination av praktiska verktyg och teoretisk förståelse som kommer att rusta dig att framgångsrikt navigera genom de komplexa utmaningarna som finns i chefs- och ledarskapsrollen. Du kommer att skapa en trygg plattform som du kan utvecklas vidare från.

 

Konkreta verktyg och metoder

Du kommer att lära dig att tillämpa konkreta verktyg och metoder för att hantera verkliga ledarskapssituationer. Det inkluderar verktyg för förändring, kommunikation, konflikthantering, beslutsfattande och teamutveckling.

 

Vi övar och prövar

Genom att använda verkliga situationer från din egen vardag får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i realistiska scenarier. Det ger dig praktisk erfarenhet och övar din förmåga att hantera verkliga utmaningar som kommer att uppstå i rollen som ledare.

 

Forskning och best practice

Programmet integrerar aktuell forskning och best practice inom ledarskapsområdet för att ge dig en uppdaterad och relevant kunskapsbas. Detta innebär att du får tillgång till de senaste insikterna och verktygen och tidlösa beprövade modeller för att lyckas som ledare i dagens föränderliga värld.

 

En personlig utvecklingsplan

Under programmet utarbetar du en personlig utvecklingsplan som fokuserar på att stärka dina specifika ledarskapskompetenser och utvecklingsområden. Planen kommer att vara ett användbart verktyg för att guida din fortsatta utveckling som ledare.