Citat-mobil

Anmälan MiL Personligt Ledarskap - 17-20 september 2018 i Stockholm

Deltagaravgiften för MiL Personligt Ledarskap är SEK 38 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 42 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 6 veckor före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med 14 600:- exkl. moms.

 Personligt Ledarskap

Omfattning

4 + 3 dagar

Startdatum

Stockholm - 17 september 2018

Pris

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer med
SEK 14 600 (kost, logi & kurslokaler).

Priser exklusive moms.

Anmälan


Modul 1:
17-20/9, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Modul 2:
10-12/12, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Anmälan