Citat-mobil

Anmälan MiL Personligt Ledarskap - 8-11 mars 2016 i Skåne

Deltagaravgiften för MiL Personligt Ledarskap är SEK 38 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 42 000. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med ca SEK 15 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 6 veckor före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.

Kontakta mig för vägledning

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program