Processledarutbildning - MiL Institutes Processledarprogram
Processledarutbildning - MiLs Processledarprogram

MiLs Processledarprogram

MiLs Processledarprogram

Programmet för dig som vill arbeta med förändringsprocesser

Bakgrunden till denna processledarutbildning är att det idag pågår genomgripande förändringar i de flesta organisationer. För att lyckas med dessa förändringar krävs ofta ett rejält omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Men även om det görs en gedigen analys så förändras nästan alltid förutsättningarna längs med vägen. En framgångsrik förändringsprocess kännetecknas av att vi tydliggör en meningsfull riktning, snarare än pekar ut en glasklar slutdestination. Och om man ska få hela människan att involvera sig i processen, krävs också ett ledarskap baserat på tillit.

Viktiga förutsättningar för reell förändring är också tvärfunktionellt samarbete, genuint engagemang som skapar arbetsglädje samt en hög grad av entreprenörskap och innovation.

Ett ledarskap som lyckas med förändring

Ett ledarskap med kompetens att på ett innovativt sätt designa strategiska förändringsprocesser ökar sina förutsättningar att lyckas.

Det handlar om att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Förståelsen för hur strategin blir verklighet och förmågan att navigera i komplexitet är också central. Även att i vardagen kunna involvera, engagera och utveckla det nya tillsammans med människorna i organisationen. Allt detta kräver mod och nyfikenhet. Att våga pröva nytt och att vara i det okända.

Processledarutbildningens målgrupp

MiLs Processledarprogram vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare. Du söker en processledarutbildning som ger dig metoder, teori, verktyg och träning i att förflytta både affärer och människor.

Vad ger MiLs Processledarprogram?

Efter avslutad processledarutbildning har du bättre kunskap kring systemteori, komplexitet och processledarens roll och uppdrag. Du har en fördjupad förståelse för organisatoriska transformationsprocesser och en inblick i hur strategiska förändringsprocesser kan designas för att möta organisationens mål och strategier.

Du har fått träning i och en verktygslåda med nya metoder och arbetssätt för involvering och engagemang. Du har ökat din självinsikt och känner dig tryggare i din roll som processledare. Din kompetens att facilitera online har utvecklats. Du har ett sammanhang och en gemenskap med andra processledare.

Omfattning

7 dagar + onlineförberedelse

Pris

SEK 39 000
SEK 37 000 för medlemsföretag
Priser exklusive moms.

Programstarter

MALMÖ – 20 mars
Onlinebaserad förberedelse ca 14 dagar innan första träffen.

Datum
Workshop 1
20-21 mars 2024 (STUDIO Meetingpoint)
Webinar 1
9 april 2024 (9.30-12.00)
Workshop 2
24-25 april 2024 (STUDIO Meetingpoint)
Webinar 2
7 maj 2024 (9.30-12.00)
Workshop 3
22-23 maj 2024 (STUDIO Meetingpoint)

ANMÄLAN
Malmö


STOCKHOLM – 26 september
Onlinebaserad förberedelse ca 14 dagar innan första träffen.

Datum
Workshop 1
26-27 september 2024 (United Spaces Waterfront)
Webinar 1
14 oktober 2024 (9.30-12.00)
Workshop 2
7-8 november 2024 (United Spaces Waterfront)
Webinar 2
18 november 2024 (9.30-12.00)
Workshop 3
10-11 december 2024 (United Spaces Waterfront)

ANMÄLAN
Stockholm


Vi hjälper gärna till att utveckla interna processledarprogram, begär offert.

INTERNT PROGRAM
Begär offert

Hotell

Förslag på hotell i närheten för dig som behöver övernattning:

MALMÖ
Story Hotel (Studio Malmö) →
Clarion Hotel, Malmö Live →

STOCKHOLM
Comfort Xpress, Centralen →
First Hotel, Kungsbron →
Hobo, Brunkebergstorg →

MiLs Processledarprogram - upplägg

Programmet genomförs med helgruppsträffar både online och fysiskt med digitalt stöd för teorimaterial och deltagarinteraktion.

ONLINE

JAG SOM PROCESSLEDARE

Onlinebaserade förberedelser som introduceras ca 14 dagar innan första workshopen.

 • Introduktion till digital plattform som följer oss genom hela programmet
 • Introduktion till Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Presentation av dig själv
 • Förberedande material

 

WORKSHOP 1

PROCESSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Systemteori som förhållningssätt
 • Problemformulering – från behov till design
 • Lärande och utveckling – Action Reflection Learning®
 • Min utgångspunkt som Processledare

 

WEBINAR 1

PROCESSLEDARENS OLIKA POSITIONER OCH VERKTYG

Virtuell träff 2,5h.

 

WORKSHOP 2

ATT LEDA OCH DESIGNA TRANSFORMATIONSPROCESSER

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Förändring och utvecklingsteorier
 • Design av förändringsprocesser på strategisk nivå; vision, mål, kultur och processer
 • Kommunikationsteori, frågeteknik och feedbackprocesser
 • Praktiskt designarbete

 

WEBINAR 2

ATT SKAPA MENINGSFULLA MÖTEN

Virtuell träff 2,5h.

 • Verktyg och riktlinjer
 • Skapa involverande samarbeten

 

WORKSHOP 3

MOBILISERA SYSTEMET FÖR HÅLLBARA RESULTAT

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Interventionsmetoder för organisation, grupper och individ
 • Nya metoder och tekniker i processledarens verktygslåda
 • Design thinking som inspiration
 • Rollen som Processledare nu – förhållningsätt och verktyg

Kontakta Jessica för rådgivning

Jessica Bresby, projektledare

Ring 040-10 50 16Maila Jessica

Jessica Bresby

Programledning

Anne-Charlotte Blomqvist

Programchef
Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och tar sin utgångspunkt i systemteorin. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor i olika roller både som chef och processledare. Uppdragen har handlat om att leda och utveckla arbetssätt, metoder och modeller inom olika utvecklingsområden. Som konsult arbetar hon med organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskapsutveckling, konflikthantering och kulturförändring m.m. Anne-Charlotte genomför sedan flera år även processledarutbildningar med fokus på att leda i förändring och komplexitet.

Lena Axén Jergmo

Programchef
Lena är beteendevetare som designar och faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer. Hon har också arbetat med organisationsdesign och hur man ökar effektiviteten på strategisk organisationsnivå. Senast kommer hon från Ikea och ett globalt ledaruppdrag inom strategisk organisationsutveckling och förändringsledning.

Alexandra Åbrandt

Programchef
Alexandra har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation och arbetar inom MiL med utveckling av ledare, team och organisationer i olika uppdrag. Med en stark tro på att gott ledarskap och god kommunikation sprider sig som ringar på vattnet har hon drivit kreativ utveckling, produktion, förändringsarbete och teambyggen på IKEA i många år. För Alexandra går kreativitet och idéarbete i ledarskapet alltid först.

Lucas Grind - resurs i processledarutbildningen MiLs Processledarprogram.

Lucas Grind

Gästresurs
Statsvetare och Kaospilot, samt utbildad inom hållbar utveckling och företagande. Lucas tror på att bygga vår kapacitet att leda i en komplex värld och vår förmåga att byta perspektiv och ta in omvärlden i vårt agerande och beslutsfattande. Genom att utveckla vår förståelse för hur våra olika system fungerar, från det individuella och organisatoriska, till det sociala, ekonomiska och ekologiska så kan vi driva hållbarare utveckling.

Andra program hos oss

MiLprogrammet för erfarna chefer

Ett ledarskapsprogram för dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning och som söker inspiration och verktyg för att utveckla dig själv och din verksamhet. Som erfaren chef ställs du ofta inför utmanande paradoxer. Då behövs ny kunskap och energi om ledarskap, strategi, verksamhetsutveckling, kommunikation och förändringsprocesser.

Omfattning: 18 dagar under ett år

Ny som chef – MiLprogrammet för nya chefer

MiLprogrammet för nya chefer

För dig som är ny som chef och motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som ger dig verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Omfattning: 11 dagar under ett år

Resan inåt - MiL Institute

Resan inåt för ledare

Programmet vänder sig till dig som har direkt eller indirekt ledaransvar och som vill fortsätta att utveckla ditt personliga ledarskap och bygga mod och trygghet. Du har behov av att hitta balans och självkännedom samt hitta ett aktivt förhållningssätt för att förflytta dig och kunna styra i ständig förändring och ett komplext yrkesliv.

Omfattning: 5 dagar