Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

Strategiarbete i ledningsgrupper

stor_strategi-i-ledningsgruppen-1024x512.jpg

Strategiarbete i ledningsgrupper – en dag som gör skillnad

Temadagen ”Strategiarbete i ledningsgrupper” syftar till att ge tänkvärd inspiration och konkreta tips som gör att redan nästa ledningsgruppsmöte kan ta en delvis annan riktning.

Målgrupp

För dig som leder eller sitter med i en ledningsgrupp.

 

Upplägg

Individer och team utövar strategiskt ledarskap när de tänker, agerar och influerar på sätt som främjar organisationens långsiktigt framgångsrika verksamhet.

Varför blir det ofta för lite fokus på strategiska frågor eller, enklare uttryckt, frågor som berör verksamhetens långsiktiga framgång? Vi tittar på de frågor en ledningsgrupp behöver ställa sig, såsom varför den finns, vad den ska ha på sin agenda, vilka personer som ska ingå i den och hur ska dessa individer arbeta tillsammans för att vara effektiva. Möteskultur är en annan viktig aspekt av att arbeta strategiskt i ledningsgruppen.Hur gör de ledningsgrupper som faktiskt lyckas få till ett strategiskt fokus och vad kan du konkret göra för att få in de strategiska frågorna i arbetet?  Genom att låta det strategiska vara vardagligt och kontinuerligt återkommande så kan vi avdramatisera det och göra arbetet mer meningsfullt.

Dagen har en workshopliknande karaktär vilket innebär att vi blandar små föreläsningsinslag med samtal i mindre grupper. Erfarenhetsutbytet spelar en central roll.

 

 

 

Kontakt

 

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program

ANMÄLAN

Kontakta oss för upplägg och offert.

FÖRETAGSINTERNT
Begär offert

Temadagen kan även erbjudas online.

Programledning

 

Göran

 

Göran Alsén
MiLkonsult
Läs mer om Göran...