Seminarier – MiL Institute
MiL Nyheter

Seminarier och workshops

Lene R. Andersen – The Nordic Secret seminar with MiL Institute

What can we learn from The Nordic Secret?

Malmö 7 March 13.00-16.00
Stockholm 8 April 13.00-16.00
Lene R. Andersen a futurist, economist, political thinker, author, and bildung activist will share why she believes that the world needs more bildung and less psychology, particularly in the business world.

Så får ni ut mer av er medarbetarundersökning

Varför händer ingenting? Så får ni ut mer av er medarbetarundersökning – en ny ansats

ONLINE – 5 april 2024 kl. 13.00-15.00
Har du arbetat med medarbetarundersökningar år efter år och undrar varför ni inte får större påverkan? Eller har du funderat över hur du ska tolka resultaten från undersökningen? Eller vill du bara lära dig mer om hur du kan utnyttja befintliga undersökningar för att driva förändring på riktigt? I denna session kommer det att finnas gott om utrymme för reflektion och diskussion om hur vi kan använda medarbetarundersökningar för att driva betydande förändring och utveckling.

Alenka Rosenqvist Webinar - MiL Institute

Why does nothing happen? How to get impact from employee surveys – a new take

ONLINE – 19 March 2024 at 13.00-15.00
Have you been working with employee surveys year after year and wonder why you do not create any big movement? Or have you maybe reflected upon how you should interpret the results of the survey? In this session where there will be space to reflect and discuss how we all could use employee surveys to drive more impactful organizational changes.

Framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap – vilka etiska vägval?

STOCKHOLM – 22 februari 2024 kl. 14.00-17.00
De stora utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller klimatet, en volatil ekonomi, ett krig i närområdet, den ökande politiska instabiliteten och AI:s intåg i våra liv kräver ett nytt ledarskap liksom mer etiskt upplysta och handlingskraftiga ledare. Hur kommer detta nya ledarskap att se ut när det gäller förhållningssätt och färdigheter?

Alenka Rosenqvist – MiL Foundation

Why does nothing happen? How to get impact from employee surveys – a new take

22 September & 22 November 2023.
Have you been working with employee surveys year after year and wonder why you do not create any big movement? Or have you maybe reflected upon how you should interpret the results of the survey? In this session where there will be space to reflect and discuss how we all could use employee surveys to drive more impactful organizational changes.

Axel Carlberg – MiL Institute

Etik och ledarskap i krisens skugga

MALMÖ – 17 oktober & GÖTEBORG – 15 november 2023.
Seminarium baserat på Axel Carlbergs bok Etik i krisens skugga, det nya ledarskapets krav och möjligheter. De stora utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller klimatet, en krisande ekonomi, ett krig i närområdet, den ökande politiska instabiliteten och AI:s intåg i våra liv kräver mer etiskt upplysta och handlingskraftiga ledare. Om vi vill att saker och ting ska hända i rätt riktning krävs det en kursändring i sättet att tänka och agera.

Eugenio Moliní

Developing in organizations environmental, social, and personal resilience by using the SDGs and the IDGs

Malmö 7 September & Stockholm 24 October 2023.
In this workshop Eugenio will share a way of working strategically and operationally on the three aspects – the environmental, the social and the personal – at multiple scales of system: the organization and its environment of operations, the teams and the people, the strategy and the tasks, …
Without succumbing to the complexity of the challenges.

Ernie & Isabel

Turn meetings from reporting to supporting. Increase performance and profits and have more fun at the same time!

22 September 2023 Malmö.
Shared Leadership Disciplines can transform your culture! It is proven that teams who share the Influence, Power, and Ownership of a business function or project have greater engagement, better results, and more fun.