Medlemskap i MiL – MiL Institute
Medlemskap i MiL – MiL Foundation

Medlemskap i MiL

Ett medlemskap i MiL ger dig och din organisation tillträde till en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling kring organisationsutveckling och ledarskap. Här möts representanter från akademi, offentlig, privat och ideell sektor för att diskutera, debattera och samtala. Här skapas en arena för lärande kring utmaningar vi möter idag och de möjligheter vi vill arbeta med imorgon. Genom att alla aktörer aktivt medverkar till ett dynamiskt och utvecklande medlemskap, utmanar och utvecklar vi oss själva, medarbetare, team, chefer och ledare i alla våra organisationer. Vi gör detta genom olika aktiviteter såsom ledarskapskonferenser, workshops, öppna seminarier, tankesmedjor, erfarenhetsutbyte och nätverksträffar.  I medlemskapet får du också rabatt på våra kompetensutvecklingsaktiviteter- vi agerar som din L&D avdelning i ledarskaps- och chefsutveckling.

Vårt medlemserbjudande idag

❶   En inspirerande mötesplats och ett lärande sammanhang för alla medarbetare, team, ledare och chefer i organisationen

❷   Fri tillgång till workshops, seminarier och nätverk 

❸   Medlemsrabatter på våra öppna program och individuell coachning

 

GÅ MED!

Hur blir jag och/eller min organisation medlem?

Kanske vill du börja och utvärdera medlemskapet i MiL under en tid? Eller så har du fler behov som du vill diskutera innan du fattar ditt beslut?

Hör av dig till mig för en dialog kring vilket medlemskap som kan passa dig och din organisation bäst.

Alenka Rosenqvist, MiL Foundation

Ring 040-10 50 00Maila Alenka

Alenka Rosenqvist