Ledarskapsprogram – MiL Institute
Ledarskapsprogram med MiL Institute

Öppna ledarskapsprogram

MiL Institutes öppna ledarskapsprogram bygger på din verklighet. Det är dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. MiLprogrammen baserar sig på över fyrtio års erfarenhet av ledarutveckling och nytänkande. Vi arbetar utifrån en stark tro på människan och hennes vilja och förmåga att utvecklas.

Kreativ och effektiv ledarutveckling

Vi tror på kreativa och effektiva utvecklingsformer där teori, modeller och föreläsningar varvas med reflektion, övningar och erfarenhetsutbyte. Sammansättningen av deltagare från olika verksamheter, privat, offentlig och ideell, breddar perspektiven och skapar värdefulla nätverk.

MiLprogrammet för erfarna chefer

Ett ledarskapsprogram för dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning och som söker inspiration och verktyg för att utveckla dig själv och din verksamhet. Som erfaren chef ställs du ofta inför utmanande paradoxer. Då behövs ny kunskap och energi om ledarskap, strategi, verksamhetsutveckling, kommunikation och förändringsprocesser.

Omfattning: 18 dagar under ett år

Ny som chef – MiLprogrammet för nya chefer

MiLprogrammet för nya chefer

För dig som är ny som chef och motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som ger dig verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Omfattning: 11 dagar under ett år

Processledarutbildning - MiLs Processledarprogram

MiLs Processledarprogram

Processledarutbildningen vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare.

Omfattning: 7 dagar

Resan inåt - MiL Institute

Resan inåt för ledare

Programmet vänder sig till dig som har direkt eller indirekt ledaransvar och som vill fortsätta att utveckla ditt personliga ledarskap och bygga mod och trygghet. Du har behov av att hitta balans och självkännedom samt hitta ett aktivt förhållningssätt för att förflytta dig och kunna styra i ständig förändring och ett komplext yrkesliv.

Omfattning: 5 dagar

Onlineprogram

Läs mer

MiLs Processledarprogram

Omfattning: 6 dagar

Processledarutbildningen vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare.

Läs mer om programmet

MiL Ledarskap i Praktiken

Omfattning: 3+1+2 dagar

Ett ledarskapsprogram som vänder sig särskilt till dig som är mellanchef eller projektledare och leder andra i förändring. Programmet hjälper dig att få tillgång till ditt mod, din integritet, improvisationsförmåga, handlingskraft och empati. Kort och gott: Tillgång till ditt personliga ledarskap.

Läs mer om programmet

Kontakta Jessica för rådgivning!

Jessica Bresby, projektledare

Ring 040-10 50 16 eller Maila Jessica