Förändringsledning och transformation – MiL Institute
Förändringsledning och skickliga förändringsledare som kan driva nytänkande kring strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Förändringsledning & transformation

Förändringsledning & Transformation

Många organisationer befinner sig i transformation av sin verksamhet. I många fall som en direkt följd av klimatomställning och digitalisering. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar krävs förändringsledning och skickliga förändringsledare som kan driva nytänkande kring strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Identifiera riktning

Det går sällan att göra en entydig analys och dessutom kommer saker och ting att förändras längs med vägen. Förändringsledning handlar snarare om att identifiera en riktning än att peka ut en glasklar destination. 

Vi i MiL Institute kan bidra till att ni ökar samarbetet över gränserna, att ni skapar engagemang och arbetsglädje med hög grad av innovation och tillit.

Förändringsledning tillsammans

Tillsammans kraftsamlar vi kring era viktigaste frågor och utmaningar. Målet är att ni utvecklar ledare till förändringsledare med tillräcklig samsyn för att mobilisera organisationen och få det att hända.

För att leda genomgripande förändring krävs att vi arbetar i en integrerad process där vi samtidigt och koordinerat arbetar med strategi och struktur, kultur och ledarskap.

Genom att anlita oss får ni stöd i arbetet på ett sådant sätt att era medarbetare blir mer kompetenta och självständiga i att kontinuerligt arbeta med förändring och förnyelse.

 

Kontakta oss

MiLs arbetssätt

  • Processkonsultation. Vi arbetar med involvering och processledning som engagerar och skapar handling, ägarskap och ansvarstagande på riktigt.
  • Välgrundade teorier tillsammans med vår erfarenhet av vad som får människor att komma till sin rätt, göra varandra bra och få det att hända.
  • Att med utgångspunkt från era kunder, patienter eller medborgare nyfiket utforska, utveckla och testa nya lösningar med ett mer agilt förhållningssätt.
  • Action Reflection Learning® – en filosofi och en metod för verkligt lärande och skapandet av en lärande organisation.

Utan lärande ingen utveckling. Förändringsledning handlar om att utvecklas som en lärande organisation. Att bli snabbare och bättre på att lära är, och kommer att bli, en allt viktigare konkurrensfördel.

Nyfiken på förändringsledning och transformation? Ett första steg kan vara att göra en Explorativ analys

Hur pratar vi bäst om de utmaningar ni står inför? Tillsammans med er genomför vi en explorativ analys i form av en workshop där vi under ett par timmar utforskar er fråga. Det handlar om att skapa energi och förutsättningar för oss att tillsammans tänka både skarpt och kreativt.

Kontakt

Kontakta mig så ser vi om det finns förutsättningar för oss att tillsammans tänka både skarpt och kreativt kring förändringsledning.

Jonas Janebrant
VD

Ring 040-10 50 01 Maila Jonas

Jonas Janebrant, MiL Institute