Referenser – MiL Institute
Referenser

Referenser

MiL Institute har haft förmånen att i över 40 år arbeta för krävande uppdragsgivare som samtidigt varit både intresserade och beredda att experimentera tillsammans med oss för att uppnå verkligt spännande resultat. Här är begreppen krävande och tillsammans helt avgörande. Det i mötet med verkliga utmaningar som spelar stor roll för uppdragsgivarens konkurrensfördelar som vi har tvingats vara kreativa och innovativa för att skapa nya koncept och nya lärformer. I MiL uppskattar vi därför kunder som ställer höga krav och som är beredda att skapa rätt förutsättningar för att lyckas tillsammans. Det är så vi definierar partnerskap.

Några av våra kunder

Case

Case

Case

En rubrik Inledande text. Case

Våra kunder

Här är några av de kunder vi haft nöjet att arbeta med under åten.

❮ ❯

MiLcase If skadeförsäkringar

MiLcase Volvo Car Corporation LIV-programmet

MiLcase Veidekke Skandinavisk ledarskapsutveckling

MiLcase Nordea

MiLcase RUFF

MiLcase SCA Hygiene Products

MiLcase PEAB

MiLcase Partnermentorprogram

Kontakt

Kontakta mig så ser vi om det finns förutsättningar för oss att tillsammans tänka både skarpt och kreativt kring era utmaningar. Kanske över en lunch eller en fika?

Jonas Janebrant
VD med ansvar för företagsinterna uppdrag.

Ring 040-10 50 01 eller Maila Jonas

Jonas Janebrant, MiL Institute