Ledarskapsutveckling och organisationsutveckling – MiL Institute
Om MiL Institute

MiL Institute erbjuder kvalificerad organisationsutveckling och ledarskapsutveckling som utgår från varje verksamhets behov och specifika förutsättningar. Vi hjälper organisationer och ledare från alla sektorer att utvecklas. Med skräddarsydda lösningar och beprövade program bidrar vi med nya perspektiv och arbetssätt som hjälper dig att fokusera på att få jobbet gjort – samtidigt som du lär och utvecklas! Vi tar avstamp i din verklighet, bottnar i akademin och skapar det som krävs för att mest effektivt utveckla en lärande organisation. För resultat med långt bäst­före­datum.

Vi är bra på att designa processer för lärande, förändring och innovation. Vi står för en vision om ett ledarskap som bryter ny mark och tar sina möjligheter på allvar. Målet är att utveckla lärande organisationer där människorna samarbetar bättre, blir mer kreativa, känner mer mening och har roligare tillsammans. Med tydliga effekter på sista raden.
I MiL Institute sätter vi människan i centrum och verksamheten i fokus.

MiL Institute har cirka 30 konsulter med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens. Vår ambition är att MiLs konsultnätverk ska vara den bästa kombinationen av akademisk fackkunskap och praktisk konsult- och chefserfarenhet samlade i en innovativ och lärande organisation.

MiL Institute ägs av MiL Foundation som är en icke vinstdrivande stiftelse. MiL Foundation är en brygga mellan akademi och näringsliv. En samlingsplats för utvecklingsorienterade organisationer och människor från näringslivet, akademin och konsultvärlden. En plats där vi ställer frågor om våra gemensamma långsiktiga utmaningar. I mötet mellan praktik och teori, mellan lång och kort sikt kan något nytt och spännande födas och utvecklas.

Medlemskap i MiL – MiL Foundation

Medlemskap i MiL

En mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för organisation och ledarskap. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor, organisationer av varierad storlek, affärslogik och branschtillhörighet.

MiLs idégrund

Idégrunden

MiL Institute är en värdestyrd organisation där en humanistisk människosyn, en aktörsorienterad utvecklingssyn och en perspektivrik syn på ledarskap och lärande utgör viktiga utgångspunkter.

MiLkonsulterna

Våra konsulter

MiL Institutes konsulter är den bästa kombinationen av akademisk fackkunskap och praktisk konsult- och chefserfarenhet samlade i en lärande organisation och ett lärande nätverk där många olika initiativ till utveckling, kvalitetssäkring och förnyelse ständigt tas och genomförs.

Styrelse och ledning

Nedan förtecknas 2023 års styrelse för MiL Foundation samt MiL Institutes ledningsteam som består av Jonas Janebrant, VD, Nina Härde, ekonomichef , Helena Nilsson, seniorkonsult och Anne-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult.

Ledningsteam

Jonas Janebrant, VD
040-10 50 01
jonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Läs mer om Jonas


Helena Nilsson

Helena Nilsson, Vice VD
040-10 50 00
helena.nilsson@milinstitute.se

Helena klev in i MiLs ledningsgrupp hösten 2022 och verkar också som seniorkonsult inom ledningsgruppsutveckling, kultur och organisationsutveckling.

Läs mer om Helena


Nina Härde

Nina Härde, Ekonomichef
040-10 50 18
nina.harde@milinstitute.se

Ekonomichef och Project Controller. Lång erfarenhet av redovisning och projekthantering från börsnoterad internationell koncern. I MiLs ledningsteam sedan 2008.


Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult
040-10 50 00
anne-charlotte.blomqvist@milinstitute.se

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Läs mer om Anne-Charlotte


Styrelse MiL Institute


Per Tryding

Per Tryding, ordförande

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016.Per sitter i flera styrelser, bland annat för Kristianstad universitet och AF Borgen i Lund. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.

Jonas Janebrant, verkställande ledamot

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.


Göran Alsén

Göran Alsén, ledamot

Civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998. I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002 och 2021-.


Styrelse MiL Foundation

Per Tryding

Per Tryding, ordförande

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016.Per sitter i flera styrelser, bland annat för Kristianstad universitet och AF Borgen i Lund. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.


Jonas Janebrant

Jonas Janebrant, verkställande ledamot

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997. VD i MiL Institute AB sedan 2020.


Magdalena Kock

Magdalena Kock, ledamot

Lång erfarenhet i ledande befattningar inom HR. Är idag Senior Advisor och styrelsemedlem för TRR i Göteborg och Halland och kommer innan dess från tjänsten som HR-direktör för Stampen Media Group och har också varit HR-direktör och Vice VD för Nobel Biocare. Tidigare företag är ESAB och ABB. Bakgrund inom HR, Ekonomi och Arbetsrätt och lång erfarenhet av ledarutveckling i Sverige och internationellt och har också erfarenhet av Styrelsearbete inom Svenskt Näringliv. I MiLs styrelse sedan 2015.


Magnus Larsson

Magnus Larsson, ledamot

Leg. psykolog, docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling vid Copenhagen Business School. Magnus undervisar och ägnar sig åt forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser. Verksam i MiL Institute sedan 1996 - arbetar främst med individuell coachning samt som programchef och handledare i öppna och företagsinterna ledarskapsprogram. I MiL Foundations styrelse sedan 2016 och som vetenskaplig rådgivare i MiL Foundations forskningsstiftelse sedan 2010.


Helena Andén

Helena Andén, ledamot

Helena har en beteendevetenskaplig och personaladministrativ utbildning från Växjö Högskola. Hon är därtill utbildad handledare i bland annat facilitering, teamutveckling, konflikt- och krishantering och UGL. ICF-diplomerad coach. I MiL Institute sedan 2011. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.


Charlotte Henschel

Charlotte Henschel, ledamot

Legitimerad psykolog. Specialist inom ledarskap- och organisationspsykologi. Mångårig erfarenhet inom mediabranschen som journalist och chef på Aftonbladet, innan hon mitt i livet valde att byta spår till psykologin. Som konsult är hon verksam både inom offentlig verksamhet (akademin, kommuner, statliga bolag och institut) och inom det privata näringslivet. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.


Forskningsstiftelsen

Stiftelsen för Managementforskning i Lund bildades 1985 med ändamål att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling i fråga om management, dvs. företags och förvaltningars effektiva ledning och utveckling”.

Stiftelsens styrelse utgörs av MiL Institutes styrelse kompletterad med en vetenskaplig ledamot, Magnus Larsson, medlem i MiL Institutes konsultnätverk.

Inom ramen för forskningsstiftelsen finns också ”The Lennart Rohlin Scholarship” vars ändamål är att stimulera forskning och utveckling med inriktning på innovativa lärformer som syftar till att utveckla företagsledning på ett effektivt och hållbart sätt.