Gruppcoaching – MiL Institute
Gruppcoaching i MiL

Gruppcoaching för tillit och kvalitetsfokus

Gruppcoaching hjälper er att skapa ett tryggt klimat där ni hanterar frågor som rör samverkan, ansvar och gemensam förståelse för den kvalitet som skall levereras, och hur ni tillsammans skall åstadkomma det.

Det händer då och då att arbetsgrupper fastnar i gamla hjulspår. Detta leder till minskad kreativitet och dalande energi bland gruppmedlemmarna. Vissa personer i gruppen kan uppleva att deras erfarenheter eller kompetenser inte nyttjas fullt ut. Kanske blossar samma konflikt upp gång på gång. Tilliten i gruppen kan variera vilket gör att några medlemmar inte känner sig helt delaktiga i gruppens arbete. I dessa lägen kan en gruppcoach vara den utomstående kraft som får gruppen att börja prestera på topp igen.

Hantera låg energi i ett team

Gruppcoaching hjälper gruppen att få ny energi och arbetslust oavsett om det rör sig om ett agilt team, en projektgrupp, en ledningsgrupp eller ett arbetslag. Tillsammans fokuserar vi på teamets leverans. Med uppgiften i centrum utmanar coachen er att hitta nya vägar framåt.

Utforska möjligheterna med professionell coaching

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal kring gruppens prestation. Vid detta tillfälle fördjupar vi oss i både kvaliteten på vad ni levererar och hur det interna samarbetet ser ut. Det som kommer upp i samtalet ligger till grund för matchningen med en coach som passar just era utmaningar. MiLs coacher har lång erfarenhet av att handleda grupper av olika slag inom både näringslivet och den offentliga sektorn.

Tillsammans gör ni upp om omfång och frekvens på era träffar. Ett vanligt tillvägagångssätt är att coachen träffar gruppen under ett par hel- eller halvdagar. Kanske följer coachen gruppen under ett halvår med kontinuerliga träffar och avslutar med ett uppföljningsmöte några månader senare.

Det kan ibland finnas anledning att ha trepartssamtal mellan gruppens ledare och enskilda gruppmedlemmar eller mellan personer i gruppen som har svårt att samarbeta. Coachen leder dessa samtal och säkerställer en god och givande kommunikation.

Hållbar utveckling med gruppcoaching

MiLs gruppcoachning ger direkt effekt på gruppens resultat men förser även gruppen med verktyg för framtiden. På så vis är gruppen bättre förberedd för att själv hantera situationer där utvecklingen avstannar eller när nya medlemmar ska integreras i teamet.

Kontakt

Kontakta Johanna Baagøe för mer information, offertförfrågan och matchning med MiLkonsult.

Ring 070-555 75 97Maila Johanna

Johanna Baagøe