Svåra samtal för ledare och chefer – MiL Institute
Svåra samtal

Svåra samtal

Svåra samtal för ledare

Syftet är att stärka er förmåga att förbereda, genomföra och följa upp svåra samtal som ni möter i er vardag som ledare och chef. Genom teori, praktisk träning och aktiv feedback, hjälper vi er att hitta ett personligt förhållningssätt till att genomföra dessa samtal.

Upplägg

Ett svårt samtal kan definieras som ett samtal som måste tas, men som upplevs som utmanande p.g.a. dess känslomässiga laddning, konfliktfyllda karaktär eller komplexa innehåll. Gemensamt för alla svåra samtal är att de sätter relationen mellan parterna på prov och att de kräver ett moget förhållningssätt från chefens sida.

Verktyg och träning för svåra samtal

Ni kommer att få verktyg till samtal samt träning för att stärka er förmåga att kommunicera effektivt. Vi varvar teori med praktisk träning och lägger stor vikt vid att arbeta med dina verkliga och angelägna frågor. Det handlar om att förbereda, genomföra, följa upp och att förstå de vanligaste reaktionerna och fallgroparna.

Flexibla genomförandealternativ

Denna utbildningsmodul är utformad för att vara anpassningsbar till era unika behov och kan genomföras antingen digitalt eller i en fysisk miljö. Modulen kan tjäna som en enskild utvecklingsaktivitet, men den kan också enkelt integreras i ett bredare program av utvecklingsinsatser. Beroende på era önskemål och omfattningen av de praktiska övningarna, kan tidsåtgången för genomförandet variera från 3-4 timmar upp till en heldag. Vi strävar efter att säkerställa att deltagarna får en fördjupad förståelse och verkliga färdigheter oavsett det valda formatet.

Typer av svåra samtal och lärmetod

Du kommer att ta del av olika beprövade verktyg, teorier och kommunikationsmodeller för att bättre hantera:

  1. Svåra individuella samtal
  2. Konfliktfyllda trepartssamtal
  3. Svåra samtal i grupp

Verktygen omvandlas till praktiska färdigheter genom rollspel och andra praktiska övningar. Vi ser den här insatsen som ett träningsläger där du erbjuds att lekfullt och prestigelöst pröva olika förhållningssätt och där den eventuella rädslan för svåra samtal kan förvandlas till nyfikenhet och mod; ett mod som kan stärka dig i ditt ledarskap och ytterst komma din organisation till nytta.

Kontakta oss för upplägg och offert

Begär offert

Insatsen kan även erbjudas online

Kontakt

Kontakta mig för rådgivning.

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare
Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe