Mentorskapsprogram – MiL Institute
Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram

Ett mentorprogram är ett svar på flera olika frågor. Dels är det ett sätt att möta generationsväxling, att arbeta kostnadsmedvetet och effektivt och samtidigt verksamhetsnära samt att behålla och utveckla kompetens i organisationen medan man fokuserar på särskilda grupper, t.ex. unga high potentials, kvinnliga chefer eller seniora ledare.

Våra kunder väljer att designa sina mentorsprogram på olika sätt. Det finns de som huvudsakligen tränar sina mentorer och de som lägger mera fokus på sina adepter. Några program har inspirationsseminarier under resans gång, andra fokuserar på att sätta starten och följa upp med handledning på mentorskapet, samt att avslutet blir bra. Några arbetar parallellt med ett program för adepterna med fokus på personlig utveckling och/eller karriärstöd. Vissa har mentorer från den egna verksamheten, andra från andra organisationer, vissa har mentorer enbart från ledningsgruppen, andra enbart utanför.

MiL Institute skräddarsyr alltid mentorprogrammet eller enskilda seminarier efter organisationens behov samt vår särkompetens av ARL®, d.v.s. att arbeta med en design som garanterar verktyg och reflektion samtidigt som verksamheten och dess utmaningar alltid finns med.

Mentorprogram

Ett MiLmentorprogram innehåller träning både för mentorer och adepter. Seminarierna gör båda bättre rustade att förstå uppdraget och möta varandra i mentorsamtalet. Dessutom har ett mentorsprogram ofta något eller flera andra fokus på agendan, t.ex. att stärka adepterna som ledare, öka möjligheterna att göra karriär, kunskapsöverföring eller ett mera coachande ledarskap.

Utöver det som fokuseras under MiL Mentorträning, som exempelvis rollen och dess avgränsningar, hur man åstadkommer resultat eller lärandefokus, innehåll och energi i samtalen och målsättande, samt samtalsverktyg erbjuds också:

 • Övningar, teorier och inventorier kring personlig utveckling
 • Kreativa metoder för att mötas i grupp
 • Förhållningssätt och verktyg som fördjupar samtalskompetensen ytterligare
 • Nätverk, hur bygga och underhålla
 • Handledning på mentorskapet, antingen enbart mentorer eller adepter och mentorer var för sig
 • Övriga inslag som skräddarsys efter kundens behov

Exempel på uppdrag: Lunds Universitet global forskarmiljö, Gambro R&D Worldwide, Tetra Pak Sverige

Mentorträning

MiLs fokuserade mentorträning gör mentorerna rustade för att förstå uppdraget och möta adepten som mentorer och inte som chefer och arbetsgivarerepresentanter. Under dagen eller dagarna får mentorn klarare för sig uppdragets möjligheter och också begränsningar samt vilka styrkor han eller hon utvecklat som chef som nu kan vara behjälpliga i mentorsrelationen. Tekniker för coachande samtal och olika typer av samtalsverktyg finns med på agendan, helst också med träningsmöjligheter för mentorerna.

Fokus:

 • Roll
 • Förväntningar på lärande
 • Innehåll i samtalen
 • Målsättande
 • Möjligheter och fallgropar
 • Samtal och samtalsverktyg
 • Övriga inslag som skräddarsys efter kundens behov

Exempel på uppdrag:
IKEA Supply Chain globalt, Danske Bank Sverige, Malmö Stad

Partnermentorprogram

När ett antal företag samlas kring ett partnermentorprogram är det för att mentorer och adepter ska kunna få utväxling som är friare men också nya impulser från en helt annan verksamhet. Det handlar om att stimulera de erfarna och coachande seniora ledarna i organisationen och att få de unga att snabbare komma in i sitt arbete och goda ledarskap och stanna i organisationen, employer branding. Det handlar om att sprida fungerande best practise i ledarskap över organisationsgränserna utan att gå vägen över konsulter.

Fokus:

 • Mentorskap
 • Coachande samtal
 • Målarbete
 • Personligt ledarskap
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Förändring
 • Nätverk, lärande och avslut

Exempel på uppdrag:
I partnermentorprogrammet med syftet ”Att växa i ledarskapet” mellan Alfa Laval, Awapatent, E.ON, Ericsson/ST-Ericsson, Gambro, Sony Ericsson och Tetra Pak, har MiL bidragit med röd tråd, seminarier och lärdesign.

Kontakta oss för upplägg och offert

Begär offert

Insatsen kan även erbjudas online

Kontakt

Kontakta mig för rådgivning.

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare
Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe