Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiLprogrammet för nya chefer

Ny som chef - Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef och ledare?

MiLprogrammet för nya chefer är en plats för utvecklingsintresserade människor som leder andra utifrån en chefsroll, projektledarroll eller en agil ledarroll med ett givet uppdrag. Programmet är en plattform, ett växthus, ett andningshål i en komplex tillvaro och en arena för dig att testa nytt och lägga en grund för livslångt lärande. Det kommer ge dig ett nätverk och erfarenhetsutbyte med andra ledare från olika branscher. Det ni har gemensamt är en önskan att utveckla och förstärka ert ledarskap för att nå resultat på kort och lång sikt.

Vem är du? Du är ny i din roll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig av dina styrkor och hur tar du tillvara på dina medarbetares och kollegors potential? I takt med att du får mer erfarenhet och ökad självinsikt faller många av bitarna på plats.

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt ledarskap. Du har något eller några års erfarenhet som formell chef eller en annan ledarroll. Du har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över ditt sätt att arbeta samt verktyg och träning i att coacha, påverka, förändra, bygga team, samtala, inspirera och engagera. Att leda med andra ord.

 

Internat 1

Det personliga ledarskapet och ledarrollen

Vi startar med dig som individ och det som gör ditt ledarskap unikt. För att lyckas som chef behöver du ha en god förståelse för den kontext du verkar inom och förstå den verklighet som du agerar i. Hur är kulturen du verkar i, vad är ok respektive inte ok i din organisation, hur ser de oskrivna reglerna ut och vem är det egentligen som styr? Omständigheter som är avgörande för att ta sig fram i praktiken. Du behöver inte minst förstå dig själv och din ledarroll. Ha en insikt om varför du agerar som du gör i olika, kanske framförallt pressade, situationer. Förstå vilka drivkrafter som gjort att du nu befinner dig i en roll där du leder och har påverkan på andra. Hur ser andra på dig och stämmer den bilden överens med din egen?

Vi kommer att utforska var och ens ledarplattform, skapa förståelse för vem du är, varför du valt att bli chef, dina värderingar och var de kommer ifrån. Vi dyker ner i teorier och tankar om vad ledarskap egentligen är och vad det betyder att kliva in i en chefsroll.

Genom att bli medveten om hur du leder får du kunskap om dig själv och ditt personliga ledarskap – en viktig och inspirerande kunskap som du kan använda för att bli en ännu bättre ledare.

Första internatet är naturligtvis också tillfället då vi skapar en grupp av oss, där vi nyfiket lär känna varandra och lägger grunden för en tillitsfull och lärande miljö.

Internat 2

Det kommunikativa ledarskapet

Det finns många vägar till självkännedom och flera sätt att lära om ledarskap och kommunikation. Ett av de bästa och roligaste sätten är genom att använda hela sig själv, kropp och sinne, i verklighetsbaserade övningar.

Under två dagar använder vi en teater som plattform och tränar på det som du gör varje dag när du kliver över tröskeln till arbetet och befinner dig under strålkastarens sken – att ta rummet, att hitta din röst, att fånga och rikta uppmärksamheten, att värna din närvaro och stå trygg när du möter dig själv och ”publiken”. Vi kommer på ett lustfyllt sätt träna på att ”ta scenen” och nå fram med ditt budskap, en träning som leder till att du blir tryggare och tydligare i din roll som chef.

En ledare som kan kommunicera är inspirerande, skapar tydlighet och inger förtroende. Med utgångspunkt i din vardag tränar vi på de situationer där du kommunicerar och bygger relationer som ledare – vi undersöker vad det är som fungerar, eventuella fallgropar, återkommande lägen och synar grundantaganden. Vissa av oss drar oss för att prata med varandra när det finns ett skav i en relation medan andra kastar sig in i konflikter. Hur är det för dig och vilket tillvägagångssätt skulle du behöva öva på?

Vi tränar kommunikation i praktiken: gränssättande samtal, feedback, undersöker makt och normer och olika sätt att leda ett möte. Den genomsnittlige chefen spenderar 70 % av sin tid i möten – om det är där ledarskapet sker – vilka är då dina viktigaste sammankomster för att lyckas med ditt uppdrag?

Internat 3

Ledarskap, komplexitet och gruppdynamik

Vi utgår från ditt uppdrag; att förflytta din grupp eller verksamhet i en viss riktning eller mot ett givet mål. Att leverera och skapa resultat. Det kan röra sig om allt från omvälvande förändringar och stora kliv till att finjustera och trimma med ständiga små förbättringar i vardagen. Men oavsett vilket handlar det om en ständig rörelse och att leda i förändring. Hur hanterar du förändring och får med dig individerna och gruppen på tåget?

I alla mänskliga och sociala system så finns det både det som är synligt och påtagligt för alla och det som ligger under ytan, i form av oskrivna regler, normer och gruppdynamik. Ibland ger det som ligger under ytan upphov till enorm kreativitet och en känsla av samhörighet i gruppen. Ibland gör det att man tappar förmågan att tänka klart, man förlorar förmågan att se vad som är viktigt och hur man skall ta sig fram i en komplex tillvaro. Det senare är något som särskilt kan uppstå då det finns något som hotar gruppens eller organisationens överlevnad, som vid en organisationsförändring eller när gruppsammansättningen förändras med medlemmar som kommer eller går.

Vad är ditt ansvar som ledare när det gäller att förstå vad som pågår under ytan? Hur kan du påverka de dynamiska skeendena i de grupper och sammanhang du är en del av? Och hur kan du som chef få tillgång till informationen om vad som sker i den grupp du leder?

Vi studerar teorier om hur team utvecklas över tid och reflekterar över hur dagens flexibla och snabbföränderliga organisationsstrukturer påverkas av det.

Internat 4

Strategi – din och teamets roll i strategin

Strategi är något som cheferna där uppe, sysslar med. Eller? Är strategi en aktivitet som försiggår i toppen av den organisatoriska pyramiden eller är det en aktivitet som involverar flera, kanske alla? Och vad är egentligen strategi, vad innebär det att agera strategiskt?

Vi kommer att fördjupa oss i ämnet strategi med fokus på hur du som chef och ledare utifrån din roll kan agera för att översätta din organisations strategier och mål till konkreta handlingar. Hur får jag mina medarbetare att förstå hur vi i vårt team bidrar till de större målen? Genom bra kommunikation hjälper du ditt team att hålla rätt kurs och ser också till att alla förstår sin roll i en strategi.

Sista dagen ägnar vi helt åt att sammanfatta programmet, hämta hem lärdomar, fira framgångar som skett på hemmaplan under programmet och ta en titt framåt. Vad blir nästa steg att ta för dig som individ och ledare?

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Några av alla de saker vi kommer att beröra, reflektera över, arbeta med, träna på, prata om och tänka kring är:

 • Självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap
 • Ökad trygghet i chefsrollen – ökat mod, handlingsutrymme och handlingsrepertoar
 • Kunskap om dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden
 • Din egen värderingsgrund och dina antaganden om verkligheten
 • Coaching för stärka dig själv och dina medarbetare
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition
 • Framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap
 • Effektivt arbete i grupper och gruppdynamik
 • Svåra samtal och möten
 • Ledarskapet i relation till att förändra och befästa organisationens kultur
 • Praktiskt arbete med makt och normer och ökad insikt om etiskt ledarskap
 • Ökad förmåga att leda (i) förändring
 • Strategi och dess betydelse – modeller och verktyg utifrån din roll
 • En hållbar attityd till press, prestation och perfektion i en vardag med höga krav på leverans och där en själv har stort engagemang
 • Grunderna för ett livslångt lärande och utveckling
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

 

MiLprogrammet för nya chefer – lärfilosofi


Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

arl logoVuxna människor lär genom att…

…agera i verkliga situationer, att hantera dilemman och problem så nära verkligheten som möjligt - ACTION

…reflektera och aktivt utmana sitt eget sätt att tänka och genom att både bredda och fördjupa perspektiven - REFLECTION

…knyta reflektionen till tidigare erfarenheter och kunskaper och konceptualisera ny kunskap till egenägda teorier som kan vägleda framgångsrikt agerande i framtida situationer - LEARNING

 

Sagt om programmet

"Överträffade mina förväntningar på alla sätt! Man utvecklas både som chef och människa. Pånyttfödd."
Damir Konakovic, Affärsutvecklingschef, Folktandvården Skåne AB

 

"Detta var inspirerande och oerhört hjälpsamt. Var i en svår situation med teamet som jag leder där jag fick stöd och verktyg att börja hantera bättre. Hittade tillbaka till mig själv som ledare och tar mig tillbaka till min roll."
Gisela Holmén, Enhetschef Väst- och Centralafrika, Svenska Röda Korset

 

"Det här programmet att varit otroligt lärorikt - det har gett nya perspektiv, lärdomar & det har fått mig att växa som person. Jag kan varmt rekommendera den här ledarskapsutbildningen och kommer utan tvekan att gå fler utbildningar via MiL i framtiden."
Sofia Wangsell, Chef Försäljning & Service, SPP Pension & Försäkring AB

 

"MiLprogrammet för nya chefer har betytt enormt mycket för mig i min utveckling som ledare och chef för ett team. Redan vid första tillfället var jag imponerad av hur hög kvalitet det var på hela programmet, och ser tillbaka på mitt deltagande i programmet som en början på en fantastisk utvecklingsprocess. Jag kan verkligen rekommendera detta programmet till alla som har en ledarroll."
Maria Larsson, Business Development Manager, Invest in Skåne AB

 

"Jag känner mig mycket tryggare som ledare efter programmet."
Annika Gottfridsson, Enhetschef ekonomienheten, Malmö Stad Förskoleförvaltning

 

Kontakt

Kontakta mig för vägledning.

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MNC)

Omfattning

10 dagar under ett år

Startdatum

11 oktober 2023

Plats

Klippan(Skåne)

Pris

SEK 78 000
SEK 73 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 15 000

Priser exklusive moms.

ANMÄLAN
Programstart 11 oktober 2023


Datum

Internat 1
11-13 oktober 2023

Digital modul
10 november (kl. 9-12) 2023

Internat 2
6-8 december 2023

Digital modul
26 januari (kl. 9-12) 2024

Internat 3
6-8 mars 2024

PROGRAMLEDNING

 

Alexandra Åbrandt

 

Alexandra Åbrandt
Programchef 
Alexandra Åbrandt har en lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation från nästan 15 år på IKEA. Med ett personligt ledarskap baserat på tydliga mål och arbetsglädje har Alexandra navigerat i affärslandskapet och har aldrig backat i sin övertygelse att ett starkt ledarskap bygger på mod att vara sårbar, enkelhet, förtroende och att göra det TILLSAMMANS.

Läs mer om Alexandra...

 

Axel Carlberg

 

Axel Carlberg
Handledare internat 1
Axel är doktor i etik och som, efter många år som präst och forskare, idag jobbar med individuell chefsutveckling, ledningsgruppsutveckling och värdegrundsarbete. När han inte är ute i svenska företag finner vi honom gärna i internationella sammanhang och inte minst i Bryssel där han jobbar för EU som etisk expert.

 

Johan Bertlett

 

Johan Bertlett
Handledare internat 3
Johan, fil.dr i psykologi, är lektor vid Lunds universitet samt konsult och rådgivare åt chefer, ledningsgrupper och idrottslag. Några av Johans huvudsakliga arbetsområden är ledarskaps- och temautveckling, kommunikation, verksamhetsstrategi samt coaching och prestation.

 

Christine Blomquist

 

Christine Blomquist
Handledare internat 4
Arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

 

Jessica Bresby

 

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs bl.a. på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program