Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiLprogrammet för nya chefer

Ny som chef - Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef och ledare?

Du är i början av ditt ledarskap. Du söker ett ledarutvecklingsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över din ledarroll samt teorier, verktyg och träning i att coacha, driva förändring, bygga team, samtala, inspirera och engagera. Att leda med andra ord.

MiLprogrammet för nya chefer är för dig som leder andra utifrån en chefsroll, projektledarroll eller en agil ledarroll med ett givet uppdrag. Programmet är en plattform och ett andningshål i en komplex tillvaro. En arena för dig att lära och testa nytt. Det kommer ge dig ett professionellt nätverk och erfarenhetsutbyte med andra ledare från olika branscher.

Internat och digitala moduler

Programmet består av 10 dagar fördelade på tre fysiska internat (3+3+3 dagar) och två digitala moduler (2 halvdagar online). Internaten genomförs på MiLgårdarna i Klippan som är en inspirerande och hållbar mötesplats.

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för nya chefer utgår från din situation. Det är din verklighet och dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas teorier och verktyg. Programmet består också av en rad kreativa och praktiska träningsmoment – allt för att skapa verklig skillnad för dig och din verksamhet.

 

Internat 1

Personligt ledarskap, effektiva team och helikopterperspektivet

Vi startar med dig som individ och det som gör ditt ledarskap unikt. Som ledare behöver du förstå dig själv, din ledarroll och dina grundläggande värderingar. Du behöver en insikt om varför du agerar som du gör i olika situationer. Förstå vilka drivkrafter som gjort att du befinner dig i en roll där du leder och påverkar andra. Vi kommer att utforska din ledarplattform, dina värderingar och var de kommer ifrån samt skapa förståelse för vem du är. Vi dyker ner i teorier och tankar om vad ledarskap egentligen är och vad det betyder att kliva in i en chefsroll.

Ett effektivt team arbetar mot samma mål, får saker att hända och mår bra över tid. Du får verktyg, träning och teorier för att skapa högpresterande team med hög grad av psykologisk trygghet.

Vi antar också ett helikopterperspektiv och tittar närmare på de(t) system du verkar i. Ledarskap handlar om att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Vi kopplar ihop systemteori med praktisk verklighet.

Första internatet jobbar vi på att gå från en grupp till ett team, där vi nyfiket lär känna varandra och lägger grunden för en tillitsfull och lärande miljö.

Tillsammans bygger vi en lärande organisation – en kompetens du kommer att ha nytta och glädje av på hemmaplan.

Internat 2

Kommunikation, förändringsledning och strategi

Kommunikation är en central förmåga som ledare – att engagera, inspirera och att skapa tydlighet. Med utgångspunkt i din vardag tränar vi på olika situationer där du kommunicerar och bygger relationer – vi undersöker vad som fungerar, eventuella fallgropar och synar grundantaganden. Vissa av oss drar oss för att prata med varandra när det finns ett skav i en relation medan andra kastar sig in i konflikter. Vi tränar på gränssättande samtal, feedback, feed forward och coachning. Vi undersöker makt och normer samt olika sätt att leda möten för högre grad av involvering och effektivitet.

Hur hanterar du förändring och får med dig individerna och gruppen på tåget? Att leda i förändring handlar om att få vision, mål och strategi att bli verklighet. Vi utgår från ditt uppdrag; att förflytta ditt projekt, grupp eller verksamhet i en viss riktning eller mot ett givet mål – att leverera och skapa resultat. Det kan röra sig om allt från omvälvande förändringar och stora kliv till att finjustera och trimma med små förbättringar i vardagen. Men oavsett vilket handlar det om en ständig rörelse och att leda i förändring.

Vad är egentligen strategi, vad innebär det att leda strategiskt? Vi kommer att fördjupa oss i ämnet strategi med fokus på hur du som ledare kan agera för att översätta din organisations strategier och mål till konkreta handlingar. Hur får du dina medarbetare att förstå hur ni i ert team bidrar till de större målen?

Internat 3

Det hållbara ledarskapet, värderingar och kreativitet

I denna avslutande del av programmet fokuserar vi på en av de mest avgörande aspekterna av ledarskap – hållbarhet. Vi kommer att utforska de nyckelfaktorer som krävs för att bygga ett hållbart ledarskap som främjar både din personliga och professionella växtkraft.

Vi kommer att undersöka hur du kan skapa en organisation där dina medarbetare känner sig motiverade och engagerade i mål och vägen mot målet. Genom att identifiera och förstå dina egna värderingar kommer du att lära dig att leda dig själv och dina medarbetare på ett mer grundat, mer effektivt sätt. Vi kommer att diskutera frågor som "Är vi där vi vill vara?", "Hur skapar vi tillit?" samt ”Hur leder vi processer framgångsrikt och designar för lärande?”.

Vi kommer också att utforska kreativitet och design som verktyg för att skapa en meningsfullhet och uppmuntra till idéutveckling och deltagande i förändringsarbete. Genom att träna oss att jobba med verktyg som dessa kommer du att kunna skapa en mer hållbar organisation som är redo för framtiden.

Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta allt vi har lärt oss och fira våra framsteg, reflektera över framtiden samtidigt som vi planerar våra nästa steg som ledare.

Digitala moduler

Fördjupning med gruppens alla möjligheter

Två halvdagar mellan internaten träffas vi online för fördjupning i mindre grupper. En MiLcoach och de andra deltagarna ger dig stöd och utmaning för att utveckla dig och din verksamhet. Samtidigt får du en nära inblick i andra organisationer. Coachgruppen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback och erfarenhetsutbyte. Din kompetens att facilitera online kommer också att utvecklas.

 

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Några av alla de saker vi kommer att beröra, reflektera över, arbeta med, träna på, prata om och tänka kring är:

 • Självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap
 • Ökad trygghet i chefsrollen – ökat mod och förståelse för vad som förväntas av dig
 • Kunskap om dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden
 • Stress, mindfullness och hur hantera en värld i förändring
 • Din egen värderingsgrund
 • Coachande förhållningssätt för att stärka dig själv och dina medarbetare
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition
 • Framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap
 • Effektivt arbete i grupper och gruppdynamik
 • Svåra samtal och möten
 • Ökad förmåga att leda (i) förändring
 • Processledning och systemförståelse
 • Kreativt ledarskap och design thinking
 • Strategi och dess betydelse – modeller och verktyg utifrån din roll
 • Grunderna för ett livslångt lärande och utveckling
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

 

MiLprogrammet för nya chefer – lärfilosofi


Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

arl logoVuxna människor lär genom att…

…agera i verkliga situationer, att hantera dilemman och problem så nära verkligheten som möjligt - ACTION

…reflektera och aktivt utmana sitt eget sätt att tänka och genom att både bredda och fördjupa perspektiven - REFLECTION

…knyta reflektionen till tidigare erfarenheter och kunskaper och konceptualisera ny kunskap till egenägda teorier som kan vägleda framgångsrikt agerande i framtida situationer - LEARNING

 

Sagt om programmet

"Överträffade mina förväntningar på alla sätt! Man utvecklas både som chef och människa. Pånyttfödd."
Damir Konakovic, Affärsutvecklingschef, Folktandvården Skåne AB

 

"Detta var inspirerande och oerhört hjälpsamt. Var i en svår situation med teamet som jag leder där jag fick stöd och verktyg att börja hantera bättre. Hittade tillbaka till mig själv som ledare och tar mig tillbaka till min roll."
Gisela Holmén, Enhetschef Väst- och Centralafrika, Svenska Röda Korset

 

"Det här programmet att varit otroligt lärorikt - det har gett nya perspektiv, lärdomar & det har fått mig att växa som person. Jag kan varmt rekommendera den här ledarskapsutbildningen och kommer utan tvekan att gå fler utbildningar via MiL i framtiden."
Sofia Wangsell, Chef Försäljning & Service, SPP Pension & Försäkring AB

 

"MiLprogrammet för nya chefer har betytt enormt mycket för mig i min utveckling som ledare och chef för ett team. Redan vid första tillfället var jag imponerad av hur hög kvalitet det var på hela programmet, och ser tillbaka på mitt deltagande i programmet som en början på en fantastisk utvecklingsprocess. Jag kan verkligen rekommendera detta programmet till alla som har en ledarroll."
Maria Larsson, Business Development Manager, Invest in Skåne AB

 

"Jag känner mig mycket tryggare som ledare efter programmet."
Annika Gottfridsson, Enhetschef ekonomienheten, Malmö Stad Förskoleförvaltning

 

Kontakt

Kontakta mig för vägledning.

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MNC)

Omfattning

10 dagar under ett år

Startdatum

11 oktober 2023

Plats

Klippan(Skåne)

Pris

SEK 71 000
SEK 66 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 15 000

Priser exklusive moms.

ANMÄLAN
Programstart 11 oktober 2023


Datum

Internat 1
11-13 oktober 2023

Digital modul
10 november (kl. 9-12) 2023

Internat 2
6-8 december 2023

Digital modul
26 januari (kl. 9-12) 2024

Internat 3
6-8 mars 2024

PROGRAMLEDNING

 

Alexandra Åbrandt

 

Alexandra Åbrandt
Programchef
Alexandra Åbrandt har en lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation från nästan 15 år på IKEA. Med ett personligt ledarskap baserat på tydliga mål och arbetsglädje har Alexandra navigerat i affärslandskapet och har aldrig backat i sin övertygelse att ett starkt ledarskap bygger på mod att vara sårbar, enkelhet, förtroende och att göra det TILLSAMMANS.

Läs mer om Alexandra...

 

Ulf

 

Axel Carlberg
Programresurs
Axel jobbar i sammanhang där ledarskapet ställs på prov. Han har lång erfarenhet av att möta erfarna och seniora chefer i olika roller och sammanhang såsom coachning, ledningsgruppsutveckling och ledarskapsträning. Axel är doktor i etik och och i den rollen anlitas regelbundet av EU-kommissionen. Tidigare i livet var han också präst och har därför lång erfarenhet att möta människor i olika livssituationer.

Läs mer om Axel...

 

Ulf

 

Christine Blomquist
Programresurs
Arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

Läs mer om Christine...

 

Martin Güll

 

Martin Güll
Programresurs
Martin har över 25 års erfarenhet som förändringsledare och chef i både näringsliv och offentlig sektor. Han har drivit komplexa förändringsprojekt som krävt samarbete över gränser, men också verkat som organisations- och kulturbyggare i rollen som digitaliserings- och innovationschef. Martin lever efter att öppenhet, närvaro och tillit skapar engagemang i dynamiska miljöer.

 

Lisette Lindsjö

 

Lisette Lindsjö
Programresurs
Lisette har en lång erfarenhet inom utbildningsvärlden och som entreprenör med en bakgrund som kommunikationsvetare. Med över 20 års erfarenhet har hon dedikerat sin tid till att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet inom kommunikation, ledarskap, projektledning och försäljning. Det som utmärker Lisette är hennes otroliga närvaro, engagemang och passion för att guida chefer att bli sitt bästa jag.

 

Jessica Bresby

 

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs bl.a. på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program