Individuell Coaching

Individuell coachning

Individuell coachning för chefer, ledare och specialister

När du beslutat dig för att ta din egen professionella utveckling till en ny nivå är en samtalsserie med någon av MiLs erfarna coacher en god start. Tillsammans skapar ni ett ostört rum för eftertanke och reflektion för att få syn på olika perspektiv och nya vägar framåt. Ett tillfälle att stanna upp i vardagen och ha lyxen av att någon annan odelat fokuserar på dig med ditt bästa för ögonen.

Din samtalspartner

MiLs coacher är erfarna personer med lång erfarenhet av de frågor som vanligtvis dyker upp i organisationer oavsett bransch och inriktning. Coachen sporrar dig till att ta de kliv du behöver för egen del och för din organisations bästa. En som helt enkelt ruskar om dig och dina tankebanor på ett omtänksamt sätt och driver era samtal framåt. Du får hjälp att omsätta teorier, verktyg och modeller som du kommit i kontakt med till praktisk handling och verkligt resultat i din vardag. Tillsammans utforskar ni din verklighet på ett nyfiket och framåtriktat sätt. Din samtalspartner är i första hand en god lyssnare och frågeställare men också någon du kan bolla idéer med och rådfråga i kniviga utmaningar.

Introduktionssamtal

Vi startar med ett kostnadsfritt introduktionssamtal för att ringa in dina behov och önskemål. Utifrån det matchas du med en MiL-coach och ni träffar en överenskommelse om omfattning och hur ni ska mötas. Mötesfrekvens gör ni upp tillsammans – vanligt är att ni träffas en gång per månad men kanske lite tätare i början.

Det är du som bestämmer var ert fokus skall ligga i samtalen. Ofta handlar det om det personliga ledarskapet och hur det tar sig uttryck i din verksamhet. Det kan också handla om en verksamhetsfråga som du skall hantera och där du känner att du behöver stöd för att kunna driva frågan i hamn. Ni arbetar med dilemman och reflektioner. Ostörda samtal under 90 minuter, digitalt, på telefon eller fysiska träffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö/Lund. Ingen annan än ni tar del av vad ni pratar om

Kontakt

Kontakta Johanna Baagøe om du vill veta mer eller boka tid för ett kostnadsfritt introduktionssamtal.

Ring 070-555 75 97Maila Johanna

Johanna Baagøe