Utveckling av hela ledningssystemet – MiL Institute
Ledningssystem

Utveckling av hela ledningssystemet

Utveckling av hela ledningssystemet

Att arbeta med ledningssystemet innebär att arbeta sammanhållet med verksamhetens samtliga ledningsgrupper. Målet är att skapa samsyn och en gemensam ledningskultur samtidigt som man tydliggör mål, visioner och strategier. Konkret handlar det om att mobilisera handlingskraft för det gemensamma uppdraget genom att tydliggöra både viktiga och aktuella frågor samtidigt som målet blir kristallklart på samtliga nivåer. Att utveckla hållbara strukturer där man leder och utvecklar verksamheten genom sina olika ledningsgrupper.

I MiL har vi stor erfarenhet av att samtidigt arbeta med flera ledningsgrupper på olika nivåer. Detta gör vi samtidigt som vi skräddarsyr utvecklingsinsatser för varje enskild ledningsgrupp. Många gånger finns också ett särskilt behov för två eller tre ledningsgrupper att förbättra sitt samarbete och tydliggöra sina gränser, sina respektive roller och uppdrag. På så vis möter vi både det övergripande och de enskilda behoven. Koordinerade och parallella insatser som får hög utväxling.

MiL Institutes roll

MiL Institute kan bidra med nya perspektiv och alternativa synsätt som gör att kvaliteten på lösningarna förbättras. Vi kan identifiera mönster i ledningsgruppens sätt att samverka. Vi bidrar till att låsa upp låsningar, åstadkomma en bättre fungerande gruppdynamik och tydligare arbetsformer som leder till ökad möteseffektivitet. Vi gör skillnad genom att legitimera fokus på viktiga utvecklingsfrågor och genom att vi utmanar självklarheter och hemmablindhet. Vi bidrar till att målen nås samtidigt som det sker ett lärande. Vi tillför inte bara teorier, modeller, metoder och verktyg utan vi faciliterar en professionell användning av dessa.

Att engagera MiL i en ledningsgruppsinsats har speciella fördelar. Vi har erfarenhet och kompetens i att arbeta både med sakfrågorna (affärsidé, strategi, verksamhetsplaner) och med relationsfrågorna (gruppdynamik, konfliktlösning, teamutveckling).

Hur pratar vi bäst om de utmaningar ni står inför?

Kontakta mig för ett samtal!

Helena Nilsson, Organisationskonsult

Ring 070-148 53 62Maila Helena

Helena Nilsson – MiL Institute