Coachande ledarskap – MiL Institute
Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Vänder sig till personer som har ledaransvar. Det kan vara ledare utan direkt personalansvar, t.ex. projektledare, Scrum masters, etc. Vi anpassar insatsen efter er erfarenhet av coachning och coachande ledarskap. Syftet är att stärka kompetensen att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

Upplägg

Vi fokuserar på coachning och dess tekniker och förhållningssätt. Med ett coachande ledarskap ger du både dig själv och dina medarbetare bättre förutsättningar att växa, skapa utveckling och skapa tydliga resultat. Som ledare frigör du mer egen tid och kraft samtidigt som du blir bättre på att ta vara på viktig kompetens och kreativitet i organisationen.

Verktyg för ett coachande ledarskap

Ni får verktyg och träning i att inspirera och väcka lust, samt skapa en effektiv kommunikation med era medarbetare och kollegor genom att ställa kraftfulla frågor och att lyssna aktivt. Ni får med er ny kunskap baserad på neurovetenskap. Ni får lära er om hur hjärnan fungerar när människor kommunicerar och hur ni undviker de vanligaste fällorna som uppstår dagligen på våra arbetsplatser.

Vi vet att tillit spelar en stor roll för att utveckla öppenhet, motivation och delaktighet, vilket i sin tur bygger samarbete och arbetsglädje. Ni kommer att få större förståelse för hur tillit skapas samt verktyg för att stötta detta arbete.

Coachande ledarskap passar inte i alla sammanhang. Under dagen får ni också en större förståelse för när coachande ledarskap är lämpligt att användas och när andra former av kommunikation passar bättre.

Verktyg

Ni får en konkret verktygslåda med er hem som ni kan fortsätta att utveckla inom gruppen. Exempel på verktyg inom ledarskap, kommunikation, kraftfulla frågor, Appreciative Inquiry, att möta motstånd, feedbacktrappan och delegering och neuroledarskap.

Kontakta oss för upplägg och offert

Begär offert

Insatsen kan även erbjudas online

Kontakt

Kontakta mig för rådgivning.

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare
Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe