Feedbackkultur – MiL Institute
Feedback och feedbackkultur

Feedbackkultur

Feedback och feedbackkultur

Syftet är att ge er teori och verktyg för att både ta emot och ge feedback samt en egen upplevelse av dessa verktyg genom praktiskt träning. Syftet är också att öka er förståelse för fundamentet i en feedbackkultur och hur ni kan utveckla den verksamhet som ni är ansvariga för i denna riktning.

Feedbackkultur

Hur skapar vi en kultur där vi utvecklas tillsammans och tillsammans utvecklar det vi gör. Grunden till en agil och lärande organisation handlar om hur vi för dialog, hur vi lyssnar och lär och anpassar våra handlingar därefter. Detta är kärnan i förändring och utveckling. Organisationer där individer tryggt och nyfiket söker, tar emot och ger feedback har större förutsättningar att bli framgångsrika än de som inte gör det.

Feedback handlar om att ge beröm och kritik på ett konstruktivt sätt, med uppriktig önskan om att förstärka och utveckla. Det handlar också om hur vi som individer och organisation aktivt söker och tar emot feedback.

Det handlar inte om att bedöma andra utan istället fokusera på våra upplevelser av andras handlingar vilket skapar förutsättningar till konstruktiva samtal som stärker den kultur vi vill ha av lärande och utveckling.

En lärande kultur

Ni får ta del av viktiga principer för feedback och hur ni genom dessa kan stärka den lärande kulturen i er organisation. Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt, Appreciative inquiry och Edgar Scheins perspektiv på organisationskultur. Vi kommer bland annat att träna på att ge och ta emot feedback, dialog och utforskande samtal samt konsten att lyssna.

Kontakta oss för upplägg och offert

Begär offert

Insatsen kan även erbjudas online

Kontakt

Kontakta mig för rådgivning.

Anja Sonesson Grenthe, Projektledare
Ring 040-10 50 07Maila Anja

Anja Sonesson Grenthe