Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera på våra utskick.

MiLprogrammet för processledare

Processledarutbildning

Programmet för dig som vill arbeta med organisatorisk transformation

Idag befinner sig många organisationer i transformation av sin verksamhet. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Ofta finns det fler frågor än svar. Det går sällan att göra en gedigen analys och dessutom kommer saker och ting att förändras längs med vägen. Det handlar snarare om att identifiera en riktning än att peka ut en glasklar destination. Att få till involvering, engagemang och tillit i en allt mer oförutsägbar tillvaro. Många organisationer upplever också att viktiga förutsättningar för att lyckas är ökat samarbete över gränserna, engagemang och arbetsglädje med högre grad av entreprenörskap och innovation. Detta är bakgrunden till MiLprogrammet för processledare.


Ett ledarskap som lyckas med transformation

Ett ledarskap med kompetens att på ett innovativt sätt designa strategiska förändringsprocesser ökar sina förutsättningar att lyckas.

Det handlar om att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Förståelsen för hur strategin blir verklighet och förmågan att navigera i komplexitet är också central. Även att i vardagen kunna involvera, engagera och utveckla det nya tillsammans med människorna i organisationen. Allt detta kräver mod och nyfikenhet. Att våga pröva nytt och att vara i det okända.


Processledarutbildningens målgrupp

MiLprogrammet för Processledare vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare. Du söker en processledarutbildning som ger dig metoder, teori, verktyg och träning i att förflytta både affärer och människor.


Vad ger MiLprogrammet för processledare?

Efter avslutad processledarutbildning har du bättre kunskap kring systemteori, komplexitet och processledarens roll och uppdrag. Du har en fördjupad förståelse för organisatoriska transformationsprocesser och en inblick i hur strategiska förändringsprocesser kan designas för att möta organisationens mål och strategier.

Du har fått träning i och en verktygslåda med nya metoder och arbetssätt för involvering och engagemang. Du har ökat din självinsikt och känner dig tryggare i din roll som processledare. Din kompetens att facilitera online har utvecklats. Du har ett sammanhang och en gemenskap med andra processledare.


MiLprogrammet för processledare - innehåll


PROCESSLEDARENS ROLL OCH UPPDRAG,  24-25/10 2019

 • Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Systemteori som förhållningssätt
 • Problemformulering – från behov till design
 • Lärande och utveckling – Action Reflection Learning
 • Min utgångspunkt som Processledare

ORGANISATIONEN SOM KOMPLEXT SYSTEM, 5-6/12 2019

 • Att förstå och navigera i komplexa system
 • Strategisk transformation och förändringsprocesser i en organisation
 • Ledarens roll och förhållningssätt
 • Att förstå sin roll i systemet

DESIGN AV TRANSFORMATIONSPROCESSER , 6-7/2 2020

 • Design av förändringsprocesser på strategisk nivå; vision, mål, kultur och processer
 • Kommunikationsteori, frågeteknik och feedbackprocesser
 • Praktiskt designarbete
 • Processledarens arbete och uppgift

MOBILISERA SYSTEMET FÖR HÅLLBARA RESULTAT, 2-3/3 2020

 • Att hantera dilemman och förstå både-och
 • Interventionsmetoder för organisation, grupper och individ
 • Nya metoder och tekniker i processledarens verktygslåda
 • Rollen som facilitator

ATT FACILITERA ONLINE, 14/5 2020

 • Verktyg och riktlinjer
 • Digitalisering av processer
 • Skapa involverande samarbeten

PROCESSLEDAREN I DET OKÄNDA , 2-3/6 2020

 • Hantera motstånd, konflikter och spänningsfält
 • Integrera och avsluta uppdrag som Processledare
 • Min personliga stil och verktygslåda

INTEGRERING OCH UPPFÖLJNING

 • Processledarens erfarenheter
 • Utvärdering, reflektion och lärande
 • Integrering i vardagen

Vid varje träff är en gästresurs med under en av dagarna.

 

 

Kontakt

asadouren

telefon040-10 50 05
pennaåsa.douren

Åsa Dourén
Programchef

MiLprogrammet för Processledare

Omfattning

10 dagar

Startdatum

24 oktober

Plats

Malmö

Pris

SEK 62 000
SEK 52 000 för medlemsföretag

Priser exklusive moms.

Anmälan

 

Hotell

Förslag på hotell i närheten för dig som behöver övernattning:

Story Hotel (Studio Malmö) →

Clarion Hotel, Malmö Live →

PROGRAMLEDNING

 

Åsa Dourén

 

Åsa Dourén
Programchef 
Kaospilot och utbildad inom pedagogik, beteendevetenskap, ledarskap och organisationsutveckling. Åsa har en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation. Hon tror på människans och organisationers inneboende potential där verkligheten är avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det önskvärda resultatet.

 

Stödfunktionsprogram
När kärnverksamheten i en organisation transformeras utmanas stödfunktionerna. Behovet att utveckla ledarskapet och den strategiska förmågan i stödfunktionerna ökar när kärnlogiken i verksamheten förändras.  

Läs mer...

Organisatorisk transformation
Många organisationer befinner sig i transformation. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Läs mer...

Åsa Dourén

telefon040-10 50 05
pennaasa.douren

Åsa Dourén
Programledning och affärsutveckling