Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera på våra utskick.

MiLprogrammet för processledare

Processledarutbildning

Programmet för dig som vill arbeta med organisatorisk transformation

Idag befinner sig många organisationer i transformation av sin verksamhet. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Ofta finns det fler frågor än svar. Det går sällan att göra en gedigen analys och dessutom kommer saker och ting att förändras längs med vägen. Det handlar snarare om att identifiera en riktning än att peka ut en glasklar destination. Att få till involvering, engagemang och tillit i en allt mer oförutsägbar tillvaro. Många organisationer upplever också att viktiga förutsättningar för att lyckas är ökat samarbete över gränserna, engagemang och arbetsglädje med högre grad av entreprenörskap och innovation. Detta är bakgrunden till MiLprogrammet för processledare.


Ett ledarskap som lyckas med transformation

Ett ledarskap med kompetens att på ett innovativt sätt designa strategiska förändringsprocesser ökar sina förutsättningar att lyckas.

Det handlar om att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Förståelsen för hur strategin blir verklighet och förmågan att navigera i komplexitet är också central. Även att i vardagen kunna involvera, engagera och utveckla det nya tillsammans med människorna i organisationen. Allt detta kräver mod och nyfikenhet. Att våga pröva nytt och att vara i det okända.


Processledarutbildningens målgrupp

MiLprogrammet för Processledare vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare. Du söker en processledarutbildning som ger dig metoder, teori, verktyg och träning i att förflytta både affärer och människor.


Vad ger MiLprogrammet för processledare?

Efter avslutad processledarutbildning har du bättre kunskap kring systemteori, komplexitet och processledarens roll och uppdrag. Du har en fördjupad förståelse för organisatoriska transformationsprocesser och en inblick i hur strategiska förändringsprocesser kan designas för att möta organisationens mål och strategier.

Du har fått träning i och en verktygslåda med nya metoder och arbetssätt för involvering och engagemang. Du har ökat din självinsikt och känner dig tryggare i din roll som processledare. Din kompetens att facilitera online har utvecklats. Du har ett sammanhang och en gemenskap med andra processledare.


MiLprogrammet för processledare - upplägg

Programmet genomförs med helgruppsträffar både online och fysiskt med digitalt stöd för teorimaterial och deltagarinteraktion.

ONLINE

JAG SOM PROCESSLEDARE

Onlinebaserade förberedelser som introduceras ca 14 dagar innan första workshopen.

 • Introduktion till digital plattform som följer oss genom hela programmet
 • Introduktion till Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Presentation av dig själv
 • Förberedande material

 

WORKSHOP

PROCESSLEDARENS ROLL OCH UPPDRAG,  5-6/12 2019

Träff i helgrupp 2 dagar i Malmö.

 • Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Systemteori som förhållningssätt
 • Problemformulering – från behov till design
 • Lärande och utveckling – Action Reflection Learning®
 • Min utgångspunkt som Processledare

 

WEBINAR

UPPFÖLJNING AV WORKSHOP,  9/1 2020

Virtuell träff 2,5h.

 

WORKSHOP

ATT LEDA OCH DESIGNA TRANSFORMATIONSPROCESSER,  30-31/1 2020

Träff i helgrupp 2 dagar i Malmö.

 • Förändring och utvecklingsteorier
 • Design av förändringsprocesser på strategisk nivå; vision, mål, kultur och processer
 • Kommunikationsteori, frågeteknik och feedbackprocesser
 • Praktiskt designarbete

 

WEBINAR

ATT FACILITERA ONLINE,  19/2 2020

Virtuell träff 3,5h.

 • Verktyg och riktlinjer
 • Skapa involverande samarbeten

 

WORKSHOP

MOBILISERA SYSTEMET FÖR HÅLLBARA RESULTAT,  19-20/3 2020

Träff i helgrupp 2 dagar i Malmö.

 • Interventionsmetoder för organisation, grupper och individ
 • Nya metoder och tekniker i processledarens verktygslåda
 • Design thinking som inspiration
 • Rollen som Processledare nu – förhållningsätt och verktyg

 

 

Kontakt

asadouren

telefon040-10 50 05
pennaåsa.douren

Åsa Dourén
Programchef

MiLprogrammet för Processledare

Omfattning

6 dagar + online (programupplägg)

Startdatum

5 december

Plats

Malmö

Pris

SEK 32 500
SEK 27 500 för medlemsföretag

Priser exklusive moms.

Anmälan

 

Hotell

Förslag på hotell i närheten för dig som behöver övernattning:

Story Hotel (Studio Malmö) →

Clarion Hotel, Malmö Live →

PROGRAMLEDNING

 

Åsa Dourén

 

Åsa Dourén
Programchef 
Kaospilot och utbildad inom pedagogik, beteendevetenskap, ledarskap och organisationsutveckling. Åsa har en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation. Hon tror på människans och organisationers inneboende potential där verkligheten är avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det önskvärda resultatet.

 

Stödfunktionsprogram
När kärnverksamheten i en organisation transformeras utmanas stödfunktionerna. Behovet att utveckla ledarskapet och den strategiska förmågan i stödfunktionerna ökar när kärnlogiken i verksamheten förändras.  

Läs mer...

Organisatorisk transformation
Många organisationer befinner sig i transformation. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Läs mer...

Åsa Dourén

telefon040-10 50 05
pennaasa.douren

Åsa Dourén
Programledning och affärsutveckling