Experimentverkstaden – MiL Institute
Experimentverkstaden

Experimentverkstaden

Experimentverkstaden är en straffri zon där vi kan bryta ny mark och finna nya lösningar. På MiL Campus i Klippan har vi en experimentverkstad , där deltagarna förses med overaller, verktyg och material. Utifrån en för gruppen angelägen frågeställning designas denna workshop som har som syfte att finna nya angreppssätt, synvinklar och idéer.

Vi behöver träna på att bryta logiken

– Experimentverkstaden är en av de mest grundläggande action learning upplevelser vi kan bjuda deltagarna på, menar Mikael Krausz. Mikael, MiL Institute, har utvecklat en ny form för lärande. Experimentverkstaden stimulerar oss till tankegenombrott. Det är en straffri zon där vi kan bryta ny mark – finna nya lösningar.

Gestalta projekt

I många program ligger experimentverkstaden som en del av projektarbetet. Gruppen får i uppgift att gestalta sitt projekt. Syftet är att finna nya angreppssätt, synvinklar och idéer.

I verkstaden förses de med overaller, material och verktyg. Diskussionerna blir mycket annorlunda här i jämförelse med i konferensrummet. Begrepp som motstånd, styrning och kontakt blir konkreta och synliga i det man skapar. Gruppmedlemmarna tvingas att skärpa sin tydlighet.

Handledaren stödjer genom att ställa frågor, hjälpa med verktyg och material.
– Vad vill ni visa med det där, kanske han frågar.
– Ett motstånd, kanske vi skulle ha en fjäder, får han till svar.
Då går han och fixar en fjäder. Han växlar mellan att stötta och att överge grupperna.

Förstå virrvarret i företaget

För att ge ett exempel berättar Mikael om en grupp som gestaltade sitt värdföretag i en modell av stålringar och fjädrar.
– Det är ett enda virrvarr – man förstår inte hur besluten fattas, sa en gruppmedlem. Ett hjul i mitten fick symbolisera företagets centrum. Runt den gjorde gruppen ett virrvarr av fjädrar.

När det blev tid för tolkningen upptäckte gruppen att hjulet i mitten var instabilt för sig själv och att det var själva virrvarret som höll ihop organisationen. En ny diskussion startade – kanske skulle de inte vara så rationella och sträva efter att organisera upp allt med klara beslutslinjer utan istället försöka förstå hur organisationen fungerade så som den gjorde. Det blev ett helt annat projekt.

– Den perfekta organisationen är en drömbild vi gärna vill ha för att förstå, säger Mikael. Det är ungefär lika omöjligt som att definiera begreppet kärlek, även om det kunde vara skönt att ha det definierat en gång för alla.

– Virrvarret, det är så vi upplever organisationen, fortsätter han. Det skapar ångest som vi projicerar på värdföretaget. För det handlar om deras eget företag och deras egen situation.

Dynamisk avrapportering

Mikael berättar också om en grupp i ett företagsprogram som valde att ta med sin skapelse till avrapporteringen för ledningen.

– De hade byggt en helt fenomenal grej. Oerhört informationsladdad. Den sammanfattade det komplexa och motsättningsfulla i projektet och pekade på möjligheterna, berättar Mikael och ser stolt ut.

Avrapporteringen började med att ledningen fick tolka, ta på och testa skapelsen medan deltagarna noterade vad som sades.

Där hängde en glob, en förgylld taggtråd. En förgylld arbetshandske som när den försökte nå nyckeln till framgång drogs tillbaka in i strukturen av en fjäder. Grundbultar och kunder i botten. Kunderna bar upp hela skapelsen men hade ändå ingen kontakt med den.

Deltagarna byggde sin avrapportering på vad ledningen själv hade sagt. Det hela blev mer som ett samtal.

– För gruppen blev detta ett lyft, menar Mikael. De hade gjort dragningen på ett sätt de aldrig hade gjort förut. Fått nytt mod att lita på sig själva i sådana här processer. Mod att lämna den traditionella formen för avrapportering och istället skapa en dynamisk situation. Ledningen blev mer engagerad och motiverad i och med att de själva formulerat problemställningarna.

Att skapa är att ladda ett föremål

Mikael tror på att koppla ihop tanken med en fysisk upplevelse. Om man bygger ett föremål så blir det symbolladdat. Laddningen kommer ur den egna intuitionen och det undermedvetna.

– Ibland kallas det god konst, säger Mikael. När personen, som har gjort föremålet ifråga, har laddat det med så mycket energi att det varar i flera hundra år.

Från huvud till huvud-mage-hjärta

– Folk är i regel rätt dåliga på att tolka, hävdar Mikael. De skapar och då är upplevelsen stark. Men det svåra är, när vi sedan har s.k. vernissage, att vandra mellan tillstånden. Då är man tillbaka i verkligheten och sakligheten där man begränsas till munnen och huvudet.

– Tolkning är att gå från huvud-mun-nivå till att koppla ihop huvud, mage, och hjärta och låta dem uppträda samtidigt.

– Min ambition är att när de kommer hem så ska de med lite mer lätthet och mod vandra mellan det intuitiva och det rationella, sakliga. Att kunna släppa det sakliga en stund, de flesta har ju tränat på det hela livet. Jag vill träna deltagarna att röra sig över gränserna. Jag vill att de blir mer hela som individer, breddar sin beteenderepertoar.

– Karaktärskådespelare som hamnar i en genre fastnar och blir till slut inte trovärdiga utanför detta fack, menar Mikael. Chefer och ledare hamnar ofta i genren: dådkraften, att ta beslut, snabba, effektiva och duktiga. Det fria barnet i oss är inte duktigt utan intuitivt och bärare av de fria känslorna.

Entreprenören bryter logiken

– Vad är en entreprenör, frågar Mikael? Jo, någon som inte gör som alla andra. Den som är först med att bryta branschlogiken vinner. Vi behöver träna på hur man bryter logiken. Och vi kan inte bryta logik med logik. Och det går inte att göra tre tumregler av det.

Återvinna människor

Jag brukar säga att jag är i återvinningsbranschen, säger Mikael. Det finns inte ”skräp”, bara missförstådda råvaror. Och när det gäller människor även missförstådda av sig själv. Vi återvinner livsglädje, engagemang, intuition och kreativitet som skolor och arbetsliv tryckt ner.

Nu egna lokaler på Campus

Experimentverkstaden är en tankeform som också har rumslig form. På MiL Campus i Klippan, i forna ladugården, bakom konferens- och grupprum ligger den. Utrustad med verktyg, material och arbetsytor.